สื่อสิ่งพิมพ์ตั้งเปี๊ยก คลองตัน!เป็นประธานรุ่น2/59จัดหนักไปแล้วเมื่อปลายเดือนก.ค.3วัน2คืนกับสื่อฯทั่วประเทศสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ(สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมันคง 2/59)ของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนสพ.นิวส์

อาทิตย์ ที่ 10 กรกฏาคม 2559 จำนวนอ่าน 5640 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สื่อสิ่งพิมพ์ตั้งเปี๊ยก คลองตัน!เป็นประธานรุ่น2/59จัดหนักไปแล้วเมื่อปลายเดือนก.ค.3วัน2คืนกับสื่อฯทั่วประเทศสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ(สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมันคง 2/59)ของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนสพ.นิวส์
 
สื่อสิ่งพิมพ์ตั้งเปี๊ยก คลองตัน!เป็นประธานรุ่น2/59จัดหนักไปแล้วเมื่อปลายเดือนก.ค.3วัน2คืนกับสื่อฯทั่วประเทศสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ(สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมันคง 2/59)ของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนสพ.นิวส์
 
สื่อสิ่งพิมพ์ตั้งเปี๊ยก คลองตัน!เป็นประธานรุ่น2/59จัดหนักไปแล้วเมื่อปลายเดือนก.ค.3วัน2คืนกับสื่อฯทั่วประเทศสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ(สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมันคง 2/59)ของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนสพ.นิวส์
 
สื่อสิ่งพิมพ์ตั้งเปี๊ยก คลองตัน!เป็นประธานรุ่น2/59จัดหนักไปแล้วเมื่อปลายเดือนก.ค.3วัน2คืนกับสื่อฯทั่วประเทศสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ(สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมันคง 2/59)ของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนสพ.นิวส์
 

สื่อสิ่งพิมพ์ตั้งเปี๊ยก คลองตัน!เป็นประธานรุ่น2/59จัดหนักไปแล้วเมื่อปลายเดือนก.ค.3วัน2คืนกับสื่อฯทั่วประเทศสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ(สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมันคง 2/59)ของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนสพ.นิวส์

สื่อสิ่งพิมพ์ตั้งเปี๊ยก คลองตัน!เป็นประธานรุ่น2/59จัดหนักไปแล้วเมื่อปลายเดือนก.ค.3วัน2คืนกับสื่อฯทั่วประเทศสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ(สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมันคง 2/59)ของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

       ท่านพอ.พิเศษทวี สุดจิตร์ ประธานโครงการจัดอบรมสื่อมวลชน(เครือข่ายปลัดกระทรวงกลาโหม)ที่จัดประชุมในครั้งนี้ได้ทำการเชิญสื่อฯทุกแขนงสาขาทั่วประเทศมาสัมนาเชิงปฏิบัติการโดยมีท่านพล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหมมาเป็นประธานในพิธีในการเปิดในวันนี้ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 มีสื่อฯทุกแขนงสาขาทั่วประเทศมาร่วมประชุมฯเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ร้อยกว่าท่านตามโครงการดังกล่าวมีท่านธนกฤต กลิ่นนาค ประธานชมรมนักข่าวภูธรแห่งประเทศไทยและบรรณาธิการนสพ.นิวส์มหาชนเข้าร่วมประชุมด้วยตามข่าวดังกล่าวที่ประชุมฯแบ่งกลุ่มเสวนา2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์มีบก.นสพ.ท้องถิ่นและนักข่าวนสพ.ท้องถิ่นร่วมเสวนาโดยมติที่ประชุมให้ท่านธนกฤต กลิ่นนาค เป็นประธานรุ่น(สื่อสิ่งพิมพ์2/59)ส่วนอีกกลุ่มที่2เป็นกลุ่ม(วิทยุโทรทัศน์2/59)โดยที่ประชุมตั้งให้ท่านสมชาย วัจนไพบูลย์ สื่อฯวิทยุจ.นนทบุรีเป็นประธานตามข่าวดังกล่าว

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูบนมือถือของท่านได้ที่

...www.news-mahachon.com


Tag : สื่อสิ่งพิมพ์ตั้งเปี๊ยก คลองตัน!เป็นประธานรุ่น2/59จัดหนักไปแล้วเมื่อปลายเดือนก.ค.3วัน2คืนกับสื่อฯทั่วประเทศสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ(สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานความมันคง 2/59)ของสำนักปลัดกระทรวงกลข่าวยอดนิยม @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน