ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ปลื้มใจ ได้ร่วมการประชุม (Forum on China) ที่ประเทศจีน ให้ความร่วมมือในด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับ (เมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน) ตามข่าว

พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 จำนวนอ่าน 225 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ปลื้มใจ ได้ร่วมการประชุม (Forum on China) ที่ประเทศจีน ให้ความร่วมมือในด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับ (เมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน) ตามข่าว
 
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ปลื้มใจ ได้ร่วมการประชุม (Forum on China) ที่ประเทศจีน ให้ความร่วมมือในด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับ (เมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน) ตามข่าว
 
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ปลื้มใจ ได้ร่วมการประชุม (Forum on China) ที่ประเทศจีน ให้ความร่วมมือในด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับ (เมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน) ตามข่าว
 
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ปลื้มใจ ได้ร่วมการประชุม (Forum on China) ที่ประเทศจีน ให้ความร่วมมือในด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับ (เมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน) ตามข่าว
 
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ปลื้มใจ ได้ร่วมการประชุม (Forum on China) ที่ประเทศจีน ให้ความร่วมมือในด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับ (เมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน) ตามข่าว
 
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ปลื้มใจ ได้ร่วมการประชุม (Forum on China) ที่ประเทศจีน ให้ความร่วมมือในด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับ (เมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน) ตามข่าว
 
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ปลื้มใจ ได้ร่วมการประชุม (Forum on China) ที่ประเทศจีน ให้ความร่วมมือในด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับ (เมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน) ตามข่าว
 
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ปลื้มใจ ได้ร่วมการประชุม (Forum on China) ที่ประเทศจีน ให้ความร่วมมือในด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับ (เมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน) ตามข่าว
 

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ปลื้มใจ ได้ร่วมการประชุม (Forum on China) ที่ประเทศจีน ให้ความร่วมมือในด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับ (เมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน) ตามข่าว

ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ปลื้มใจ ได้ร่วมการประชุม (Forum on China) ที่ประเทศจีน ให้ความร่วมมือในด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับ (เมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน) ตามข่าว

    ที่สนง.ศูนย์ข่าว(ภาคอีสานตอนบน) ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากศูนย์ข่าวภาคอีสานตอนบนเข้ามาว่า ท่าน วรญาณ  บุญณราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง โดยสำนักเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน - อาเซียน ได้เชิญ จังหวัดมุกดาหารร่วมการประชุม  Forum on China - Mainland Southeast Asia Key Port City Cooperation in Cross-border Lagistics   ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2566  ณ เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ประธานหอการค้า ,สภาอุตสาหรกรรม,และสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวคำปราศรัย เสนอข้อคิดริเริ่ม แถลงตัวเลข/ดัชนี สำคัญ และลงนามในโครงการ ฯ พร้อมทั้ง ชม งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกระหว่างจีน-อาเซียนและยังได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ    การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีหัวข้อหลัก ของการประชุม คือ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างเมืองท่าที่มีประสิทธิภาพไร้อุปสรรค และช่วยอำนวยความสะดวก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทั้งด้านกายภาพและกฎระเบียบ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

    (1) ความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน

    (2) ด่านอิเล็กทรอนิกส์และการอำนวยความสะดวกด้านพิธีศุลกากร และ

    (3) การบูรณาการระหว่างเมืองอุตสาหกรรมและการสร้าง

เมืองอัจฉริยะตามแนวชายแดน

     ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารจะได้รับประโยชน์ในการเชื่อมโยงระบบโสจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานผ่านเส้นทาง R9 และ R12 ซึ่งเป็นช่องทางการขนส่งสินค้าทางบกที่สำคัญจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนตามที่ท่านผู้ว่าฯได้ไปร่วมที่เทศจีนตามข่าว (พิชิต มหาชน – รายงาน / PR.มุกดาหาร – ข้อมูล)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ปลื้มใจ ได้ร่วมการประชุม (Forum on China) ที่ประเทศจีน ให้ความร่วมมือในด้านการขนส่งข้ามพรมเเดนสำหรับ (เมืองด่านชายเเดนสำคัญระหว่างจีน-คาบมหาสมุทรอินโดจีน) ตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน