สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ!เปิดอาคาร(ญาณสังวรานุสรณ์. ที่ศูนย์สุขภาพเพื่อพระภิกษุ.)โรงพยาบาลฯตำบล.วังด้ง.เมือง กาญจนบุรีโดยมีปลัดโสภณ เมฆธน คอยเผ้ารับเสด็จฯดังกล่าว

จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 จำนวนอ่าน 3602 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ!เปิดอาคาร(ญาณสังวรานุสรณ์. ที่ศูนย์สุขภาพเพื่อพระภิกษุ.)โรงพยาบาลฯตำบล.วังด้ง.เมือง กาญจนบุรีโดยมีปลัดโสภณ เมฆธน คอยเผ้ารับเสด็จฯดังกล่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ!เปิดอาคาร(ญาณสังวรานุสรณ์. ที่ศูนย์สุขภาพเพื่อพระภิกษุ.)โรงพยาบาลฯตำบล.วังด้ง.เมือง กาญจนบุรีโดยมีปลัดโสภณ เมฆธน คอยเผ้ารับเสด็จฯดังกล่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ!เปิดอาคาร(ญาณสังวรานุสรณ์. ที่ศูนย์สุขภาพเพื่อพระภิกษุ.)โรงพยาบาลฯตำบล.วังด้ง.เมือง กาญจนบุรีโดยมีปลัดโสภณ เมฆธน คอยเผ้ารับเสด็จฯดังกล่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ!เปิดอาคาร(ญาณสังวรานุสรณ์. ที่ศูนย์สุขภาพเพื่อพระภิกษุ.)โรงพยาบาลฯตำบล.วังด้ง.เมือง กาญจนบุรีโดยมีปลัดโสภณ เมฆธน คอยเผ้ารับเสด็จฯดังกล่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ!เปิดอาคาร(ญาณสังวรานุสรณ์. ที่ศูนย์สุขภาพเพื่อพระภิกษุ.)โรงพยาบาลฯตำบล.วังด้ง.เมือง กาญจนบุรีโดยมีปลัดโสภณ เมฆธน คอยเผ้ารับเสด็จฯดังกล่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ!เปิดอาคาร(ญาณสังวรานุสรณ์. ที่ศูนย์สุขภาพเพื่อพระภิกษุ.)โรงพยาบาลฯตำบล.วังด้ง.เมือง กาญจนบุรีโดยมีปลัดโสภณ เมฆธน คอยเผ้ารับเสด็จฯดังกล่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ!เปิดอาคาร(ญาณสังวรานุสรณ์. ที่ศูนย์สุขภาพเพื่อพระภิกษุ.)โรงพยาบาลฯตำบล.วังด้ง.เมือง กาญจนบุรีโดยมีปลัดโสภณ เมฆธน คอยเผ้ารับเสด็จฯดังกล่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ!เปิดอาคาร(ญาณสังวรานุสรณ์. ที่ศูนย์สุขภาพเพื่อพระภิกษุ.)โรงพยาบาลฯตำบล.วังด้ง.เมือง กาญจนบุรีโดยมีปลัดโสภณ เมฆธน คอยเผ้ารับเสด็จฯดังกล่าว
 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ!เปิดอาคาร(ญาณสังวรานุสรณ์. ที่ศูนย์สุขภาพเพื่อพระภิกษุ.)โรงพยาบาลฯตำบล.วังด้ง.เมือง กาญจนบุรีโดยมีปลัดโสภณ เมฆธน คอยเผ้ารับเสด็จฯดังกล่าว

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ!เปิดอาคาร(ญาณสังวรานุสรณ์. ที่ศูนย์สุขภาพเพื่อพระภิกษุ.)โรงพยาบาลฯตำบล.วังด้ง.เมือง กาญจนบุรีโดยมีปลัดโสภณ เมฆธน คอยเผ้ารับเสด็จฯดังกล่าว

      ที่รพ.สต.วังดงจ.กาญจนบุรี:.  ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเปิดอาคารญาณสังวรานุสรณ์ ศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ที่ดูแลรักษาสุขภาพพระภิกษุสามเณรในจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันตก และเป็นพระอนุสรณ์แห่งสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีพระชาติภูมิเป็นชาวกาญจนบุรีอาคารศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 เกิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณ พระรัตนวิมล อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี โดยหารือกับพระเดชพระคุณพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง และคณะสงฆ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ณ.ศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งนี้ สร้าง โดยกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 9 ร่วมกับประชาชนในเขตตำบลวังด้ง ด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา โดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 7,321,841 บาท จากวัดเทวสังฆราม พระอารามหลวง จำนวน 3,847,082 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,168,923 บาท ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 2 ปี 1 เดือน เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป มารับบริการด้านการส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และกายภาพบำบัด โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงในตัวเมืองกาญจนบุรี ส่งผลให้ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข  โดยอาคารหลังนี้ได้รับประทานนามจาก ท่าน เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ว่า อาคารญาณสังวรานุสรณ์โดยมีท่านนพ. โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคอย เฝ้ารับเสด็จดังกล่าวตามข่าว(พล มหาชน/รายงาน/ข้อมูลจาก...สำนักเลขาฯสมเด็จพระสังฆราช)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่..www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ!เปิดอาคาร(ญาณสังวรานุสรณ์. ที่ศูนย์สุขภาพเพื่อพระภิกษุ.)โรงพยาบาลฯตำบล.วังด้ง.เมือง กาญจนบุรีโดยมีปลัดโสภณ เมฆธน คอยเผ้ารับเสด็จฯดังกล่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน