เครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฎิบัติการข่าวเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งใหญ่และเปิดตัว(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ)ได้ตัวนายกมาทำงานท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ และได้ท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง มาเป็นประธานเครือข่ายฯแทนผ่านไปแล้วตามข่าว

พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 จำนวนอ่าน 802 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

เครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฎิบัติการข่าวเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งใหญ่และเปิดตัว(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ)ได้ตัวนายกมาทำงานท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ และได้ท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง มาเป็นประธานเครือข่ายฯแทนผ่านไปแล้วตามข่าว
 
เครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฎิบัติการข่าวเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งใหญ่และเปิดตัว(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ)ได้ตัวนายกมาทำงานท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ และได้ท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง มาเป็นประธานเครือข่ายฯแทนผ่านไปแล้วตามข่าว
 
เครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฎิบัติการข่าวเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งใหญ่และเปิดตัว(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ)ได้ตัวนายกมาทำงานท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ และได้ท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง มาเป็นประธานเครือข่ายฯแทนผ่านไปแล้วตามข่าว
 
เครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฎิบัติการข่าวเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งใหญ่และเปิดตัว(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ)ได้ตัวนายกมาทำงานท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ และได้ท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง มาเป็นประธานเครือข่ายฯแทนผ่านไปแล้วตามข่าว
 
เครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฎิบัติการข่าวเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งใหญ่และเปิดตัว(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ)ได้ตัวนายกมาทำงานท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ และได้ท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง มาเป็นประธานเครือข่ายฯแทนผ่านไปแล้วตามข่าว
 
เครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฎิบัติการข่าวเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งใหญ่และเปิดตัว(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ)ได้ตัวนายกมาทำงานท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ และได้ท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง มาเป็นประธานเครือข่ายฯแทนผ่านไปแล้วตามข่าว
 
เครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฎิบัติการข่าวเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งใหญ่และเปิดตัว(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ)ได้ตัวนายกมาทำงานท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ และได้ท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง มาเป็นประธานเครือข่ายฯแทนผ่านไปแล้วตามข่าว
 
เครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฎิบัติการข่าวเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งใหญ่และเปิดตัว(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ)ได้ตัวนายกมาทำงานท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ และได้ท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง มาเป็นประธานเครือข่ายฯแทนผ่านไปแล้วตามข่าว
 

เครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฎิบัติการข่าวเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งใหญ่และเปิดตัว(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ)ได้ตัวนายกมาทำงานท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ และได้ท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง มาเป็นประธานเครือข่ายฯแทนผ่านไปแล้วตามข่าว

เครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฎิบัติการข่าวเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งใหญ่และเปิดตัว(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ)ได้ตัวนายกมาทำงานท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ และได้ท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง มาเป็นประธานเครือข่ายฯแทนผ่านไปแล้วตามข่าว

 

ที่กรีนวิวรีสรอทอ.เนินมะปราง​จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2562 ได้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือ 17 จังหวัด

 

ที่กรีนวิว รีสอร์ท อ.เนินมะปราง จ.ตาก เมื่อ 21 พ.ค. 62ที่ผ่านมาและ มีการเลือกตั้งประธานฯ คนใหม่มาแทนท่าน ​สิงหเดช​สุคนธวารินทร์​ ที่สมาชิกบรรณาธิกาภาาคเหนือฯลงมติให้ท่าน​อาทิตย์​ แสงสว่าง​ บก.นสพ.​พิทักษ์ไทย​

จ.พิษณุโลก​ เป็นประธานเครือข่ายบรรณาธิการ17 จว.​ ภาคเหนือ​ตามขาดหมายโดยมี ท่านธนกฤต​ กลิ่นนาค​ นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)​รับเป็นที่ปรึกษาฯในเวลาเดียวกันท่าน ​สิงหเดช ​สุคนธวารินทร์ ก็ได้ชีแจงว่าตนเองหมดสมัยก็มารับตำแหน่งใหม่ของ(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ) โดยได้แนะนำคณะกรรมชุดก่อตั้งไปแล้วและท่านสิงหเดชก็​ได้รับเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือตามข่าวดังกล่าว(มาด มหาชน/รายงาน)

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : เครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฎิบัติการข่าวเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ยิ่งใหญ่และเปิดตัว(สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ)ได้ตัวนายกมาทำงานท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ และได้ท่าน อาทิตย์ แสงสว่างข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน