ท่านพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน (ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก) ประจำปี 2567 ตามนโยบายของ (ผบ.ทบ.)ไปแล้วตามข่าว

จันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 จำนวนอ่าน 177 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน (ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก) ประจำปี 2567 ตามนโยบายของ (ผบ.ทบ.)ไปแล้วตามข่าว
 
ท่านพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน (ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก) ประจำปี 2567 ตามนโยบายของ (ผบ.ทบ.)ไปแล้วตามข่าว
 
ท่านพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน (ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก) ประจำปี 2567 ตามนโยบายของ (ผบ.ทบ.)ไปแล้วตามข่าว
 
ท่านพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน (ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก) ประจำปี 2567 ตามนโยบายของ (ผบ.ทบ.)ไปแล้วตามข่าว
 
ท่านพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน (ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก) ประจำปี 2567 ตามนโยบายของ (ผบ.ทบ.)ไปแล้วตามข่าว
 
ท่านพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน (ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก) ประจำปี 2567 ตามนโยบายของ (ผบ.ทบ.)ไปแล้วตามข่าว
 
ท่านพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน (ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก) ประจำปี 2567 ตามนโยบายของ (ผบ.ทบ.)ไปแล้วตามข่าว
 
ท่านพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน (ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก) ประจำปี 2567 ตามนโยบายของ (ผบ.ทบ.)ไปแล้วตามข่าว
 

ท่านพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน (ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก) ประจำปี 2567 ตามนโยบายของ (ผบ.ทบ.)ไปแล้วตามข่าว

ท่านพลโท ประสาน  แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน (ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก) ประจำปี 2567 ตามนโยบายของ

(ผบ.ทบ.)ไปแล้วตามข่าว

            ที่ สนามฟุตบอลหน้า กองบัญชาการกองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวภาคเหนือได้รายงานเข้ามาเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา ที่ สนามฟุตบอลหน้า กองบัญชาการกองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตากท่าน  พลโท ประสาน  แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เผยกับคนข่าวเข้ามาว่า ท่าน ได้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน(ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก    

ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2567)  ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการกำกับดูแล เอาใจใส่กำลังพลในการฝึกทุกภารกิจ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของกำลังพลในการซักซ้อมทบทวนการตรวจสภาพความพร้อมรบ โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 และท่านแม่ทัพ พร้อมด้วย คณะได้มาพบปะพูดคุยให้กำลังใจกำลังพลที่รับการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กของกองทัพภาคที่ 3 ทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถ และความไม่ประมาท  ดังนั้นความมุ่งหมายของการแข่งขันได้มีการพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของกำลังพลภายในหน่วยอยู่เสมอ โดยให้มีการฝึกเป็นบุคคลและเป็นหน่วยในการรองรับภารกิจต่างๆ ที่หน่วยได้รับมอบอย่างเป็นรูปธรรมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กของกองทัพภาคที่ 3  ให้มีความพร้อมรบตลอดเวลา ต้องแข็งแกร่งทุกรูปแบบ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาต่อไปดังกล่าว(ปอร์ คุ้มพระลอ – รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน (ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก) ประจำปี 2567 ตามนโยบายของ (ผบ.ทบ.)ไปแล้วตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน