พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์จ.สุรินทร์

อังคาร ที่ 3 มกราคม 2560 จำนวนอ่าน 2432 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์จ.สุรินทร์
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์จ.สุรินทร์
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์จ.สุรินทร์
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์จ.สุรินทร์
 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์จ.สุรินทร์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์จ.สุรินทร์

  วันที่ 16 พฤศจิกายน  2559  เวลา 15.30 น. ท่าน นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลสุรินทร์  และร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ที่สนใจในด้านการจัดการดินและน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับ หน่วยแพทย์และทันตแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลสุรินทร์ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนยารักษาโรค ให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพประชาชนที่มารอรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสุขอนามัย คือการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพฟันดี อันจะส่งผลให้การดำเนินชีวิต ในภาพรวมมีความสุขได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 40 ราย ตรวจรักษาทางด้านทันตกรรม จำนวน 25 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะป่วยเป็นโรคปวดกล้ามเนื้อ โรคตาต้อกระจก และโรคผิวหนังตามข่าวดังกล่าว(ภาพข่าวจาก..PR.รพ.สุรินทร์) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้บนมือถือของท่านได้ที่.....

www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์จ.สุรินทร์ข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน