โวยลั่น!กระทรวงเกษตรฯร้องสื่อฯและยุติธรรมตาก น้องชายลูกมารดาต่างด้าว ฟ้องขับไล่พี่ชายคนโตเรียกเงิน เป็นแสนในที่(สปก.)จังหวัดตาก ทั้งๆที่พี่ทำกินที่ดินแปลงนี้มาตลอด

อังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวนอ่าน 3095 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

โวยลั่น!กระทรวงเกษตรฯร้องสื่อฯและยุติธรรมตาก น้องชายลูกมารดาต่างด้าว ฟ้องขับไล่พี่ชายคนโตเรียกเงิน เป็นแสนในที่(สปก.)จังหวัดตาก ทั้งๆที่พี่ทำกินที่ดินแปลงนี้มาตลอด
 
โวยลั่น!กระทรวงเกษตรฯร้องสื่อฯและยุติธรรมตาก น้องชายลูกมารดาต่างด้าว ฟ้องขับไล่พี่ชายคนโตเรียกเงิน เป็นแสนในที่(สปก.)จังหวัดตาก ทั้งๆที่พี่ทำกินที่ดินแปลงนี้มาตลอด
 
โวยลั่น!กระทรวงเกษตรฯร้องสื่อฯและยุติธรรมตาก น้องชายลูกมารดาต่างด้าว ฟ้องขับไล่พี่ชายคนโตเรียกเงิน เป็นแสนในที่(สปก.)จังหวัดตาก ทั้งๆที่พี่ทำกินที่ดินแปลงนี้มาตลอด
 
โวยลั่น!กระทรวงเกษตรฯร้องสื่อฯและยุติธรรมตาก น้องชายลูกมารดาต่างด้าว ฟ้องขับไล่พี่ชายคนโตเรียกเงิน เป็นแสนในที่(สปก.)จังหวัดตาก ทั้งๆที่พี่ทำกินที่ดินแปลงนี้มาตลอด
 
โวยลั่น!กระทรวงเกษตรฯร้องสื่อฯและยุติธรรมตาก น้องชายลูกมารดาต่างด้าว ฟ้องขับไล่พี่ชายคนโตเรียกเงิน เป็นแสนในที่(สปก.)จังหวัดตาก ทั้งๆที่พี่ทำกินที่ดินแปลงนี้มาตลอด
 
โวยลั่น!กระทรวงเกษตรฯร้องสื่อฯและยุติธรรมตาก น้องชายลูกมารดาต่างด้าว ฟ้องขับไล่พี่ชายคนโตเรียกเงิน เป็นแสนในที่(สปก.)จังหวัดตาก ทั้งๆที่พี่ทำกินที่ดินแปลงนี้มาตลอด
 
โวยลั่น!กระทรวงเกษตรฯร้องสื่อฯและยุติธรรมตาก น้องชายลูกมารดาต่างด้าว ฟ้องขับไล่พี่ชายคนโตเรียกเงิน เป็นแสนในที่(สปก.)จังหวัดตาก ทั้งๆที่พี่ทำกินที่ดินแปลงนี้มาตลอด
 
โวยลั่น!กระทรวงเกษตรฯร้องสื่อฯและยุติธรรมตาก น้องชายลูกมารดาต่างด้าว ฟ้องขับไล่พี่ชายคนโตเรียกเงิน เป็นแสนในที่(สปก.)จังหวัดตาก ทั้งๆที่พี่ทำกินที่ดินแปลงนี้มาตลอด
 

โวยลั่น!กระทรวงเกษตรฯร้องสื่อฯและยุติธรรมตาก น้องชายลูกมารดาต่างด้าว ฟ้องขับไล่พี่ชายคนโตเรียกเงิน เป็นแสนในที่(สปก.)จังหวัดตาก ทั้งๆที่พี่ทำกินที่ดินแปลงนี้มาตลอด

โวยลั่น!กระทรวงเกษตรฯร้องสื่อฯและยุติธรรมตาก น้องชายลูกมารดาต่างด้าว ฟ้องขับไล่พี่ชายคนโตเรียกเงิน เป็นแสนในที่(สปก.)จังหวัดตาก ทั้งๆที่พี่ทำกินที่ดินแปลงนี้มาตลอด

 

     ที่สนง.สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)สาขาภาคเหนือ   เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 61 ได้มีนาย นายก๋องคำ ยะธิเป็ง  อยู่บ้านเลขที่ 225  หมู่ที่6  ต. แม่จะเรา อ. แม่ระมาด จ. ตาก ได้มาร้อง ขอความเป็นธรรม ให้นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้วย เนื่องจากโดน(น้องชายต่างมารดาที่มีแม่เป็นชาวต่างพม่า  ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายเป็นเงินแสน) ทั้งๆที่ตนเองทำกินที่ (ส,ป.ก.พื้นที่นี้มาตลอดในการปลูกอ้อยไว้ตามรูปดังกล่าว)

    เรื่อง มีอยู่ว่าตนเองมีพี่น้องบิดาเดียวทั้งหมด 6 คนซึ่งตนเองเป็นคนโต มีแม่เป็นคนไทยชื่อนางคำปัน ใจปันนา  แต่มิได้จดทะเบียนสมรสกันกับบิดา (นายจันทร์ ยะธิเป็ง) ต่อมาบิดาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น(นายแก้ว)ได้มีภรรยาใหม่ชื่อ (นางน้อย นาเขต) ได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน มีลูก 3 คนชื่อ นางผ่องศรี วันเอียง นางศรีนวล ปิยะดา ,  นส.สุธิชา ยะธิเป็ง  และต่อมานางน้อยได้เสียชีวิต พ่อตนเอง ก็มามีภรรยาใหม่ คนสุดท้ายที่เป็นชาวพม่า (ชื่อ มื้ออะ หรือนางคำมา)  มีลูกด้วยกัน 2 คน ชื่อ นางสาวศรีนภา ยะธิเป็ง

และนาย นายอรรถพันธ์ ยะธิเป็ง  มีพี่น้องรวม6คน ต่อมาปิดาได้เลียชีวิตลง ตนเองก็ทำไร่ทำนาในพื้นที่ (สปก.)นี้มาตลอดและบิดาก่อนจะเสียชีวิตก็ได้ให้นาย ธรรม ยะธิเป็ง ที่เป็นน้องชายบิดาของตนเองดูแลพื้นที่นี้มาตลอด  (ตามเอกสารยืนยันจากคนข้างเคียงรับรองว่าทำพื้นที่นี้มาตลอด) ต่อมา ทาง(สปก.)ให้มีการขึ้นทะเบียนเอกสารสิทธิ ขึ้นมานายธรรม ยะธิเป็ง

ก็มอบหมายให้ นาง รุ่งฤดี ขัตติยะ ที่เป็นน้องสาวบิดาตนเองไป (จดทะเบียนเอกสารสิทธิ์ แทน)  ตนเองก็ยังทำไร่ทำนามาตลอดในพื้นที่นี้ตลอด และมาต่อมาเมื่อปี2544  ตนเองเห็นว่าน้องสาวต่างมารดา อายุครบ20ปี ก็ให้น้า (รุ่งฤดี ขัตติยะ) ไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นชื่อของ(น.ส. ศรีนภา ยะธิเป็ง ) น้องต่างมารดาแต่ตนเองก็ทำกินในพื้นที่นี้มาตลอดเพราะนส.ศรีนภาไปอยู่ที่จ.ลำพูน และต่อมา(เมื่อปี2559 น.ส.ศรีนภา ยะธิเป็งก็ไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสปก.ที่ตนเองทำกินอยู่นี้ให้(นายอรรถพันธ์ ยะธิเป็ง)ไปโดยไม่มาแจ้งให้ตนเองทราบและสปก.ก็ไม่มารังวัดตรวจสอบว่าตนเองทำกินอยู่หรือไม่จนตนเองต้องไปคัดค้านที่(สปก.จังหวัดตาก) เรื่องยังตรวจสอบไม่เสร็จเมื่อปี2560 นายอรรถพันธ์ ก็มาฟ้องขับไล่ตนเองเรียกค่า

เสียหายเป็นแสน ตนเองจึงไปร้องขอความเป็นธรรมที่(ยุติธรรมจังหวัดตากเพื่อขอความเป็นธรรม)  และร้องท่านรัฐมนตรีว่าการฯเกษตรและสหกรณ์ฯและเลขาฯ(ส.ป.ก.) ผ่าน นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชียประเทศไทยเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับตนเองดังกล่าวตามข่าว (เป้ มหาชน/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : โวยลั่น!กระทรวงเกษตรฯร้องสื่อฯและยุติธรรมตาก น้องชายลูกมารดาต่างด้าว ฟ้องขับไล่พี่ชายคนโตเรียกเงิน เป็นแสนในที่(สปก.)จังหวัดตาก ทั้งๆที่พี่ทำกินที่ดินแปลงนี้มาตลอดข่าวยอดนิยม @ข่าวกระทรวงเกษตรฯนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกระทรวงเกษตรฯนิวส์มหาชน