ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(

อาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566 จำนวนอ่าน 932 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(
 
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(
 
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(
 
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(
 
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(
 
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(
 
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(
 
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(
 
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(
 
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(
 
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(
 
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(
 

ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(

  ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์  เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์  เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หลังมาเป็นประธานเปิดอบรมให้สำนักงาน(คุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก)ปลื้มใจ!ไปแล้วตามข่าว

 

 

 ที่ สนง.นสพ.นิวส์มหาชนภาคเหนือ เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า ทาง เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรียุ๊คท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ได้ประกาศ ให้นายทหารรับราชการ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ  จำนวน 762 นาย กองบก.ข่าวภาคเหนืได้นำชื่อมาลงบางส่วนได้โปรดเกล้าเรียบแล้วตามมีรายบางส่วนตามนี้เช่น..

กองบัญชาการกองทัพไทย

ท่าน พลเอก มโน นุชเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป

ท่านพลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ท่านพลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ท่าน พลเอก อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ท่านพลเอก โดมศักดิ์ คำใสแสง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ท่านพลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ท่านพลอากาศเอก ชากร ตะวันแจ้ง หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บังคับบัญชา เป็น

รองเสนาธิการทหาร ท่านพลโท วรวุฒิ วุฒิศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เป็น รองเสนาธิการทหาร ท่านพลโท สมชัย มาลินันท์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น รองเสนาธิการทหาร ท่านพลเรือโท สุเทพ ปุจฉาการ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น รองเสนาธิการทหาร ท่านพลโท ธีระยุทธ จินหิรัญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ท่านพลอากาศโท ภูมิใจ เลขสุนทรากร เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

กองทัพบก

ท่านพลเอก เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก

ท่านพลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

ท่านพลเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ประธาน คณะที่ปรึกษากองทัพบก

ท่านพลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

ท่านพลเอก ธราพงษ์ มะละคำ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

ท่านพลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น เสนาธิการทหารบก

ท่านพลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1

ท่านพลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 2

ท่านพลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3

ท่านพลตรี อมฤต บุญสุยา รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1

ท่านพลตรี บุญสิน พาดกลาง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2

ท่านพลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3

ท่านพลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 4

ท่านพลตรี วัฒนา ฉัตรรัตนแสง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ท่านพลตรี วีระพงษ์ ศรีรัตน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

ท่านพลตรี ทวีพูล ริมสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ท่านพลตรี มนิต ศิริรัตนากูล รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง

ท่านพลตรี พิสิษฐ์ ผาสุข เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก

ท่านพลตรี ณรงค์ สวนแก้ว รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

ท่านพลตรี เกษม ภิญโญชนม์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

กองทัพเรือ

ท่านพลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

ท่านพลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

ท่านพลเรือเอก โกวิท อินทร์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

ท่านพลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

ท่านพลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น เสนาธิการทหารเรือ

ท่านพลเรือโท ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

ท่านพลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ท่านพลเรือโท พิเศษ ขันแข็ง ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

ท่านพลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

ท่านพลเรือตรี สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

ท่านพลเรือ ตรี พิจิตต ศรีรุ่งเรือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2

 

กองทัพอากาศ

ท่านพลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ท่านพลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ เสนาธิการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

ท่านพลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

ท่านพลอากาศเอก วิศรุต สุวรรณเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

ท่านพลอากาศเอก อนันตชัย แก้วศรีงาม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

ท่านพลอากาศเอก อร่าม สกุลแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

ท่านพลอากาศโท เสกสรร คันธา

Tag : ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3ท่านพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้บัญชาข่าวยอดนิยม @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน