ชาวเหนือปลื้มใจ!ได้ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย คนเหนือ มาเป็น(ผบช.ภ.5) คนใหม่ แทนท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ขึ้นไปเป็น (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มารับตำแหน่งผ่านไปแล้วตามข่าว

อาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564 จำนวนอ่าน 1954 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ชาวเหนือปลื้มใจ!ได้ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย คนเหนือ มาเป็น(ผบช.ภ.5) คนใหม่ แทนท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ขึ้นไปเป็น (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มารับตำแหน่งผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ชาวเหนือปลื้มใจ!ได้ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย คนเหนือ มาเป็น(ผบช.ภ.5) คนใหม่ แทนท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ขึ้นไปเป็น (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มารับตำแหน่งผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ชาวเหนือปลื้มใจ!ได้ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย คนเหนือ มาเป็น(ผบช.ภ.5) คนใหม่ แทนท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ขึ้นไปเป็น (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มารับตำแหน่งผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ชาวเหนือปลื้มใจ!ได้ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย คนเหนือ มาเป็น(ผบช.ภ.5) คนใหม่ แทนท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ขึ้นไปเป็น (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มารับตำแหน่งผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ชาวเหนือปลื้มใจ!ได้ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย คนเหนือ มาเป็น(ผบช.ภ.5) คนใหม่ แทนท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ขึ้นไปเป็น (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มารับตำแหน่งผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ชาวเหนือปลื้มใจ!ได้ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย คนเหนือ มาเป็น(ผบช.ภ.5) คนใหม่ แทนท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ขึ้นไปเป็น (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มารับตำแหน่งผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ชาวเหนือปลื้มใจ!ได้ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย คนเหนือ มาเป็น(ผบช.ภ.5) คนใหม่ แทนท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ขึ้นไปเป็น (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มารับตำแหน่งผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ชาวเหนือปลื้มใจ!ได้ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย คนเหนือ มาเป็น(ผบช.ภ.5) คนใหม่ แทนท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ขึ้นไปเป็น (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มารับตำแหน่งผ่านไปแล้วตามข่าว
 

ชาวเหนือปลื้มใจ!ได้ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย คนเหนือ มาเป็น(ผบช.ภ.5) คนใหม่ แทนท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ขึ้นไปเป็น (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มารับตำแหน่งผ่านไปแล้วตามข่าว

ชาวเหนือปลื้มใจ!ได้ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย คนเหนือ มาเป็น(ผบช.ภ.5) คนใหม่ แทนท่าน  พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข ขึ้นไปเป็น (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มารับตำแหน่งผ่านไปแล้วตามข่าว

 

   ที่ลานสโมสรอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 เวลา 09.39 น.

ท่าน พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขึ้นกล่าวในพิธีส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.5  พิธีส่งมอบหน้าที่ในครั้งนี้ว่า ถือเป็นระเบียบและธรรมเนียม ที่จะต้องปฏิบัติ เมื่อมีการพ้นจากหน้าที่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกๆ ด้านจากเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ทำให้ภารกิจของตำรวจภูธรภาค 5 ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่าน มา ณ. ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง

          ทางด้าน ท่าน พล.ต.ท. ปิยะ ต๊ะวิชัย ได้ขึ้นกล่าวรับหน้าที่ เรียนพลตำรวจโทประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, ผู้บังคับการ และเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่าน ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการรับมอบ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในวันนี้ ผมขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่างเต็มความสามารถโดยจะดำเนินตามแนวนโยบายที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ท่านเดิมวางไว้ และจะเสริมนโยบายใหม่มาปรับปรุงประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  ซึ่งนโยบายภายใต้การบริหารของผม จะใช้หลักการบริหาร ควบคู่การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อสร้างความสำเร็จเป็นรูปธรรม และผมยึดถือเป็นหลักว่า สิ่งใดๆ ที่ดีมีความเจริญอยู่แล้วก็จะต่อยอดพัฒนาต่อไป เติมเต็มให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนและข้าราชการตำรวจผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจ เป็นอย่างดีจากเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านเพื่อร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และความผาสุกของประชาชนในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและสับเปลี่ยนหมุนเวียนในครั้งนี้ด้วยดังกล่าวตามข่าว

 ( วุฒิ มหาชน-ข่าว-ภาพ / เล็ก คุ้มพระลอ – เรียบเรียง / ปอ คุ้มพระลอ – นำเสนอข่าว )เข้าไปดูข่าวได้ที่นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกที่...WWW.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ชาวเหนือปลื้มใจ!ได้ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย คนเหนือ มาเป็น(ผบช.ภ.5) คนใหม่ แทนท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ขึ้นไปเป็น (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มารับตำแหน่งผ่านไปแล้วตามข่าวข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน