ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม รับคลื่นมหาชนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์ (ย้ำ!ประชาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับแล้วตามข่าว

ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 จำนวนอ่าน 618 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม รับคลื่นมหาชนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์  (ย้ำ!ประชาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับแล้วตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม รับคลื่นมหาชนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์  (ย้ำ!ประชาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับแล้วตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม รับคลื่นมหาชนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์  (ย้ำ!ประชาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับแล้วตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม รับคลื่นมหาชนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์  (ย้ำ!ประชาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับแล้วตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม รับคลื่นมหาชนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์  (ย้ำ!ประชาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับแล้วตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม รับคลื่นมหาชนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์  (ย้ำ!ประชาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับแล้วตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม รับคลื่นมหาชนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์  (ย้ำ!ประชาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับแล้วตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม รับคลื่นมหาชนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์  (ย้ำ!ประชาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับแล้วตามข่าว
 

ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม รับคลื่นมหาชนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์ (ย้ำ!ประชาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับแล้วตามข่าว

ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม รับคลื่นมหาชนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์  (ย้ำ!ประชาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันรองรับแล้วตามข่าว

 

        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) พร้อมเร่งสร้างภูมิคุ้มกันกระตุ้นวัคซีนเข็ม 3 รองรับการเปิดจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวและเทศกาลสงกรานต์

 

        ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อบ่ายวันที่ 24 มี.ค.65 ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่าน นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์  (สส.จ.เชียงใหม่) พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) เฉลี่ย 14 วัน จำนวน 370 ราย และมีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) เฉลี่ย 14 วัน จำนวน 3,585 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายสูงถึง 6,366 ราย ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา กว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว คือไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย และยังคงเป็นรักษาด้วยระบบ HI และ OP-SI เป็นหลัก ส่วนข้อมูลการฉีดวัคซีนสำหรับประชากรในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 1.7 ล้านคน ปัจจุบันได้รับวัคซีนเข็ม 2 แล้วจำนวน 1,559,766 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.19 เข็ม 3 จำนวน 578,412 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.91 ของเป้าหมายผู้รับวัคซีนเข็ม 2 ที่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด

 

          ด้าน นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงแนวทางการปรับวิธีการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยลดการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ในผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ว่า ที่ผ่านมาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์เดลต้า มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงจึงจำเป็นต้องจ่ายยาต้านไวรัสให้ผู้ติดเชื้อยืนยันโดยเร็ว ขณะที่สายพันธุ์ไอไมครอนที่ระบาดในขณะนี้ พบว่าไม่ส่งผลให้มีอาการรุนแรง ซึ่งผู้มีผล ATK เป็นบวกหลายรายไม่มีอาการ จึงต้องปรับวิธีการรักษาตามสถานการณ์และอาการของผู้ติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยป้องกันการดื้อยาฟาวิพิราเวียร์และผลกระทบที่เกิดกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคตับ โรคไต หรือหญิงตั้งครรภ์ในระยะแรก ที่อาจจะส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้ เนื่องจากยาทุกชนิดมีความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อร่างกาย และยืนยันว่าไม่ได้ขาดแคลนยาต้านไวรัสดังที่มีการพูดถึงในสังคมออนไลน์แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากผู้ป่วยต้องการรับยาฟาวิพิราเวียร์นอกเหนือคำแนะนำของแพทย์ จะต้องมีการบันทึกข้อมูลการรักษาไว้ เพื่อประกอบการรักษาหากเกิดกรณีฉุกเฉินในภายหลังด้วย

 

 

      ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคำสั่ง และมาตรการรองรับการเปิดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยว รวมทั้งมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะยึดตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 งดการเล่นสาดน้ำ และเน้นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ มีการตั้งจุดคัดกรอง จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ในพื้นที่จัดงาน พร้อมทั้งให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และสังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทันทีพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็นขณะที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการ

 

   ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 โดยเร็วให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เตรียมพร้อมรับการเปิดจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และรองรับกิจกรรมรวมญาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัยตามข่าว (ทศกัณฐ์ มหาชน –รายงาน / ปอ คลองตัน – นำเสนอข่าว / ข้อมูล จาก...PR...เชียงใหม่)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่.....www.news-mahachon.chon

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม รับคลื่นมหาชนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ ในงานเทศกาลสงกรานต์ (ย้ำ!ประชาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกัข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน