โยกย้ายผอ.รพ.และสส.จ.ทั่วประเทศ ปี2560หลายวันแล้ว) ท่าน เจษฎาโชคดำรงสุข มีคำสั่งย้ายไปแล้ว ท่านขจร / สส.จ.พะเยาไปแพร่ / จตุชัย / รองสส.จว.ชม.ไปแม่ฮ่องสอน / อดิสรณ์ / รองสส.จ.นครสวรรค์ไปจ.ตาก / ไกรสุข /รองสส.จ.พิษณุโลกไปพะเยา/พีระ/สส.จ.กาฬสินธุ์ไปขอนแก่น

อังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 จำนวนอ่าน 3889 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

โยกย้ายผอ.รพ.และสส.จ.ทั่วประเทศ ปี2560หลายวันแล้ว) ท่าน เจษฎาโชคดำรงสุข มีคำสั่งย้ายไปแล้ว   ท่านขจร / สส.จ.พะเยาไปแพร่ / จตุชัย / รองสส.จว.ชม.ไปแม่ฮ่องสอน / อดิสรณ์ / รองสส.จ.นครสวรรค์ไปจ.ตาก / ไกรสุข /รองสส.จ.พิษณุโลกไปพะเยา/พีระ/สส.จ.กาฬสินธุ์ไปขอนแก่น
 
โยกย้ายผอ.รพ.และสส.จ.ทั่วประเทศ ปี2560หลายวันแล้ว) ท่าน เจษฎาโชคดำรงสุข มีคำสั่งย้ายไปแล้ว   ท่านขจร / สส.จ.พะเยาไปแพร่ / จตุชัย / รองสส.จว.ชม.ไปแม่ฮ่องสอน / อดิสรณ์ / รองสส.จ.นครสวรรค์ไปจ.ตาก / ไกรสุข /รองสส.จ.พิษณุโลกไปพะเยา/พีระ/สส.จ.กาฬสินธุ์ไปขอนแก่น
 
โยกย้ายผอ.รพ.และสส.จ.ทั่วประเทศ ปี2560หลายวันแล้ว) ท่าน เจษฎาโชคดำรงสุข มีคำสั่งย้ายไปแล้ว   ท่านขจร / สส.จ.พะเยาไปแพร่ / จตุชัย / รองสส.จว.ชม.ไปแม่ฮ่องสอน / อดิสรณ์ / รองสส.จ.นครสวรรค์ไปจ.ตาก / ไกรสุข /รองสส.จ.พิษณุโลกไปพะเยา/พีระ/สส.จ.กาฬสินธุ์ไปขอนแก่น
 
โยกย้ายผอ.รพ.และสส.จ.ทั่วประเทศ ปี2560หลายวันแล้ว) ท่าน เจษฎาโชคดำรงสุข มีคำสั่งย้ายไปแล้ว   ท่านขจร / สส.จ.พะเยาไปแพร่ / จตุชัย / รองสส.จว.ชม.ไปแม่ฮ่องสอน / อดิสรณ์ / รองสส.จ.นครสวรรค์ไปจ.ตาก / ไกรสุข /รองสส.จ.พิษณุโลกไปพะเยา/พีระ/สส.จ.กาฬสินธุ์ไปขอนแก่น
 

โยกย้ายผอ.รพ.และสส.จ.ทั่วประเทศ ปี2560หลายวันแล้ว) ท่าน เจษฎาโชคดำรงสุข มีคำสั่งย้ายไปแล้ว ท่านขจร / สส.จ.พะเยาไปแพร่ / จตุชัย / รองสส.จว.ชม.ไปแม่ฮ่องสอน / อดิสรณ์ / รองสส.จ.นครสวรรค์ไปจ.ตาก / ไกรสุข /รองสส.จ.พิษณุโลกไปพะเยา/พีระ/สส.จ.กาฬสินธุ์ไปขอนแก่น

โยกย้ายผอ.รพ.และสส.จ.ทั่วประเทศ ปี2560หลายวันแล้ว) ท่าน เจษฎาโชคดำรงสุข มีคำสั่งย้ายไปแล้ว   ท่านขจร / สส.จ.พะเยาไปแพร่ / จตุชัย / รองสส.จว.ชม.ไปแม่ฮ่องสอน / อดิสรณ์ / รองสส.จ.นครสวรรค์ไปจ.ตาก / ไกรสุข /รองสส.จ.พิษณุโลกไปพะเยา/

พีระ/สส.จ.กาฬสินธุ์ไปขอนแก่น ผอ.สุชาติรพ.แม่สอดปลื้มไปเป็นผอ.รพ.พิษณุโลก ตั้งแต่หลายวันมาแล้วตามข่าว

 

    ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี!: ผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงรายงานเข้ามาว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ท่านปลัดกระทรวงฯคนใหม่ท่าน เจษฎาโชคดำรงสุข ได้เซ็นต์คำสั่งโยกย้ายประจำปี2560 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ทั้งหมด27 รายตามนี้   1.นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายไปเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แม่ฮ่องสอน 2.นายขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พะเยา เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 3.นายทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขจังหวัดแพร่เป็นสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 4.นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5. นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ สาธารณสุขจังหวัดตากเป็นสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 6.นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์ด้านเวขกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็น สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 7. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นสาธารณสุขจังหวัดเพรชบุรี 8.นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เป็นสาธารณสุขจังหวัดตาก 9. นายสาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายกเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 10.นายสุรพล อริยะปิติพันธ์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 11.นายปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 12. นายชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 13. นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 14.นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมการป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 15.นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์ด้านเวชกรรมการป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 16.นายวราวุธ ชื่นตา นายแพทย์ด้านเวชกรรมการป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17.นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 18. นายจักราวุธ จุฑาสงค์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 19.นายชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 20.นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์ด้านเวชกรรมการป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 21.นายภาคี ทรัพย์พิพัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 22.นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา 23. นายบรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

            ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งจำนวน 7 ราย 1.นางสาวอัชฉรา ละอองนวลพาณิชย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กลุ่มงานอายุรกรรม  จ.เชียงราย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 2. นายสุพจน์ จิระราชวโร โรงพยาบาลราชบุรี นายแพทย์ด้านเวชดรรม กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จ. ราชบุรีรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี 3.นายศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ โรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์ด้านเวชกรรม เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17จังหวัดสุพรรณบุรี 4.นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร นายแพทย์ด้านเวชกรรมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ .บุรีรัมย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 5. นายบรรพจน์ สุวรรณชาติ นายแพทย์(ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นารีเวชกรรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 6.นายณรงค์ ธาดาเดชนายแพทย์ด้านเวชกรรมโรงพยาบาลอุดรธานี รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ  7. นายประเสริฐ ชัยวิรัตนะ นายแพทย์ด้านเวชกรรมโรงพยาบาลชัยภูมิ  รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  คำสั่งย้ายข้าราชการสาธารณสุข 27 ราย 1.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 2.นายบรรเจิด นนทสูติ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมโรงพยาบาลลำปาง เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา 3.นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 4.นาย สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 5.นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลแม่สอดเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด 6.นายวีรศักดิ์ คลองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 7.นายเกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 8.นายอายุส ภมะราภา นานแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 9.นายประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี 10.นายมณเฑียร เพ็งสมบัติ นายเเพทย์ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรมโรงพยาบาลปทุมธานีเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลช่องนานา จ.นครราชสีมา 11.นางดารารัตน์       รัตนรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรีเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์ 12. นางฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ 13.นายสมเจตเหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 14.นายอนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบครีขันธ์ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี 15.นางทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 16.นายชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี 17.นายศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเดจพระสังฆราชที่17 จ.สุพรรณบุรี เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 18.นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี 19.นายสวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี 20.นายสุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 21.นายวีระศักดิ์ อนุตรอังกรู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น22.นายสุรกิจ ยศพล นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออโธปิดิกส์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย23.นายประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์24.นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด25.นายสุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี26.นายพีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ 27.นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตามข่าว(คน จอหอรายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : โยกย้ายผอ.รพ.และสส.จ.ทั่วประเทศ ปี2560หลายวันแล้ว) ท่าน เจษฎาโชคดำรงสุข มีคำสั่งย้ายไปแล้ว ท่านขจร / สส.จ.พะเยาไปแพร่ / จตุชัย / รองสส.จว.ชม.ไปแม่ฮ่องสอน / อดิสรณ์ / รองสส.จ.นครสวรรค์ไปจ.ตาก / ไกรสุข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน