กรมสุขภาพจิตเตรียมจัดงานครบรอบ 15 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก(ทูบีนัมเบอร์วัน) ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2560 นี้พร้อมอแล้วตามข่าว

เสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 จำนวนอ่าน 2298 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

กรมสุขภาพจิตเตรียมจัดงานครบรอบ 15 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก(ทูบีนัมเบอร์วัน) ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2560 นี้พร้อมอแล้วตามข่าว
 
กรมสุขภาพจิตเตรียมจัดงานครบรอบ 15 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก(ทูบีนัมเบอร์วัน) ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2560 นี้พร้อมอแล้วตามข่าว
 
กรมสุขภาพจิตเตรียมจัดงานครบรอบ 15 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก(ทูบีนัมเบอร์วัน) ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2560 นี้พร้อมอแล้วตามข่าว
 
กรมสุขภาพจิตเตรียมจัดงานครบรอบ 15 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก(ทูบีนัมเบอร์วัน) ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2560 นี้พร้อมอแล้วตามข่าว
 

กรมสุขภาพจิตเตรียมจัดงานครบรอบ 15 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก(ทูบีนัมเบอร์วัน) ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2560 นี้พร้อมอแล้วตามข่าว

 

 กรมสุขภาพจิตเตรียมจัดงานครบรอบ 15 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก(ทูบีนัมเบอร์วัน) ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 15 กรกฎาคม 2560 นี้พร้อมอแล้วตามข่าว

 

   กรมสุขภาพจิตขยาย (ครอบครัวทูบีนัมเบอร์วัน) เสริมพลังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางพระราชทาน

    กรมสุขภาพจิต น้อมนำพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ใช้พลังความร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สำเร็จ ในปีนี้กำหนดกลยุทธ์ขยายเครือข่ายจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ สู่ครอบครัวทูบีนัมเบอร์วัน เสริมพลังการไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ร่วมป้องกันนักเสพหน้าใหม่ พัฒนาสมาชิกเป็นคนดีและเก่งให้มากขึ้น เชื่อมั่นผลงานโครงการฯตลอด 15 ปี สามารถสร้างองค์ความรู้การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นดีที่สุดของประเทศ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยว่าในฐานะเลขานุการโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปิดสัมมนาเครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วัน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สถานพินิจฯ เรือนจำ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ และกทม. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ พิจารณาแนวทาง และเกณฑ์การประเมินผลงานทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งขณะนี้โครงการฯอยู่ในช่วงทศวรรษที่ 2 หลังจาก 


     เริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 ปี  ในโอกาสครบรอบ 15 ปีของโครงการฯ องค์ประธานฯ ทรงมอบหมายให้กรมสุขภาพจิต ร่วมกับหน่วยงานวิชาการ ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบว่า15 ปีของโครงการฯ ประสบความสำเร็จด้านไหน อย่างไร โดยจะทรงประกาศผลการศึกษาด้วยพระองค์เองในช่วงการจัดงานครบรอบ 15 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2560 ” อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว(PR.กรมสุขภาพจิต/ข้อมูล/ปอ คลองตัน!รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่

....www.news-mahachon.com


    

 

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : กรมสุขภาพจิตเตรียมจัดงานครบรอบ 15 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก(ทูบีนัมเบอร์วัน) ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 15 กรกฎาคม 2560 นี้พร้อมอแล้วตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน