(อำลาอาลัย) ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาและ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตากท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโ

อังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 จำนวนอ่าน 464 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

(อำลาอาลัย) ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาและ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตากท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโ
 
(อำลาอาลัย) ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาและ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตากท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโ
 
(อำลาอาลัย) ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาและ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตากท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโ
 
(อำลาอาลัย) ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาและ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตากท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโ
 
(อำลาอาลัย) ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาและ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตากท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโ
 
(อำลาอาลัย) ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาและ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตากท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโ
 
(อำลาอาลัย) ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาและ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตากท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโ
 
(อำลาอาลัย) ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาและ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตากท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโ
 

(อำลาอาลัย) ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาและ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตากท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโ

(อำลาอาลัย) ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาและ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตากท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพผ่านไปแล้วตามข่าว

 

  ที่สุสานหลวงเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 15.00 น.ท่าน  สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อายุ 77 ปี ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา จากอาการลิ่มเลือดหัวใจอุดตัน ขณะขี่รถจักรยานออกกำลังกาย

   โดยมีท่าน  นิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา  ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ,ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ,ครอบครัวผู้วายชนม์ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี

   ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช  ต.ม.  รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ สุสานหลวงเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้วายชนม์ และครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้

   สำหรับ ท่านนิยม ไวยรัชพานิช เป็นพี่ชาย ท่าน นิคม ไวยรัชพานิช อดีตรองประธานรัฐสภา และอดีตประธานวุฒิสภา ท่าน นิยม จบการศึกษาจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 25 ก่อนเสียชีวิตมีตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ,ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และอื่น ๆ อีกหลายตำแหน่ง ขณะที่อดีตเคยเป็นประธานหอการค้าจังหวัดตาก และประธานสภาจังหวัดตากมาแล้ว ถือเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์นานัปการแก่ประเทศในด้านต่างๆ ทั้งการค้า การลงทุน การคมนาคม การขนส่ง และการท่องเที่ยว

   นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญ ในการผลักดันให้รัฐบาลไทย เจรจากับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเปิดด่านถาวรเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว จนมีการเปิดด่านพรมแดนหลายแห่งกับประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้มีการก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังกล่าวด้วยดังกล่าวตามข่าว(ปอ คุ้มพระลอ -รายงาน / เล็ก คุ้มพระลอ – นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือ...www.maemoeipost.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : (อำลาอาลัย) ท่าน นิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาและ ประธาข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน