ท่าน พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ (รองแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ที่กองทัพภาคที่3 พิษณุโลก

จันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 จำนวนอ่าน 880 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ (รองแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ที่กองทัพภาคที่3 พิษณุโลก
 
ท่าน พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ (รองแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ที่กองทัพภาคที่3 พิษณุโลก
 
ท่าน พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ (รองแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ที่กองทัพภาคที่3 พิษณุโลก
 
ท่าน พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ (รองแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ที่กองทัพภาคที่3 พิษณุโลก
 
ท่าน พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ (รองแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ที่กองทัพภาคที่3 พิษณุโลก
 
ท่าน พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ (รองแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ที่กองทัพภาคที่3 พิษณุโลก
 
ท่าน พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ (รองแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ที่กองทัพภาคที่3 พิษณุโลก
 
ท่าน พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ (รองแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ที่กองทัพภาคที่3 พิษณุโลก
 

ท่าน พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ (รองแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ที่กองทัพภาคที่3 พิษณุโลก

ท่าน พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ (รองแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ที่กองทัพภาคที่3 พิษณุโลก

 

  ที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อ 31 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น. ที่ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ท่าน พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์  รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ในส่วนของ ร้อย บก.ทภ.3 โดยได้มอบใบเกียรติบัตร และของที่ระลึก พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังปลดจากกองประจำการ มียอดทหารกองประจำการ 30 นาย โดยมี รอง เสธ.ทภ.3 ผู้แทน กอง ฝอ.ทภ.3 และ กำลังพล ร้อย บก.ทภ.3 เข้าร่วมพิธีฯเพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังกล่าวตามข่าว( เสธฯยนต์ มหาชน / รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนภาคเหนือตอนล่างนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

 

 

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ (รองแม่ทัพภาคที่ 3) เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2565 ที่กองทัพภาคที่3 พิษณุโลกข่าวยอดนิยม @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน