ท่านอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนดีของสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562

จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนอ่าน 1372 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนดีของสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
ท่านอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนดีของสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
ท่านอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนดีของสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
ท่านอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนดีของสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
ท่านอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนดีของสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
ท่านอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนดีของสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
ท่านอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนดีของสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
ท่านอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนดีของสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562
 

ท่านอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนดีของสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562

ท่านอำพล  เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย  ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนดีของสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

 

ที่สโมสรกรมประชาสัมพันธ์กทม. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ท่านอำพล  เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย  ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนดีของสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันนี้โดยประกอบไปด้วย หลายๆสาขาเช่นสาขาผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีเด่นได้แก่ท่าน พล.ต.ท. ดร.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ท. มนตรี สัมบุญณานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ท่าน พล.ต.ต. มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ท่าน พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวักเชียงใหม่ พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ท่าน พ.ต.อ. แมน รัตนประทีป  ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ท่าพ.ต.อ.สำราญ กลั่นมา ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.กายจนบุรี ท่านพ.ต.อ. เบญจพล รอดสวาสดิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว ท่านพ.ต.อ.ต่อศักดิ์ อรัญกานนท์ ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย  และมีอีกหลายท่านที่มได้เอ่ยนาม สาขาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ท่าน อรรถพล เจริญพรรษา อธิบดีกรมป่าไม้และอีกหลายท่านที่มิได้เอยนาม สาขานักพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น ได้แก่ท่าน พล.ต. นพ.นิมิตร สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า   ท่านนพ.ชัยเวช นุชประยูร  ผอ.รพ.สมเด็จบรมฯศรีราชา ท่าน นพ.โสภณ วัณไวทยจิตร ผอ.รพ.พระอาจารย์แบนธนากร อ.ภูพานจ.สกลนคร ท่าน นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ  ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ท่าน นพ.โอฬาร ยิ่งเสรี ห้างฉัตร(หมอติดดินของคนลำปาง) ยังอีกหลายท่านที่ได้สาขานี้ที่มิได้เอ่ยนาม สาขา สื่อมวลชนดีเด่น ได้แก่ท่าน พท.ดร.พิสิษฐ์ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสานและ ประธานเครือข่ายบรรณาธิการ17 จว.(ภาคอีสาน) ท่าน ดร.ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)  บรรณาธิการ/เจ้าของนสพ.นิวส์มหาชน   ยังมีอีกหลายท่านที่มิได้เอ่ยนาม พร้อมกับอีหลายท่านในวันนี้ที่เข้ามารับโล่เกียรติคุณดังกล่าว ทุกสาขา ที่ทำคุณประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติประจำปี 2562 ที่ทางคณะกรรมทุกสาขาอาชีพคัดเลือกสรหาบุคคลเข้ามารับเพื่อเชิดชูเกียรติให้สังคมรับรู้และเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังต่อไปตามข่าว(ติ้ก มหาชน/รายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกของคนรุ่นใหม่นำเสนอข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) ได้มาเป็นประธานในพิธี(มอบโล่ ครุฑทอง และใบ ประกาศ เกียรติคุณ บุคลแห่งชาติ) ของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ให้กับ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน