ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว

เสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562 จำนวนอ่าน 524 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว
 
ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว
 
ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว
 
ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว
 
ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว
 
ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว
 
ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว
 
ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว
 
ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว
 
ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว
 
ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว
 
ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว
 

ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าว

ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน  สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด

จ.ตาก แล้วตามข่าว

 

 

     ที่ กรมทางหลวง กทม. เมื่อวันที่  24  ตุลาคม 2562   (ประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงได้แจกข่าวส่งไปยังสำนักข่าวต่างๆว่า(ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯท่าน ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมจะไปเป็นประธานเปิด  สะพานแห่งที่ 2  (สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา)  เพื่อเปิดใช้บริการประชาชน และได้ เผยภายหลังพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน แห่งที่ 2 ระหว่างกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย กับกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน แห่งที่ 2 ถือเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งระดับรัฐบาลและประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ และถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม

       สำหรับสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 นั้น นับเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังถนนสายแม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ยกระดับด่านพรมแดนและส่งเสริมการจัดตั้งเมืองคู่แฝดชายแดน สร้างโครงข่ายคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้าที่ต่อเนื่องตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกที่จะเชื่อมเส้นทางขนส่งสินค้าของเมียนมา ไทย-สปป.ลาว -เวียดนาม ซึ่งจะเป็นเส้นทางขนส่งจากทะเลอันดามันไปสู่ทะเลจีนใต้ เปิดประตูการค้าการลงทุนจากเมืองดานัง สู่เมาะลำไย ไปยังภูมิภาคอื่นทั้งจีน อินเดีย และบังกลาเทศ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 นี้ ไม่เพียงเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง 2 ประเทศ แต่ยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและในภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้กรอบความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และกรอบการพัฒนาภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ ยังจะเป็นช่องทางที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างทั้ง 2 ประเทศด้วยท่าน ศักดิ์สยาม กล่าว

      สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 มีความยาวรวม 760 เมตร คิดเป็นความยาวฝั่งไทย 515 เมตร ฝั่งเมียนมา 245 เมตร เพื่อเชื่อมต่อบ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และบ้าน

(เยปู เมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี) รัฐกะเหรี่ยงเมียนมา รวมทั้งมีงานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน (BCF) ทั้งฝั่งไทยและเมียนมาด้วย

 

      สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างไทย-เมียนมาที่ผ่านมานั้น ปี 2561 ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก มีมูลค่าส่งออกประมาณ 71,000 ล้านบาท และการนำเข้าประมาณ 6,000 ล้านบาท และหลังจากเปิดใช้สะพานแล้ว คาดว่าปริมาณการนำเข้า-ส่งออก จะเพิ่มขึ้นประมาณ 5-8% ขณะเดียวกันจจากข้อมูลของกรมทางหลวง ทล. ประมาณการณ์ว่า เมื่อสะพานเปิดใช้งานจะมีปริมาณรถใช้ผิวจราจรของสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 เฉลี่ยปีละกว่า 228,000 คัน โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นรถบรรทุก 100,000 คัน 

     ทั้งนี้ โครงการสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรปี 2557-2565 เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558 และในวันที่ 2 มิ.ย.2558 ครม.ได้อนุมัติหลักการให้กรมทางหลวง (ทล.) ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ภายในกรอบวงเงิน 3,900 ล้านบาท ตามข่าวจะเปิดให้ใช้บริการได้ในวันที่ 30  ตุลาคม 2562 นี้ดังกล่าวโดยมีท่านรัฐมนตรี ศักดิ์สยาม ชิดชอบ มาเป็นประธานเปิดร่วมกับเมียนม่าและอธิบดีกรมทางหลวงท่าน

สราวุธ ทรงศิวิไล จะเดินทางไปร่วมงานนี้ด้วยตามข่าว(คน จอหอ/รายงาน/ข้อมูลจาก/PR.กรมทางหลวง)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านรัฐมนตรี (คมนาคม) ปลื้ม! หิ้วปีกท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มาเป็นประธานเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 ร่วมกับ รัฐบาล เมียนม่า ในวันที่ 30 นี้ ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก แล้วตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน