(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว

ศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 จำนวนอ่าน 1202 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว
 
(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว
 
(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว
 
(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว
 
(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว
 
(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว
 
(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว
 
(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว
 
(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว
 
(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว
 
(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว
 
(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว
 

(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าว

(ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญอย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว

ตามข่าว

 

 

           ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ กทม. เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565  ท่าน พล.ต.อ. ดร. สุนทร ซ้ายขวัญ ได้เผยกับทีมงานนสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกว่า สมาคมฯได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทน ตัวท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ไปแล้วโดยที่ประชุมฯได้มีมติยกมือให้ท่าน (ดร.โจ๊ก)

พล.ต.ท. ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย(ผบ.ตร.) มาเป็นนายกฯแทน ซึ่งตนเอง เป็นมาแล้วหลายสมัย

เป็นระยะเวลา 20 ปีกว่าปีแล้วจึงได้เปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมบริหารสมาคมฯดังกล่าวท่านพล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญกล่าวคนข่าว

    ส่วนท่านพล.ต.ท.ดร.สุรเชษฐ์ หักพาล นายกฯสมาคม(คนใหม่)ได้เปิดเผยว่าขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารสมาชิกฯและ(คนใต้ทุกๆท่าน)ที่ให้โอกาศตนเองมานั่งเป็นนายกฯและขอขอบพระตุณ(ผู้ใหญ่ใจดี)โดยเฉพาะท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ ท่านนายกฯคนเก่าที่ให้ความรักความกรุณาปราณีมาโดยตลอดตนเองจะบริหารจัดการให้ดีในส่วนของสมาคมฯขอให้สมาชิกทุกๆท่านที่ได้ให้ผมเข้ามาเป็นนายกฯด้วยความมั่นใจและจะพาสมาชิกของสมาคมฯไปสู่ความมั่นคงอย่างมั่นใจต่อไปดังกล่าว

 

     ส่วนบรรยากาศทั่วไป ในการประชุมเริ่มต้นขึ้นเวลา 09.30 น. ในวาระที่ 6 จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ(คนใหม่) ที่ประชุมฯได้ มีการเสนอชื่อ พล.ต.ท.ดร.สุรเชษฐ์ หักพาล เพียงคนเดียว และที่ประชุมฯได้ ยกมือโหวตด้วยคะแนนเสียงท่วมทนเต็มห้องประชุมฯ

      หลังจากนั้นสมาชิกสมาคมชาวใต้จังหวัดต่างๆ ชมรมชาวใต้จำนวนมาก เดินทางมาร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี ใช้เวลาชั่วโมงกว่าในการมอบดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้น ท่าน พล.ต.อ.ดร.สุนทร ได้มอบธงให้กับ ท่านพล.ต.ท.ดร.สุรเชษฐ์ อันเป็นสัญลักษณ์ของการส่งมอบตำแหน่ง

สมาคมชาวใต้ใน(พระบรมราชูอุปถัมภ์) อันเป็นเสร็จพิธีดังกล่าว


     ในวันนี้มีสมาชิกอาวุโส หลายๆท่านเข้ามาร่วมประชุม เช่น ท่านถวิล ไพรสนธ์

อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ท่านอารีย์ ไกรนรา สส.พรรคเพื่อชาติ ท่านสุรพล เลอวิศิษฐ์ นักธุรกิจ ท่าน  ดร.กานต์ บุญศิริ (นายกสมาคมชาวสงขลา) มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ เป็นต้น

     ซึ่งทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สมาชิกฯทุกๆท่าน ทักทายกันห่างๆ เสร็จการประชุมก็รับประทานอาหาร ร่วมกัน ก่อนจะแยกย้ายกันกลับตามข่าว(ปอ คลองตัน - รายงาน )นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : (ท่านนายหัวโจ๊ก) โดนคนใต้บ้านเรา ยกมือให้นั่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนใหม่) ต่อจาก ท่านพล.ต.อ.ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อย่างสมศักดิ์ศรีทั่วสมาคมฯชาวใต้ฯไปแล้ว ตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน