ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าว

อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม 2560 จำนวนอ่าน 6585 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าว
 
ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าว
 
ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าว
 
ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าว
 
ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าว
 
ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าว
 
ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าว
 
ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าว
 

ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าว

ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าว

 

ที่กระทรวงสาธารณสุขนนทบรี: ผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงฯรายงานด่วนเข้ามาว่า รัฐมนตรีเตรียมเสนอรายชื่อปลัดฯคนใหม่เข้าครม.วันนี้ มีตัวเต็งสองท่านและ  เตรียมโยกย้ายรองปลัดสาธารณสุขจำนวน 3  ตำแหน่งและตั้งปลัด สาธารณสุขคนใหม่แทนคนเก่าที่จะเกษียณปลายเดือนกันยายน 2560 นี้  คาดว่า ท่าน พญ.ประนอม คำเที่ยง นั่งเป็นอธิบดีกรมการแพทย์  ท่าน นพ.สุวันชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นอธิบดีแพทย์แผนไทยและ ท่าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์วรจิต  เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ขณะที่อธิบดีอื่นๆนอกเหนือจากสี่คนนี้ยังอยู่ตำแหน่งเดิมคือท่าน นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ เป็นอธิบดีกรมอนามัย ท่าน นายแพทย์วันชัย  สัตยาวุฒิพงค์ เลขาธิการองค์การอาหารและยาและท่าน นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์   ส่วนด้านความคืบหน้าของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงสาระสุขคนใหม่ที่จะมาแทนปลัดคนปัจจุบันนายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560 ตัวเต็งคาดการณ์ว่าจะเป็นท่าน นายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่าน นายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต   ถึงอย่างไรก็ตามต้องติดตามผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะประชุมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นี้ ว่าจะได้ใครเป็นปลัด สาธารณสุขคนใหม่หลังจากได้ปลัดคนใหม่ก็จะมีการแต่งตั้งรองปลัดอธิบดีกรมต่างๆและผู้ตรวจการต่างๆเป็นลำดับต่อไป ต้องจับตาดู ตามข่าวดังกล่าว (ปอ  คลองตันรายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านรัฐมนตรี(สธ.)เสนอสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มีนพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงาข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน