ท่านสิงหเดช บก.กระดูกเหล็กจ.น่านปลื้ม!สมาชิกตั้งให้เป็นประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือคนใหม่แล้วพร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง 9 ท่านมาบริหารงานต่อจากสมัยที่แล้ว!

ศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559 จำนวนอ่าน 3176 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านสิงหเดช บก.กระดูกเหล็กจ.น่านปลื้ม!สมาชิกตั้งให้เป็นประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือคนใหม่แล้วพร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง 9 ท่านมาบริหารงานต่อจากสมัยที่แล้ว!
 
ท่านสิงหเดช บก.กระดูกเหล็กจ.น่านปลื้ม!สมาชิกตั้งให้เป็นประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือคนใหม่แล้วพร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง 9 ท่านมาบริหารงานต่อจากสมัยที่แล้ว!
 
ท่านสิงหเดช บก.กระดูกเหล็กจ.น่านปลื้ม!สมาชิกตั้งให้เป็นประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือคนใหม่แล้วพร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง 9 ท่านมาบริหารงานต่อจากสมัยที่แล้ว!
 
ท่านสิงหเดช บก.กระดูกเหล็กจ.น่านปลื้ม!สมาชิกตั้งให้เป็นประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือคนใหม่แล้วพร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง 9 ท่านมาบริหารงานต่อจากสมัยที่แล้ว!
 
ท่านสิงหเดช บก.กระดูกเหล็กจ.น่านปลื้ม!สมาชิกตั้งให้เป็นประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือคนใหม่แล้วพร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง 9 ท่านมาบริหารงานต่อจากสมัยที่แล้ว!
 
ท่านสิงหเดช บก.กระดูกเหล็กจ.น่านปลื้ม!สมาชิกตั้งให้เป็นประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือคนใหม่แล้วพร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง 9 ท่านมาบริหารงานต่อจากสมัยที่แล้ว!
 
ท่านสิงหเดช บก.กระดูกเหล็กจ.น่านปลื้ม!สมาชิกตั้งให้เป็นประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือคนใหม่แล้วพร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง 9 ท่านมาบริหารงานต่อจากสมัยที่แล้ว!
 
ท่านสิงหเดช บก.กระดูกเหล็กจ.น่านปลื้ม!สมาชิกตั้งให้เป็นประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือคนใหม่แล้วพร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง 9 ท่านมาบริหารงานต่อจากสมัยที่แล้ว!
 

ท่านสิงหเดช บก.กระดูกเหล็กจ.น่านปลื้ม!สมาชิกตั้งให้เป็นประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือคนใหม่แล้วพร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง 9 ท่านมาบริหารงานต่อจากสมัยที่แล้ว!

ท่านสิงหเดช บก.กระดูกเหล็กจ.น่านปลื้ม!สมาชิกตั้งให้เป็นประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือคนใหม่แล้วพร้อมคณะกรรมการเลือกตั้ง 9 ท่านมาบริหารงานต่อจากสมัยที่แล้ว!

            เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนล่างเข้ามาว่าที่โรงแรมโฆษิตฮิลย์ จ.เพชรบูรณ์มีการจัดประชุมใหญ่ของเครือข่ายบก.นสพ.ภาคเหนือ ๑๗ จังหว้ดภาคเหนือที่มี ท่านจำเริญ พลอยศรีประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์๑๗ จังหวัดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของเครือข่ายบรรณาธิการ17ภาคเหนือได้เชิญท่านผู้ว่าฯเพชรบูรณ์  มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและเชิญท่านประธานสภาการนสพ. ท่านชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี        มาพูดเรื่อง (ปฏิรูปสื่อตามรัฐธรรมนูญใหม่) ให้สมาชิกฟังดังกล่าว

หลังจากนั้นได้มีการประชุมฯการเลือกตั้ง ประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือและกรรมการบริหารเครือข่ายชุดใหม่มาแทนชุดเก่าที่จะมบริหารต่อ เนื่องจากคนเก่าของ ท่าน จำเริญ พลอยศรี ที่ หมดวาระลงไปโดย ได้มีผู้สมัครรับ เลือกตั้งเป็นประธาน 2 ท่าน ได้แก่ 1.ท่านบรรหาร บุญเขต 2.ท่านสิงหเดช  สุคนธวารินทร์ ผลการเลือกตั้ง ท่านสิงหเดช สุคนธวารินทร์ ชนะการเลือกตั้ง ด้วยคะแนนรวม 22 คะแนส่วน15 มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 คน จาก 39 คน  ส่วน ท่านบรรหาร บุญเขต ได้ 15 คะแนน และคณะกรรมการบริหารที่จะมาบริหารเครือข่ายบรรณาธิการฯได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกที่ได้นำเสนอในที่ประชุมทั้งหมด 9 ท่านดังต่อไปนี้นี้ 1.ท่านธนกฤต กลิ่นนาค 2.ท่านสุรินทร์ ชัยวีระไทย 3.ท่านชัชวาลย์ คำไท้ 4.ท่านทัศนา บัวคำ 5.ท่านอาทิตย์ แสงสว่าง 6.ท่านศรศิลป์ อินทชัย 7.ท่านสุวิทย์ ศรีสุข 8.ท่านสำเริง ภัยกำจัด 9.ท่านอติโรจ บุญใย  ทั้งหมด 9 ท่านได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาบริหารงานต่อไปของ(เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ17จังหวัด) ในสมัยต่อไปที่ทางเครือข่ายจัดการประชุมฯเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่มาแทนชุดเก่าดังกล่าวตามข่าว(เปมิกา มหาชนรายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูรายเอียดได้ที่..www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag :ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน