คนพิจิตรกับพิษณุโลก ปลื้ม! ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำ 4อธิบดีกรมต่างมาเปิดพลังงานไฟฟ้าที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำมาใช้ตลอดปีเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำมีไฟฟ้าใช้เพื่อต่อสู้กับโควิด19ต่อไปตามข่าว

อังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 จำนวนอ่าน 2184 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

คนพิจิตรกับพิษณุโลก ปลื้ม! ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำ 4อธิบดีกรมต่างมาเปิดพลังงานไฟฟ้าที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำมาใช้ตลอดปีเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำมีไฟฟ้าใช้เพื่อต่อสู้กับโควิด19ต่อไปตามข่าว
 
คนพิจิตรกับพิษณุโลก ปลื้ม! ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำ 4อธิบดีกรมต่างมาเปิดพลังงานไฟฟ้าที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำมาใช้ตลอดปีเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำมีไฟฟ้าใช้เพื่อต่อสู้กับโควิด19ต่อไปตามข่าว
 
คนพิจิตรกับพิษณุโลก ปลื้ม! ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำ 4อธิบดีกรมต่างมาเปิดพลังงานไฟฟ้าที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำมาใช้ตลอดปีเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำมีไฟฟ้าใช้เพื่อต่อสู้กับโควิด19ต่อไปตามข่าว
 
คนพิจิตรกับพิษณุโลก ปลื้ม! ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำ 4อธิบดีกรมต่างมาเปิดพลังงานไฟฟ้าที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำมาใช้ตลอดปีเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำมีไฟฟ้าใช้เพื่อต่อสู้กับโควิด19ต่อไปตามข่าว
 
คนพิจิตรกับพิษณุโลก ปลื้ม! ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำ 4อธิบดีกรมต่างมาเปิดพลังงานไฟฟ้าที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำมาใช้ตลอดปีเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำมีไฟฟ้าใช้เพื่อต่อสู้กับโควิด19ต่อไปตามข่าว
 
คนพิจิตรกับพิษณุโลก ปลื้ม! ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำ 4อธิบดีกรมต่างมาเปิดพลังงานไฟฟ้าที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำมาใช้ตลอดปีเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำมีไฟฟ้าใช้เพื่อต่อสู้กับโควิด19ต่อไปตามข่าว
 
คนพิจิตรกับพิษณุโลก ปลื้ม! ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำ 4อธิบดีกรมต่างมาเปิดพลังงานไฟฟ้าที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำมาใช้ตลอดปีเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำมีไฟฟ้าใช้เพื่อต่อสู้กับโควิด19ต่อไปตามข่าว
 
คนพิจิตรกับพิษณุโลก ปลื้ม! ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำ 4อธิบดีกรมต่างมาเปิดพลังงานไฟฟ้าที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำมาใช้ตลอดปีเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำมีไฟฟ้าใช้เพื่อต่อสู้กับโควิด19ต่อไปตามข่าว
 

คนพิจิตรกับพิษณุโลก ปลื้ม! ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำ 4อธิบดีกรมต่างมาเปิดพลังงานไฟฟ้าที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำมาใช้ตลอดปีเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำมีไฟฟ้าใช้เพื่อต่อสู้กับโควิด19ต่อไปตามข่าว

  คนพิจิตรกับพิษณุโลก ปลื้ม! ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำ 4อธิบดีกรมต่างมาเปิดพลังงานไฟฟ้าที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำมาใช้ตลอดปีเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำมีไฟฟ้าใช้เพื่อต่อสู้กับโควิด19ต่อไปตามข่าว

 

       ที่จ.พิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเมื่อวันที่14

มิถุนายน 2563 ว่าเนื่อง จากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขต3 ตำบล2จังหวัดคือ พิษณุโลก และพิจิตร เป็นความเดือดร้อนมากมายกับภัยแล้ง ที่ซ้ำซากและน้ำท่วม ที่ทำให้ชาวบ้านประสบปัญหานี้มาตลอดในช่วงนี้ จนไม่สามารถประกอบสัมมาอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรได้ หรือใช้สำหรับอุปโภคก็ไม่มีจะใช้ได้เลย...ฉะนั้นผู้นำท้องถิ่นจึงเขียนโครงการไปขอความช่วยเหลือจากกรมทรัพยากร จากกระทรวงทรัพยากรธรรทชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมาช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนมาช้านาน ทางกรมทรัพยากรน้ำ จึงส่งทีมงานที่มีความชำนาญในการด้านนี้โดยตรงเข้ามาสำรวจ เพื่อหาข้อมูลว่า ทำไมหน้าน้ำมาเยอะมากมายแต่ไม่สามารถกักเก็บเอาไว้ใช้ได้ในช่วงหน้าแล้ง ทำไมจึงแล้งเกินขนาดจนไม่มีน้ำจะใช้เลย..จากการศึกษาก็พบว่าปัญหานี้เกิดจากไม่มีการแก้ไขปัญหามาช้านาน ทางกรมทรัพยากรน้ำ ได้เข้ามาเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยจึงได้ดำเนินการขุกลอกคลองที่ตื้นเขิน..ขุดบ่อกักเก็บน้ำ สร้างประตูน้ำระบายน้ำ สร้างอ่างพวงทำฝ่ายมีชีวิต ขุดคลองส่งน้ำ ที่กักเก็บน้ำได้ปริมาณมาก และยังสร้าง สถานีสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังไว้ที่สูง ถึง6ถังๆหนึ่งบรรจุน้ำไว้ถังละ1แสนลิตรเท่ากักเก็บน้ำไว้ถึง 6 แสนลิตร และที่สำคัญยังใช้พลังงาน แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลทั้งประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้าอีกด้วย และทางกรมทรัพยากรน้ำได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลประมาณ 6ปี (เริ่มก่อสร้างสถานี.ขุดคลอง.ขุดบ่อเมื่อปี2558-2563) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการ โดยมี ท่านรัฐมนตรี วราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงฯ, อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ, รองทั้ง3ท่าน, ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ข้าราชการประจำ และท้องที่ท้องถิ่น พร้อมกันนี้ทาง รมต.วราวุธ ศิลปอาชายังได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่จังหวัดพิจิตร.ดังกล่าวตามข่าว(ปอ ป่าลั่น/รายงาน/สมบัติ ศรีนา/นักข่าวอาวุโส/ข้อมูล)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : คนพิจิตรกับพิษณุโลก ปลื้ม! ท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำ 4อธิบดีกรมต่างมาเปิดพลังงานไฟฟ้าที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำมาใช้ตลอดปีเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำมีไฟฟ้าใช้เพื่อต่อสข่าวยอดนิยม @ข่าวกรมป่าไม้นิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกรมป่าไม้นิวส์มหาชน