ท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)และมอบรางวัลให้สื่อฯและองค์กรสื่อฯทั่วประเทศ ดีเด่นที่ทำงานมาทั้งปีตา

จันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จำนวนอ่าน 2765 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)และมอบรางวัลให้สื่อฯและองค์กรสื่อฯทั่วประเทศ ดีเด่นที่ทำงานมาทั้งปีตา
 
ท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)และมอบรางวัลให้สื่อฯและองค์กรสื่อฯทั่วประเทศ ดีเด่นที่ทำงานมาทั้งปีตา
 
ท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)และมอบรางวัลให้สื่อฯและองค์กรสื่อฯทั่วประเทศ ดีเด่นที่ทำงานมาทั้งปีตา
 
ท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)และมอบรางวัลให้สื่อฯและองค์กรสื่อฯทั่วประเทศ ดีเด่นที่ทำงานมาทั้งปีตา
 
ท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)และมอบรางวัลให้สื่อฯและองค์กรสื่อฯทั่วประเทศ ดีเด่นที่ทำงานมาทั้งปีตา
 
ท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)และมอบรางวัลให้สื่อฯและองค์กรสื่อฯทั่วประเทศ ดีเด่นที่ทำงานมาทั้งปีตา
 
ท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)และมอบรางวัลให้สื่อฯและองค์กรสื่อฯทั่วประเทศ ดีเด่นที่ทำงานมาทั้งปีตา
 
ท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)และมอบรางวัลให้สื่อฯและองค์กรสื่อฯทั่วประเทศ ดีเด่นที่ทำงานมาทั้งปีตา
 

ท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)และมอบรางวัลให้สื่อฯและองค์กรสื่อฯทั่วประเทศ ดีเด่นที่ทำงานมาทั้งปีตา

ท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)และมอบรางวัลให้สื่อฯและองค์กรสื่อฯทั่วประเทศ ดีเด่นที่ทำงานมาทั้งปีตามข่าว

 

ที่สวนลุมไนท์พลาซาร์ แยกลาดพร้าว-รัชโยธิน กทม.เมื่อวันที่4 พฤษจิกายน 2561ผู้สื่อข่าวได้รายงานเข้ามาว่าท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)ได้เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)ของ สมาคมสื่อมวลชนเอเซีย (ประเทศไทย) โดยมี ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ และ ท่านนิธิพล วรานนท์ อุปนายกและเลขานุการ สมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการฯท่าน ประภาส คุณามาตย์ /ท่าน ธีรศักดิ์ อริยะอรชุน/ ท่าน สมบัติ ศรีนา / ท่าน ไกรเดช บุญนาค / ท่าน สุเทพ กฤษณชาญดี / ท่าน พัฒน์พงศ์ มลูกำเหนิด / ท่านธนวัฒน์ ไพจิตร / ท่านอุทัย มีสีสรรพ์ / ท่าน ทรงทรัพย์ การะภักดี / ท่านบุษยา ชมพูหลวง / ท่าน ชนะชัย ศรีไชยยัญ / ท่าน กษิดิ์เดช ทักษเศรณี / ท่าน อนุรักษ์ มงคลประทีป /ท่าน ราชัญ เรืองเนตร /ท่าน ประวิตร ใจสมุทร / ท่าน(ทิดเป้) อภิวัฒน์ จ่าตา ที่ปรึกษากิติมศักดิ์  และท่าน “หมู คอมพิว” ธีรพล อักษรศรี ยังมีอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม มาร่วมเสวนาในการประชุมฯเชิงสัมมนาในวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดประกวด(มอบรางวัลดีเด่นให้กับสื่อมวลชนและองค์กรสื่อฯดีเด่นให้กับสื่อฯทุกแขนงสาขาทั้ง นสพ./วิทยุ/โทรทัศน์/สื่อออนไลน์/ เคเบิลทีวี /นักจัดรายการทั่วประเทศ) ที่ทำงานมาทั้งปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ในการทำงานของ(สื่อมวลชน)ที่แท้จริง  ตามมติที่ประชุมในวันนี้ และที่ประชุมได้ให้มีการจัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ (สมัยที่ 1) ในเดือนมีนาคม 62 นี้ตามข่าวดังกล่าว ณ.ที่สวนลุมไนท์พลาซาร์ แยกลาดพร้าว-รัชโยธิน กทม.เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 61โดยมีทั้งที่ปรึกษาฯสมาชิกฯที่ปฎิบัติงานในสนามข่าวมาร่วมในการประชุมฯครั้งนี้มากมายดังกล่าวตามข่าว (เป้าดาวสยาม/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกของคนรุ่นใหม่นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ(สมอช.)เป็นประธานในการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสถาปนาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สมัยที่1)และมอบรางวัลให



ข่าวยอดนิยม @ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวประชาสัมพันธ์