นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข น้อยเนื้อต่ำใจ สธ. (ต้องกลายเป็นลูกภรรยาน้อย) “ขณะที่สายงานอื่นๆ ก.พ.ให้ใช้วิธีคัดเลือกบรรจุ แต่สายงานนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก.พ.กลับมีระเบียบให้สอบบรรจุแทน”

อาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2560 จำนวนอ่าน 2235 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข น้อยเนื้อต่ำใจ สธ. (ต้องกลายเป็นลูกภรรยาน้อย) “ขณะที่สายงานอื่นๆ ก.พ.ให้ใช้วิธีคัดเลือกบรรจุ  แต่สายงานนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก.พ.กลับมีระเบียบให้สอบบรรจุแทน”
 
นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข น้อยเนื้อต่ำใจ สธ. (ต้องกลายเป็นลูกภรรยาน้อย) “ขณะที่สายงานอื่นๆ ก.พ.ให้ใช้วิธีคัดเลือกบรรจุ  แต่สายงานนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก.พ.กลับมีระเบียบให้สอบบรรจุแทน”
 
นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข น้อยเนื้อต่ำใจ สธ. (ต้องกลายเป็นลูกภรรยาน้อย) “ขณะที่สายงานอื่นๆ ก.พ.ให้ใช้วิธีคัดเลือกบรรจุ  แต่สายงานนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก.พ.กลับมีระเบียบให้สอบบรรจุแทน”
 
นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข น้อยเนื้อต่ำใจ สธ. (ต้องกลายเป็นลูกภรรยาน้อย) “ขณะที่สายงานอื่นๆ ก.พ.ให้ใช้วิธีคัดเลือกบรรจุ  แต่สายงานนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก.พ.กลับมีระเบียบให้สอบบรรจุแทน”
 
นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข น้อยเนื้อต่ำใจ สธ. (ต้องกลายเป็นลูกภรรยาน้อย) “ขณะที่สายงานอื่นๆ ก.พ.ให้ใช้วิธีคัดเลือกบรรจุ  แต่สายงานนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก.พ.กลับมีระเบียบให้สอบบรรจุแทน”
 

นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข น้อยเนื้อต่ำใจ สธ. (ต้องกลายเป็นลูกภรรยาน้อย) “ขณะที่สายงานอื่นๆ ก.พ.ให้ใช้วิธีคัดเลือกบรรจุ แต่สายงานนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก.พ.กลับมีระเบียบให้สอบบรรจุแทน”

นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  น้อยเนื้อต่ำใจ สธ.

(ต้องกลายเป็นลูกภรรยาน้อย) ขณะที่สายงานอื่นๆ ก.พ.ให้ใช้วิธีคัดเลือกบรรจุ   แต่สายงานนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ก.พ.กลับมีระเบียบให้สอบบรรจุแทน

 

สธ.เคยรู้บ้างไหม นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ที่จบปี 2553 ทำงานมา 7 ปี ยังไม่ได้เลือกบรรจุ แต่กลับให้ สอบบรรจุแทน ปกติทำงานภาคปฏิบัติทุกวันแทบไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบ คนไข้เจ็บป่วยมาทุกวินาทีทำแต่งานรักษาคนไข้ แทบไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ข้อสอบ กพ. เน้นทางด้าน ตีโกณ เซต ตรรกศาสตร์ โมเม้นตัม ฯลฯ ความรู้เรียนจบมานานจะไปสู้วิชาการ เด็กๆจบใหม่ได้อย่างไร  และการที่จะมีการแยกตัวจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีแนวโน้ม มุ่งไปสำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติ (สสปช.)  เพราะคิดว่าการอยู่ สธ.ไป  จะยิ่งถูกลดบทบาทไปจนสูญพันธุ์ไปในที่สุด หรือเปล่า หรือว่าเกิดความเหลื่อมล้ำของกระทรวงสาธารณสุข ที่นักสาธารณสุข ไม่เข้าใจบริบทของนักวิชาการสาธารณสุข หรือเปล่า แต่เจ้าพนักงานสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) น้อยเนื้อต่ำใจ ถูกมองเป็นแค่คนเขียนรายงาน คนทำสื่อสุขศึกษา หรือที่เรียกว่า “back office” ทั้งๆ ที่ทำงานไม่น้อยกว่าวิชาชีพอื่น ขาดการดูแลใส่ใจด้านขวัญและกำลังใจ จาก สธ. ทั้งๆพื้นที่หน้างานจริงๆแล้วยากลำบากกว่าสายงานอื่นๆ ในขณะที่สายงานอื่นๆ ก.พ.ให้ใช้วิธีคัดเลือกบรรจุ   แต่สายงานนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ก.พ.กลับมีระเบียบให้สอบบรรจุแทนทุกอย่างเป็นเรื่องที่ ทางผู้บริหาร สธ. ควรพิจารณา เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ ของลูกน้องระดับล่างๆอย่างแรงกล้า เปมิกา มหาชนรายงาน นสพ.นิวส์มหาชนรายงาน ออนไลน์ 24 Hr.   http://www.news-mahachon.com/view-706

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข น้อยเนื้อต่ำใจ สธ. (ต้องกลายเป็นลูกภรรยาน้อย) “ขณะที่สายงานอื่นๆ ก.พ.ให้ใช้วิธีคัดเลือกบรรจุ แต่สายงานนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก.พ.กล


แสดงความคิดเห็น


Re หัวข้อ
 
ข้อความ
 
   
ชื่อ/E-mail
 
 
ใส่รหัสที่ท่านเห็น
 ข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน