(DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง (บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่าวตามข่าว!

อาทิตย์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2559 จำนวนผู้เข้าชม 4404 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

(DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง  (บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่าวตามข่าว!
 
(DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง  (บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่าวตามข่าว!
 
(DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง  (บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่าวตามข่าว!
 
(DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง  (บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่าวตามข่าว!
 
(DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง  (บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่าวตามข่าว!
 
(DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง  (บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่าวตามข่าว!
 

(DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง(บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่าวตามข่าว!

     (DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง

(บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่าวตามข่าว!

        เรื่องนี้ช่อง3 (รายการตีสิบ) ของคุณ กิตติ สิงหาปัดได้นำเสนอข่าวไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว2558 กดเข้าไปดูที(ยูทูป)ข้างล่างได้ ข่าวนี้มาดังขึ้นอีกครั้งทางภาคเหนือ เมื่อประกาศของทางราชการ(จะให้ต่างด้าวออกนอกพื้นที่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต)จากอำเภอเริ่มประกาศใช้ใน (วันที่1 กันยายน59) นี้เป็นต้นทางทีมข่าวฝ่ายความมั่นคงฯจึงได้รายงานข่าวมาเพื่อชี้แจงให้ชาวต่างด้าวได้รับทราบกันโดยรายงานเข้ามาตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 ส.ค 59 เวลา 14.00 น. ทางทีมข่าวความมั่นคงสูงของนิวส์มหาชนออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนบนได้เดินทางเข้าพบเพื่อขอสอบถามรายระเอียดเพื่อมาให้ประชาชนที่สนใจรู้ว่ามีขบวนการดังกล่าว ในการ(สวมสิทธิ์)หรือไม่ตามข่าวที่จ.กาญจนบุรี โดยเข้าไปพบ (คุณ สุรชาติ เอี่ยมสะอาด) ปลัดอำเภอ (หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.แม่สาย) กรณีที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย   ( ในวันที่ 3 ส.ค 59  เรื่อง ผู้ที่ถือบัตรประจำตัว หัว6 หัว7 และหัว0 สามารถเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมภายในจังหวัดได้ )โดยไม่ต้องขออนุญาต สำหรับกรณีผู้ถือบัตรหัว 0 หรือ บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและได้รับอนุญาติให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย ที่ได้สำรวจก่อนวันที่ 18 ม.ค พ.ศ 2548 ตามมติเห็นชอบ ค.ร.ม  สามารถเดินทางออกนอกเขตควบคุมพื้นที่ภายในจังหวัดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาติ แต่หากจะเดินทางออกนอกเขตควบคุมพื้นที่ไปต่างจังหวัด จะต้องขออนุญาติเดินทาง ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกรณีผู้ถือบัตรหัว 0 ที่ได้สำรวจหลังปี 2548-2549-2550-2551-2552 )จะสามารถเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมภายในจังหวัดได้ เฉพาะผู้ที่มีหมายเลขบัตร (0-xxxx-๘๙xxx-xx-x) ! โดยสังเกตเลขบัตรหลักที่ 6 และ หลักที่ 7 ต้องเป็นเลข ๘๙ เท่านั้น ถ้าหลักที่ 6 และ 7 เป็นเลข 00 จะไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตควบคุมพื้นที่ได้    โดยมีผลตั้งแต่ (วันที่ 1 ก.ย 2559 เป็นต้นไป) และกรณีพิเศษสามารถเดินทางออกราชอาณาจักรต้องขอทำเรื่องที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ของตนส่งเรื่องให้ปลัดกระทรวงอนุมัติให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้และอีกกรณีหนึ่งขออนุญาติออกนอกเขตควบคุมตามที่ตนกำลังศึกษาเรียนตามหลักสูตรเป็นระยะเวลาหลายปีได้แต่ต้องไปรายงานตัวต่อ นายอำเภอ หรือ ผู้อำนวยการเขตที่ตนศึกษาอยู่ หากผู้ถือบัตรหัว 6 หัว7 และ หัว0  ไม่เข้าใจในระเบียบการของกระทรวงมหาดไทย ที่ลงประกาศในครั้งนี้ สามารถเดินทางมาขอคำปรึกษาได้ที่ ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ของอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่นั้นได้ ตามวันและเวลาราชการดังกล่าวตามข่าว(ทีมข่าวฝ่ายความมันคงสูงรายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวบนมือถือของท่านได้ที่...WWW.news-mahachon.com

 

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : (DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง (บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

(DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง (บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่าวตามข่าว!

 
รพ.สุรินทร์คว้ารางวัลรับรางวัล โรงพยาบาลที่มีการพัฒนา(ระบบการบริจาคอวัยวะดีเด่น)
 
ผู้กอง(เอมี่!)คนสวยแห่งกองทัพบกสละโสดกับนักธุรกิจหนุ่ม(คุณเสือ!)ที่สโมรสรกองทัพบก!มีท่านพลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน เจ้ากรมเสมียนตรา เป็นประธานในพิธีสมรสสมรักครั้งนี้!
 
ท่านพัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ (อดีตผบ.ตร)สมาชิกสภาปฎิรูปฯ(สปท.)มาเป็นประธานในพิธีแต่งงานลูกชายท่านรอง(ผบ.ชน.) พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ที่สโมสรตำรวจ
 
ครม.มีมติ!ย้าย 19 ท่าน- ต่ออายุ 2! ท่านฉัตรชัย! ท่านประทีป!เป็นอธิบดีที่ดินท่านศุภชัย!อยู่พิษณุโลกท่านพิพัฒน์!อยู่อุตรดิตถ์ปลื้มใจไปแล้ว!ตามข่าวที่(ครม.อนุมัติ)
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ท่านอ.จักรกฤษณ์ เพิ่มพูน!ร่ายท่วนในเฟทส่วนตัวของท่านว่า.. (ปฏิรูปสื่อ ไม่มีอยู่จริง ? )เชิญสื่อฯที่สนใจมาพบกัน 24 พ.ย.!นี้ที่ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อย่าลืม!

 
ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่2จังหวัดภาคอีสานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ อุดรฯและหนองบัวฯมีท่าน พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับตามข่าว
 
ท่านชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีกรมฯ (ด้านยาเสพติดอัยการ สูงสุด)พร้อมด้วย ตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงข่าวจัดงาน(วันสถาปนาองค์กรอัยการ ครบรอบ 125 ปี)ตามข่าว
 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์คว้ารางวัลที่1 รางวัลข่าว( ITPC Award ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559) ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2559 นสพ.ลานนาลำปางเจ้าเก่า คว้า 2 รางวัลในปีนี้ ของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานฯเปิดเปิดศูนย์บริการการแพทย์เขาหลักชั่วคราว. เพื่อบริการปช.ช.และนักเที่ยวทางทะเล!ที่เขาหลักพังงา!ปลื้มใจไปแล้ว!