ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว

อังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 จำนวนอ่าน 139 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว
 
ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว
 
ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว
 
ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว
 
ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว
 
ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว
 
ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว
 
ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว
 
ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว
 
ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว
 
ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว
 
ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว
 

ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว

ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบาย ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด17จังหวัดภาคเหนือ ตามข่าว

 

        ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 66 ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวภาคเหนือ รายงานเข้ามาว่า ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงาน และประชุมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่าน นิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพี่น้องประชาชนและส่วนราชการกว่า 1,500 คน ให้การต้อนรับปลื้มใจไปแล้วทั่วหน้า

   ในโอกาสนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ปี 2567 ว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับอากาศสะอาด โดยในปีนี้ทุกภาคส่วนมารวมตัวกัน  เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่มาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก มาจากเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ระบบสันดาบ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาล มุ่งเน้นการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าทดแทน ส่วนปัญหาการเผาในที่โล่ง ปีนี้ได้รับฟังความต้องการของภาคประชาชน ให้เพิ่มพื้นป่าอนุรักษ์เป็น 11 แห่ง เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบเผา ส่วนปัญหาหมอกควันข้ามแดน ยังต้องเจรจาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนการเผา ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน และเห็นด้วยกับการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชน โดยมองว่าปัญหาหมอกควันการเผาของประชาชนเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาคการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะลดปัญหาการเผาในที่โล่งได้

 

          จากนั้น ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีฯ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 11 บูธ และตรวจแถวความพร้อมกำลังพล ยานพาหนะ ในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

 

    ทั้งนี้ ได้ทำการประชุมเชิงปฎิบัติการ มอบนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อสร้างความสุข เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน ตลอดจนรักษาอากาศให้คงความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยจากปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5.ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วภาคเหนือไปปฎิบัติการให้หมดไปตามข่าว (ปอ คุ้มพระล้อ – รายงาน Pr.ให้ข้อมูล)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน นายกฯ(นิด) เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบาย เตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 โดยมีท่านพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ รัฐมนตรีฯและท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีฯมาร่วมในการมอบนโยบายข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน