สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน จากเงินภาษีประชาชน ชาวบ้านทุกข์ใจกลัวน้ำท่วมบ้านโวยลั่นร้องสมาคมสื่อฯส่งนักข่าวตรวจสอบด่วนไปแล้ว

พฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 จำนวนอ่าน 209 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน จากเงินภาษีประชาชน ชาวบ้านทุกข์ใจกลัวน้ำท่วมบ้านโวยลั่นร้องสมาคมสื่อฯส่งนักข่าวตรวจสอบด่วนไปแล้ว
 
สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน จากเงินภาษีประชาชน ชาวบ้านทุกข์ใจกลัวน้ำท่วมบ้านโวยลั่นร้องสมาคมสื่อฯส่งนักข่าวตรวจสอบด่วนไปแล้ว
 
สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน จากเงินภาษีประชาชน ชาวบ้านทุกข์ใจกลัวน้ำท่วมบ้านโวยลั่นร้องสมาคมสื่อฯส่งนักข่าวตรวจสอบด่วนไปแล้ว
 
สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน จากเงินภาษีประชาชน ชาวบ้านทุกข์ใจกลัวน้ำท่วมบ้านโวยลั่นร้องสมาคมสื่อฯส่งนักข่าวตรวจสอบด่วนไปแล้ว
 
สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน จากเงินภาษีประชาชน ชาวบ้านทุกข์ใจกลัวน้ำท่วมบ้านโวยลั่นร้องสมาคมสื่อฯส่งนักข่าวตรวจสอบด่วนไปแล้ว
 
สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน จากเงินภาษีประชาชน ชาวบ้านทุกข์ใจกลัวน้ำท่วมบ้านโวยลั่นร้องสมาคมสื่อฯส่งนักข่าวตรวจสอบด่วนไปแล้ว
 
สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน จากเงินภาษีประชาชน ชาวบ้านทุกข์ใจกลัวน้ำท่วมบ้านโวยลั่นร้องสมาคมสื่อฯส่งนักข่าวตรวจสอบด่วนไปแล้ว
 
สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน จากเงินภาษีประชาชน ชาวบ้านทุกข์ใจกลัวน้ำท่วมบ้านโวยลั่นร้องสมาคมสื่อฯส่งนักข่าวตรวจสอบด่วนไปแล้ว
 

สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน จากเงินภาษีประชาชน ชาวบ้านทุกข์ใจกลัวน้ำท่วมบ้านโวยลั่นร้องสมาคมสื่อฯส่งนักข่าวตรวจสอบด่วนไปแล้ว

สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน จากเงินภาษีประชาชน ชาวบ้านทุกข์ใจกลัวน้ำท่วมบ้านโวยลั่นร้องสมาคมสื่อฯส่งนักข่าวตรวจสอบด่วนไปแล้ว

 

    ที่ (บ้านท่านาค) ตำบลริมปิงหมู่ที่1 จ.ลำพูน เมื่อวันที่7 พ.ค.2563  สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำปิง (บ้านท่านาค) หมู่ 6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านบอกว่า ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ริมลำน้ำปิงฝั่ง ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน มีผู้รับเหมานำเครื่องจักรขนาดใหญ่ มีรถไถดิน รถแบ็คโฮ รถบรรทุก 10 ล้อ และรถบรรทุก 18 ล้อ ได้นำหิน ดิน และทราย มาถมตลิ่งลำน้ำปิงฝั่ง ต.ริมปิง  ตลอดแนวตลิ่งลำน้ำปิง ทำให้ชาวบ้านอาศัยริมน้ำปิงฝั่ง จ.เชียงใหม่เห็นว่า มีการถมดินจำนวนมากจนทำให้ลำน้ำปิงแคบลง จึงเป็นห่วงว่า เมื่อเกิดฝนตกน้ำปิงไหลไม่สะดวกจะเกิดนำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยสองฝั่งริมน้ำได้

       นายกฯสมาคมได้ส่ง ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามถึงปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ก่อสร้าง ที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิง ทราบว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานราชการสังกัดในกระทรวงมหาดไทย ขึ้นป้ายขนาดใหญ่ที่ติดริมน้ำปิงใกล้สะพานศรีวิชัยอนุสรณ์ที่เชื่อมระหว่างบ้านท่านาค ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กับบ้านสันริมปิง ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน มีสัญญาจ้างให้เอกชนรายหนึ่งสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิง หมู่ 1 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน ความยาว 1,595 เมตร สัญญาลงวันที่ 13 ส.ค.2562 สิ้นสุดวันที่ 7 มิ.ย.2564 วงเงินค่าก่อสร้าง 57,335,000 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระบุชัดว่า โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิง ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในที่ดินของผู้มีเจ้าของรายหนึ่ง เป็นอาจารย์ ม.เกษมบัณทิต อยู่ กทม.เป็นเจ้าของที่ดินที่ติดริมลำน้ำปิงฝั่ง ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน อาจารย์ ม.เกษมบัณทิต บอกว่า พื้นที่ดินที่ติดริมน้ำปิงมีประมาณ 2 ไร่ ริมน้ำปิงกว้าง 80 เมตร ตนไม่รู้ว่ามีการประชาคมประชาพิจารณ์ชาวบ้านกันหรือไม่ และไม่รู้ว่าทำเมื่อไหร่ ตามกฏหมายต้องแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบ แต่ไม่มีจดหมายส่งมาถึงบ้านตนเลย และไม่ได้แจ้งเรื่องการเวนคืนที่ดินให้ตนทราบด้วย ตนไปอยู่ กทม.พอมาทราบอีกทีผู้รับเหมาได้ลงมือสร้างไปแล้วหลายเดือน ถามว่า ผมเสียหายมั้ยมันเสียโอกาส ผมก็ไม่ว่าอะไรนะถ้ามีข้อกฏหมายเวนคืนที่ดินของชาวบ้านที่ใช้เหมือนกันหมด อาจารย์บอก

 

ต่อมาผู้สื่อข่าว สอบถามชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำปิง ในเขต จ.เชียงใหม่ ครอบครัวของนางลัดดา และนายสาคร สีเขียว ปลูกบ้านอยู่ริมน้ำปิงรายหนึ่ง บอกว่า การถมดินริมน้ำปิงโครงการนี้ตนเป็นห่วงมาก กลัวน้ำท่วมบ้าน จากที่ก่อนนั้นน้ำปิงจะลึกและกว้างมาก แต่เมื่อมีการถมดินทำให้น้ำปิงแคบลงเหลือความกว้างไม่ถึง 50 เมตร จากที่กว้างหลายร้อยเมตร บ้านตนทำแนวกำแพงดินป้องกันน้ำท่วมไว้แล้ว แต่ปีนี้ฝนมาเร็วและมีการถมดินลำน้ำปิงแบบนี้ก็กลัวมาก กลัวว่า น้ำจะท่วมบ้านตนเอง และกลัวน้ำท่วมบ้านของชาวบ้านรายอื่นๆที่อาศัยอยู่ติดริมน้ำปิงด้วย ครอบครัวสีเขียว กล่าว

ทางนายสวิง เรือนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.หนองตอง และนายณรงค์ มะโนวันนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 พร้อมกับนายพงค์ภัทร์ เตียวไพรัช ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ลงพื้นที่ดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ชาวบ้าน

 

   ท่าน พงค์ภัทร์ เตียวไพรัช ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ได้เผยว่า เขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิง เขต จ.ลำพูน ที่นำดินมาถมตลิ่งริมน้ำปิงขณะนี้ไม่ได้ประชาพิจารณ์ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ปัญหานี้ได้รับการร้องเรียนกับชาวบ้านเขต จ.เชียงใหม่มาหลายรายแล้ว ยิ่งในเขต จ.ลำพูนมีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงก่อน แต่ฝั่ง จ.เชียงใหม่ยังไม่มีเขื่อนกั้นตลิ่ง เมื่อน้ำปิงเพิ่มมากขึ้น น้ำจะเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านใน เขต จ.เชียงใหม่แน่นอน หากทำก็คสรจะทำพร้อมๆกัน ปัญหาเรื่องนี้ถามไปที่โยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่ ได้คำตอบเพียงว่า เรื่องการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเสนอของบประมาณไปแล้วที่กรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว รอการอนุมัติเท่านั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา กล่าว อย่างไรก็ตามปัญหานี้ชาวบ้านวอนขอฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2 จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลแก้ไขด้วย เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ และได้รับผลกระทบกับชาวบ้านใน 2 จังหวัดแล้วขณะนี้.ดังกล่าว (พจน์ มหาชน/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปิงเชียงใหม่-ลำพูน จากเงินภาษีประชาชน ชาวบ้านทุกข์ใจกลัวน้ำท่วมบ้านโวยลั่นร้องสมาคมสื่อฯส่งนักข่าวตรวจสอบด่วนไปแล้วข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน