ท่านอลงกรณ์รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง แถลงข่าวคืบหน้า!การขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศ!ก้าวหน้า70เปอร์เซ็นต์ตามข่าวแล้ว!

เสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2560 จำนวนอ่าน 960 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านอลงกรณ์รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง แถลงข่าวคืบหน้า!การขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศ!ก้าวหน้า70เปอร์เซ็นต์ตามข่าวแล้ว!
 
ท่านอลงกรณ์รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง แถลงข่าวคืบหน้า!การขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศ!ก้าวหน้า70เปอร์เซ็นต์ตามข่าวแล้ว!
 
ท่านอลงกรณ์รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง แถลงข่าวคืบหน้า!การขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศ!ก้าวหน้า70เปอร์เซ็นต์ตามข่าวแล้ว!
 
ท่านอลงกรณ์รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง แถลงข่าวคืบหน้า!การขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศ!ก้าวหน้า70เปอร์เซ็นต์ตามข่าวแล้ว!
 

ท่านอลงกรณ์รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง แถลงข่าวคืบหน้า!การขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศ!ก้าวหน้า70เปอร์เซ็นต์ตามข่าวแล้ว!

ท่านอลงกรณ์รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง แถลงข่าวคืบหน้า!การขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศ!ก้าวหน้า70เปอร์เซ็นต์ตามข่าวแล้ว!

 

        ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภารายงานเข้ามาว่าเมื่อวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง แถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้ส่งรายงานการปฏิรูปประเทศ และข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลแล้ว (จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๒ เรื่อง) และอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงของคณะกรรมาธิการอีก ๔ เรื่อง (ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐)  ถือได้ว่าการปฏิรูปประเทศมีความคืบหน้าอย่างมาก บรรลุเป้าหมาย และเชื่อมั่นว่าการปฏิรูปประเทศจะขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทางและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ภายใต้การดำเนินงานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.)  โดยขณะนี้การปฏิรูปประเทศเข้า สู่โรดแมประยะที่สอง ที่จะสานต่อการปฏิรูปในโรดแมประยะที่หนึ่ง โดยมีเป้าหมายคือ  ในปี ๒๕๖๐ จะปฏิรูป ๒๗ วาระเร่งด่วน ๔๒ ประเด็นและพ.ร.บ. เพื่อการปฏิรูปอีกกว่า ๒๐ ฉบับ ให้แล้วเสร็จ ขณะนี้มีกฎหมายเพื่อการปฏิรูปอยู่ในขั้นตอนการนำส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติบรรจุในระเบียบวาระเพื่อพิจารณากฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๘ ฉบับ และมีกฎหมายที่ส่วนราชการกำลังดำเนินการ จำนวน ๓๖ ฉบับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปประเทศมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก และจะสามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐ ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างแน่นอนดังกล่าวตามที่ท่านรองประธานแถลงข่าวตามข่าว(ภาพ/จาก..PR/กลุ่มงานสื่อมวลชน/สำนักฯปช.ส.รัฐสภา) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูในมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านอลงกรณ์รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง แถลงข่าวคืบหน้า!การขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศ!ก้าวหน้า70เปอร์เซ็นต์ตามข่าวแล้ว!ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน