คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ

อังคาร ที่ 23 กรกฏาคม 2562 จำนวนอ่าน 833 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ
 
คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ
 
คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ
 
คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ
 
คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ
 
คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ
 
คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ
 
คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ
 
คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ
 
คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ
 
คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ
 
คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ
 

คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ

คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือหลังสุด รมชฯ  ลงพื้นที่ จ.พะเยาเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และหาแนวทางการพัฒนากว๊านพะเยาแล้วตามข่าว

 

ที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ท่าน ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ท่าน อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และผู้บริหารสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เพื่อตรวจติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา และติดตามการแก้ไขปัญหากองดินบริเวณตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง และตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ท่าน วุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมากมามอบพวงมาลัยและแสดงความยินดีต่อท่านรัฐมนตรีช่วยดังกล่าว

 

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 150,000 ตัว ซึ่งประกอบด้วยปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนขาว และปลาเทพาลงสู่กว๊านพะเยา

ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดพะเยา เกิดขึ้นเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน โดยปีนี้พบว่าปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้ปริมาณน้ำใน เก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ลดลงอย่างต่อเนื่อง เดิมกว๊านพะเยา สามารถกักเก็บน้ำได้โดยเฉลี่ย 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังจากกรมชลประทานได้ก่อสร้าง ฝายพับ ก็ได้ทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้อีกสูงขึ้นอีก 1 เมตร โดยความจุการเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 55.65 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ล่าสุดจากสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลให้ขณะนี้ ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาเหลือเพียง 9.34 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 27.6 3  ขณะที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมดในจังหวัดพะเยามีทั้งหมด 60 แห่งการกักเก็บรวม 141.45 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำเหลือเพียง 50.198 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 35.49 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ภัยแล้ง ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

สำหรับสถานการณ์น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การประปาสาขาพะเยาใช้น้ำจากกว๊านพะเยา เพื่อจ่ายในพื้นที่รับผิดชอบประมาณเดือนละ 700 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันกว๊านพะเยา มีปริมาณน้ำ 9.34 ล้านลูกบาศก์เมตร หากไม่มีฝนตกเพิ่มจะสามารถใช้ได้อีกประมาณราว 4 เดือน

 

ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ชาวเหนือ

 

วันนี้(20 ก.ค.)มีความชื้นเพียงพอ ก็จะดำเนินการเลย โดยที่ผ่านมาทางฝนหลวงก็ได้มีการทำฝนหลวงหลายครั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา แต่พบว่าความเชื้อในอากาศไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ล่าสุด นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ 3 เหล่าทัพ รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเบื้องต้น อยากจะให้มาดำเนินการที่ จ.พะเยาก่อน แล้วค่อยขยายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดต่างๆครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะกองบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งจะเป็นหน่วยดำเนินการขุนเจาะน้ำบาดาน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะเป็นผู้สำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดิน ทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนต่อไป ส่วนการพัฒนากว๊านพะเยานั้น จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไป .ตามข่าว(เป๋ คลองน้ำไม่ไหล/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : คนพะเยาและชาวเหนือปลื้มใจ! ที่ได้ ท่านร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาเป็นตัวแทน(ส.ส.)และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ใน วันนี้ ได้สั่งการให้ ผอ.ฝนหลวงภาคเหนือ เร่งดำเนินการจัดทำฝนหลวง อยข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน