ปลัดโสภณ เมฆธน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ (ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายนายกฯต่อไป

จันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 จำนวนอ่าน 1251 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ปลัดโสภณ เมฆธน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ (ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายนายกฯต่อไป
 
ปลัดโสภณ เมฆธน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ (ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายนายกฯต่อไป
 
ปลัดโสภณ เมฆธน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ (ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายนายกฯต่อไป
 
ปลัดโสภณ เมฆธน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ (ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายนายกฯต่อไป
 
ปลัดโสภณ เมฆธน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ (ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายนายกฯต่อไป
 
ปลัดโสภณ เมฆธน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ (ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายนายกฯต่อไป
 
ปลัดโสภณ เมฆธน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ (ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายนายกฯต่อไป
 
ปลัดโสภณ เมฆธน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ (ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายนายกฯต่อไป
 

ปลัดโสภณ เมฆธน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ (ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายนายกฯต่อไป

     ปลัดโสภณ เมฆธน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ (ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายนายกฯต่อไป

 

                  เมื่อวันที่22 ม.ค. 60  ท่านปลัดฯโสภณ  เมฆธนปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ

(ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายต่อไปนี้ ได้ส่งข่าวลง(F/B)ได้ต่อไปนี้ที่เฟทของท่าน..

    เรื่องสื่อสารจากปลัดสธเรื่องที่3. PCC คลินิกหมอครอบครัว แนวทางการพัฒนาเพือจัดตั้ง PCC เพือให้มี PCC ดูแลประชาชน 65 ล้านคน ครบ6,500 ทีมใน 10ปี (2560-2569) โดยมี PCC เป้าหมายปีนี้ (2560) จำนวน 424 ทีม

ดำเนินการโดย รพศ.,รพท แห่งละ 3 ทีม และ

รพช.ในแต่ละจังหวัดจังหวัดละ 1 ทีม ขั้นตอนการจัดตั้ง

( เสนอโดยเขต1) ที่ชัดเจน 4ขั้นตอน 1. กำหนดจุดที่เป็นที่ตั้งPCC ครอบคลุมประชากร30000คนในเขตเมือง ถ้าเขตชนบทอาจครอบคลุม10000-30000คน. เหมือนในอดีตที่กำหนดเป็นแม่ข่ายหรือNode. ของรพสต. ทำmappingให้เรียบร้อย. จุดใดคือที่ตั้งPCCให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด 2. พัฒนาให้ได้คุณภาพเป็นรพสต. ติดดาว. และมีการทำงานเป็นทีมหมอครอบครัว. ดูแลประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย 3. เพิ่มบริการจากรพ. มาเสริมเป็น extended OPD. ณจุดที่กำหนดเป็นPCCแต่ถ้ามีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพียงพอหรือแพทย์สมัครใจไปอยู่รับผิดชอบก็สามารถข้ามเป็นขั้น4ได้โดยไม่ต้องมีขั้น3 4. เป็น. PCC เต็มรูปแบบ. มีหมอเวชศาสตร์ครอบครัวดูแล. ถ้าเขตเมืองทำงาน 3ทีมในหนึ่งPCC.เพื่อฝากงานกันได้ในกรณีติดงานอื่นและประหยัดงบลงทุน. มีทันตแพทย์. เภสัชกรรับผิดชอบคนเดิม. ถ้าเขตชนบท จุดที่ตั้ง PCC อาจมี1-3ทีมแล้วแต่บริบทและความห่างไกล

PCCที่เป็นเป้าหมายปีนี้ 2560. จำนวน 424 ทีม. ต้องเป็นขั้นตอนที่4. ถ้าจำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่เพียงพอ. ต้องส่งแพทย์เกษียณหรือสาขาอื่นมาอบรมระยะสั้น. และเป็นขั้นตอนที่4ครบ 6500 ทีมใน10ปี

ขอบคุณมากครับ.

โสภณ เมฆธน

   ตามข่าวดังกล่าว(คน จอหอรายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....

www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ปลัดโสภณ เมฆธน กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์รายการออกอากาศ (ตามรอยพ่อ)เดินหน้าประเทศไทยโดยมีนโยบายให้กระทรวงฯเดินหน้าตามนโยบายนายกฯต่อไปข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน