เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว

ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 จำนวนอ่าน 7550 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 
เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 
เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 
เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 
เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 
เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 
เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 
เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 
เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 
เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 
เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 
เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว
 

เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์ฯ/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว

เตรียมโปรดเกล้านายพลสีกากี! ชาญเทพฯภ.1/พูลทรัพย์ฯ ภ.5/ สุรเชษฐ์ฯ191/ จตุพลฯขึ้น ภ.4/จิตติฯ ภ.2/ สุทินฯปลื้ม!ผบก.ป./ทวิชชาติฯ ภ.6/ สุเทพฯ/รุ่งโรจน์/ขึ้นรองผบ.ตร./มณู เมฆหมอกขึ้นผู้ช่วยฯ/ตามข่าว

    ผู้สื่อข่าวประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานมาจากห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจฯเข้ามาว่า วันที่ 29 กันยายน  59 ว่า ท่านพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะ(ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ “ก.ตร.”) เป็นประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 10/2559  โดยมีวาระสำคัญการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย  ผู้บังคับการ(ผบก.) ถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) ประจำปี 2559 โดยมี ท่านพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. รองผบ.ตร. ท่านวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ (กพ.) โดยใช้เวลาประชุมพิจารณาประมาณ 4 ชั่วโมงกว่า ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งระดับรอง ผบ.ตร. ถึง ผบก. ทั้งเลื่อนขึ้น และโยกสลับ จำนวน 321 ตำแหน่ง ได้พิจารณาอนุมัติรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายรอง ผบ.ตร. - ผบก.วาระประจำปี2559  ดังนี้ ระดับ (รองผบ.ตร.!)  พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10) เป็น รองผบ.ตร., พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นรองผบ.ตร. พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา(สบ10) เป็นจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วยผบ.ตร.ได้เป็นรองผบ.ตร. (ระดับผู้ช่วยผบ.ตร!) เลื่อนเป็นที่ปรึกษา (สบ 10) ประกอบด้วย พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผบ.ตร.พล.ต.ท.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชารยะ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร พล.ต.ท.เดชา ชวยบุญชุม สำหรับระดับผู้บัญชาการขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้แก่ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผบช.สพฐ.ตร.,พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ., พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตวรชัย,พล.ต.ท.วีระพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.9 พล.ต.ท.ธเนตร พิณเมืองงาม ผบช.ภ.2

(ระดับ ผู้บัญชาการ!) ได้แก่ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร เป็นผบช.น.ที่เดิม พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวชผบช.ภ.7 เป็น ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง รรท.ผบช.ภ.9 เป็น ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ชนสิษฐ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.6 สลับนั่งผบช.ภ.3 พล.ต.ต.จตุพล  ปานรักษา รองผบช.ภ.4เป็นผบช.ภ.4 พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รองผบช.น. เป็นผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผบช.ภ.3 โยกสลับเป็น ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รองผบช.ภ.7 เป็น ผบช.ภ.7  พล.ต.ท.เทศา สิริวาโท เป็นผบช.ภ.8  พล.ต.ต.สาคร ทองมุนรี รองผบช.ศชต.เป็น ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ รองผบช.ภ.1 เป็น ผบช.ศชต. พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต รองผบช.ตชด. เป็น ผบช.ตชด. พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข รองผบช.ก. เป็น ผบช.ปส. พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบช.น.เป็น ผบช.ส. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ส.เป็น ผบช.ศ. พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ รองผบช.น.เป็น ผบช.กมค. พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง รองผบช.สยส.ตร.เป็น ผบช.สยส.ตร. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.สง.กตร. เป็น ผบช.รร.นรต. พล.ต.ต.โชติกร สีมันตระ รองแพทย์ใหญ่ เป็น ผบช.สง.ก.ตร.  พล.ต.ต.ติณภัทร์ ภุมรินทร์ รอง ผบช.ภ.5 เป็นผบช.สกบ. พล.ต.ต.นพ.วิทูรย์ นิติวรางกูร รองแพทย์ใหญ่ เป็น พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รองผบช.ภ.7 เป็นผบช.สงป. พล.ต.ต.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รองผบช.ก.เป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.พล.ต.ต.กิตติพงษ์ เงามุข รองผบช.ภ.2 เป็น ผบช.สพฐ.ตร พล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะภิญโญ รองผบช.น.เป็นผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.นพดล เผือกโสภณ  รองผบช.ภ.9 เป็น ผบช.ประจำฯ  พล.ต.ท.เติมพงษ์ สิทธิประเสริฐ จตร.เป็นหัวหน้า จตร.  พล.ต.ต.ภานุรัตน์ หลักบุญ ผบก.สปพ.เป็น รองผบช.น .  พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบก.ทท. เป็น ผบก.สปพ.(191), พ.ต.อ.ประเสริฐ เงินยวง รอง ผบก.ทท. เป็น ผบก.ทท. พ.ต.อ.ภาณุมาส บุญญลักษณ์ รองผบก.สปพ. ขึ้น ผบก.น.2, พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รองผบก.ปคบ. เป็น ผบก.สท., พล.ต.ต.ภานุรัตน์ หลักบุญ ผบก.สปพ. เป็น รองผบช.น.พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบก.ปทส. เป็น ผบก.ป., พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ป. เป็น ผบก.ศฝร.ภ.7, พล.ต.ต.อนิกธัญญ์ ชยสุทธา ผบก.สท. เป็น รองผบช.ตส.,    พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง รองผบก.ปคบ. เป็น ผบก.สท.  พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล  ผบก.กระบี่ เป็น รองผบช.ภ.8 พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รองผบช.ส.เป็น รองผบช.ภ.5 พ.ต.อ.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผบก.จร.เป็น ผบก.อ่างทอง  พล.ต.ต.ก่อเกรียติ วงศ์สุเมธ ผบก.มหาสารคามเป็น ผบก.สุรินทร์พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์  ผบก.ยะลา สายตรง พล.ต.อ.จักรทิพย์  เป็น ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.สมบัติ มิลิทจินดา ผบก.สส.บช.น.เป็นรองผบช.ภ.1 พล.ต.ต.จีรวัตร ทิพย์จันทร์ ผบก.ตาก เป็นรองผบช.ภ. 6  ว่าที่พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฏากุล รองผบก.เพชรบูรณ์ เป็น ผบก.จังหวัดตาก!ตามข่าวดังกล่าว(ภาพ/ข่าวจาก..PR.กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูได้ที่..www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag :ข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน