ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3

เสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 จำนวนอ่าน 7426 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่  ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3
 
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่  ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3
 
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่  ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3
 
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่  ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3
 
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่  ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3
 
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่  ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3
 
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่  ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3
 
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่  ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3
 

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3

    เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 59ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาจากศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนบนเข้ามาว่า

ที่ห้องประชุมสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่ ท่านว่าที่ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้เรียก ท่านพล.ต.ต.ดินัย บุญเรือง รองผู้บัญบัญชาการคำรวจภูธรภาค.5 ดูแลหน่วยงาน (ปป.ส.) และท่านพล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนภูธรภาค5 พร้อมหน.หน่วยงานชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ประชุมฯการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่(ภาคเหนือตอนบน)และ เพื่อรับฟังการชี้แจงภารกิจของกองกำลังหน่วย(สส.ภาค5) ที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมกับแนะนำ รองผู้การ/ ผก.ก./ รองผก.ก/ สารวัตร/ .ที่มารับผิดชอบ ในกองบังคับการตำรวจสืบสวนภาค 5. และนำเสนอแผนการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนเน้นย้ำนโยบายข้อสั่งการของ (ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) ซี่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับตรวจสอบ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตาม ( Roadmap) ทั้ง 3 ระยะของการรักษาความสงบแห่งชาติใน โอกาสนี้โดยได้นำนโยบายของ ท่าน (พลโทวิจักขณ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3)  ในฐานะเป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 และเพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ ในการทำงานให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนจะได้มีความปลอดภัยต่อไปดังกล่าวตามข่าว (เกียรติศักดิ์ ช่อเจริญรายงาน) นสพ.นิวส์มหาชน ออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูรายระเอียดได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5เข้ม!ประชุมฯชุดสืบสวนภาค 5 เตรียมกวาดล้างอบายมุขในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายแม่ทัพภาค 3ข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน