ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อม(รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์) ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเตรียมพร้อมทุกหน่วยงาน ตามข่าว

ศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 จำนวนอ่าน 283 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อม(รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์) ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเตรียมพร้อมทุกหน่วยงาน ตามข่าว
 
ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อม(รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์) ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเตรียมพร้อมทุกหน่วยงาน ตามข่าว
 
ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อม(รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์) ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเตรียมพร้อมทุกหน่วยงาน ตามข่าว
 
ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อม(รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์) ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเตรียมพร้อมทุกหน่วยงาน ตามข่าว
 
ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อม(รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์) ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเตรียมพร้อมทุกหน่วยงาน ตามข่าว
 
ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อม(รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์) ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเตรียมพร้อมทุกหน่วยงาน ตามข่าว
 
ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อม(รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์) ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเตรียมพร้อมทุกหน่วยงาน ตามข่าว
 
ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อม(รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์) ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเตรียมพร้อมทุกหน่วยงาน ตามข่าว
 

ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อม(รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์) ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเตรียมพร้อมทุกหน่วยงาน ตามข่าว

ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อม(รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์) ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเตรียมพร้อมทุกหน่วยงาน ตามข่าว

 

 

   ที่ ห้องประชุม1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ กทม. เมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรณีศึกษา การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของโรงพยาบาลสระบุรี ณ ห้องประชุม1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

   ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พันตำรวจเอก ญาณพล ยั่งยืน และอาจารย์ปริญญา หอมเอนก พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  เพื่อนำไปพัฒนางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจากการประชุมได้ข้อสรุปว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษควร ต้องวางแผนพัฒนารองรับเกี่ยวกับคดีเทคโนโลยี ประกอบด้วยการพัฒนาด้านบุคลากรที่ต้องพัฒนาให้บุคล กรมีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน รวมทั้งการจ้างบุคลการภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการทำงานด้านเทคโนโลยี เมื่อพัฒนาด้านบุคลกรแล้วจึงพัฒนาด้านอุปกรณ์เครื่องมือไม่ว่าจะเป็น Hardware หรือ Software และด้านสุดท้ายคือการปรับโครงสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีหรือ Cyber Crime โดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ด้านการสืบสวนเกี่ยวกับคดีเทคโนโลยี และเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและข้อมูลจากการสืบสวนให้กับหน่วยงานอื่นดังกล่าวตามข่าว (ปอ คลองตัน/รายงาน/ PR.สำนักงานเลขานุการกรม สอบสวนคดีพิเศษ/ข้อมูล)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.neww-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ดีเอสไอ จัดประชุมเตรียมพร้อม(รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์) ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเตรียมพร้อมทุกหน่วยงาน ตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน