(วิบากกรรมของรองต้อย!) ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้(สำรองราชการ)เหมือนเดิม (ผบ.ตร.)เซ็นคำสั่งแล้วมีผลทันที จากนั้น (ท่านต้อยกับภรรยาก็มาทำบุญสบายใจไปแล้ว) ตามข่าว

อาทิตย์ ที่ 23 มกราคม 2565 จำนวนอ่าน 1728 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

(วิบากกรรมของรองต้อย!) ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้(สำรองราชการ)เหมือนเดิม (ผบ.ตร.)เซ็นคำสั่งแล้วมีผลทันที จากนั้น (ท่านต้อยกับภรรยาก็มาทำบุญสบายใจไปแล้ว) ตามข่าว
 
(วิบากกรรมของรองต้อย!) ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้(สำรองราชการ)เหมือนเดิม (ผบ.ตร.)เซ็นคำสั่งแล้วมีผลทันที จากนั้น (ท่านต้อยกับภรรยาก็มาทำบุญสบายใจไปแล้ว) ตามข่าว
 
(วิบากกรรมของรองต้อย!) ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้(สำรองราชการ)เหมือนเดิม (ผบ.ตร.)เซ็นคำสั่งแล้วมีผลทันที จากนั้น (ท่านต้อยกับภรรยาก็มาทำบุญสบายใจไปแล้ว) ตามข่าว
 
(วิบากกรรมของรองต้อย!) ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้(สำรองราชการ)เหมือนเดิม (ผบ.ตร.)เซ็นคำสั่งแล้วมีผลทันที จากนั้น (ท่านต้อยกับภรรยาก็มาทำบุญสบายใจไปแล้ว) ตามข่าว
 
(วิบากกรรมของรองต้อย!) ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้(สำรองราชการ)เหมือนเดิม (ผบ.ตร.)เซ็นคำสั่งแล้วมีผลทันที จากนั้น (ท่านต้อยกับภรรยาก็มาทำบุญสบายใจไปแล้ว) ตามข่าว
 
(วิบากกรรมของรองต้อย!) ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้(สำรองราชการ)เหมือนเดิม (ผบ.ตร.)เซ็นคำสั่งแล้วมีผลทันที จากนั้น (ท่านต้อยกับภรรยาก็มาทำบุญสบายใจไปแล้ว) ตามข่าว
 
(วิบากกรรมของรองต้อย!) ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้(สำรองราชการ)เหมือนเดิม (ผบ.ตร.)เซ็นคำสั่งแล้วมีผลทันที จากนั้น (ท่านต้อยกับภรรยาก็มาทำบุญสบายใจไปแล้ว) ตามข่าว
 
(วิบากกรรมของรองต้อย!) ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้(สำรองราชการ)เหมือนเดิม (ผบ.ตร.)เซ็นคำสั่งแล้วมีผลทันที จากนั้น (ท่านต้อยกับภรรยาก็มาทำบุญสบายใจไปแล้ว) ตามข่าว
 

(วิบากกรรมของรองต้อย!) ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้(สำรองราชการ)เหมือนเดิม (ผบ.ตร.)เซ็นคำสั่งแล้วมีผลทันที จากนั้น (ท่านต้อยกับภรรยาก็มาทำบุญสบายใจไปแล้ว) ตามข่าว

(วิบากกรรมของรองต้อย!) ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้(สำรองราชการ)เหมือนเดิม (ผบ.ตร.)เซ็นคำสั่งแล้วมีผลทันที จากนั้น (ท่านต้อยกับภรรยาก็มาทำบุญสบายใจไปแล้ว) ตามข่าว

 

  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม.  เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565    ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้ยกคำร้องขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ชั่วคราวของศาลปกครองกลาง

       กรณี ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา ให้เพิกถอนคำสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าว ด้วยเห็นว่า การสั่งสำรองราชการ ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา  เรื่องเก่า ที่ดำเนินการโดย ท่าน พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ท่าน  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ในขณะนั้น เป็นคำสั่งที่ออกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย แล้ว และเห็นว่า การสำรองราชการมีที่มาของการปล่อยคลิปเสียง การสนทนาทางโทรศัพท์มือถือระหว่างท่าน  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ฯ กับ พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ฯ จนเกิดกระแสข่าว ผ่านสื่อมวลชนหลายแขนง เป็นที่โด่งดัง และ ผบ.ตร.ในขณะนั้นได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย จนเป็นที่มาของคำสั่งให้สำรองราชการดังกล่าว

        จึงเป็นวิบากรรมอีกครั้งของ ท่าน

พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด !ส่งผลให้ตกเก้าอี้ (จากรองผบ.ตร.อีกคำรบ)   คำสั่งศาลปกครองสูงสุดต้องมีผลทันที หลังจากนั้น(ผบ.ตร.)ก็ออกคำสั่งให้ท่าน(รองต้อย) สำรองรองราชการดังกล่าว กลายเป็นวิบากกรรมไปอีกครั้งดังกล่าว

   ของ ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย  ทรงเมตตา จึงต้อง สิ้นสภาพจาก (รองผบ.ตร.)ทันทีตามข่าวต่อมาเมื่อเช้าวันอาทิตย์ท่านก็ไปทำบุญโพสต์ขอความ

ในเฟทบุ๊คว่า สวัสดีวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565

วันหยุดนี้ มาร่วมทำบุญด้วยกันครับ ช่วงเช้าที่ผ่านมา ผมพร้อมครอบครัวและกัลยาณมิตรทำงาน ได้ทำบุญไหว้พระ ถวายภัตตาหารเช้า และถวายโต๊ะเรียนหนังสือ จำนวน 50 โต๊ะ แด่พระภิกษุสามเณร ผู้เรียนเปรียญธรรม จำนวน 509 รูป ณ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร  ขอเชิญตั้งจิตอนุโมทนาบุญด้วยกัน ผมปราถนาให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ประสบความสำเร็จทุกประการเทอญ ปัตตานุโมทนามัย ท่าน(ต้อย) พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ถูกสั่งสำรองราชการ ตามเดิม ดังกล่าวตามข่าว (ปอ คุ้มพระลอ - รายงาน / เล็ก คุ้มพระลอ – นำเสนอข่าว) เข้าไปดูข่าวได้ที่นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : (วิบากกรรมของรองต้อย!) ท่าน พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้(สำรองราชการ)เหมือนเดิม (ผบ.ตร.)เซ็นคำสั่งแล้วมีผลทันที จากนั้น (ท่านต้อยกับภรรยาก็มาทำบุญสบายใจไปแล้ว) ตามข่าวข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน