คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา

อาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2566 จำนวนอ่าน 751 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน  ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา
 
คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน  ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา
 
คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน  ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา
 
คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน  ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา
 
คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน  ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา
 
คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน  ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา
 
คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน  ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา
 
คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน  ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา
 
คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน  ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา
 
คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน  ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา
 
คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน  ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา
 
คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน  ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญา
 

คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญ

คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน

 ไป ซับน้ำตา ชาวพิดโลก! ให้คำมั่นสัญญากับชาวไทยทั่วประเทศผ่าน นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกว่า

จะมอบของ ขวัญในวันปีใหม่ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2567นี้ กับ ชาวบ้านแน่ๆ ตามข่าว

 

      ที่วัดใหญ่ พุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนล่าง ได้รายงานเข้ามาว่าเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566  นายกรัฐมนตรี ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะประกอบด้วยด้วยท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ท่าน เสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่าน เกรียง กัลตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ท่าน ไชยา  พรหมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯพร้อมคณะลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก มาสักการะพระพุทธชินราช และไป วับน้ำตา ชาวพิดโลก! ที่รอมาต้อนรับ โดยมีท่าน

ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าฯ / นายกฯ อบจ. / นายกฯเทศมนตรี /  ผอ.ชลประทานฯที่ 3 / ผอ.ชลประทานฯจ.พิษณุโลก มาให้กการต้อนรับ  จากนั้นไปเยี่ยมระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งมีอายุการใช้งานมานานเพื่อหาทางปรับปรุงและวางแผนเพิ่มสถานีสูบน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมรับเอกสารแนวทางเร่งรัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลกจากภาคเอกชน จากนั้นไปติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบางระกำโมเดล  ณ บึงตะเครง อำเภอบางระกำ  พบปะประชาชนมอบอาหารสัตว์พระราชทานและลงเรือมอบถุงยังชีพเพื่อให้กำลังใจ และเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสาน จากกรมชลประทาน พร้อมพบปะมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามโดยกล่าวถึงงการ ดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำเพียงพอ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการพิจารณาในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกอบการพิจารณาด้วย เชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืนได้ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ไม่ท่วมไม่แล้งไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลแท้จริงซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะมาช่วยกันดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชน พร้อมย้ำปัญหาเรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้่นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่เมื่อฝนตกมามากทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย รวมถึงประตูระบายน้ำยังไม่เพียงพอ โดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดูแลพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  หาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำแก้มลิงเพิ่ม เพื่อรองรับน้ำในฤดูฝน เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในการลงพื้นที่พิษณุโลกครั้งนี้ โดยมีท่านพลตรีวิทยา แก้วพรม รองแม่ทัพภาคที่ 3 และ ท่านพล.ต. กฤษณะ ภู่ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมฝ่ายอำนวยการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นำทีมโดยท่าน ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและ รายงานสถานะ ร่วมคณะจนจบภารกิจในพื้นที่ดังกล่าวต่อมา

     ท่านนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้ให้สัภาษณ์ (สื่อมวลชน) ทุกแขนงสาขาเกี่ยวกับ (เงินดิจิตอล 10.000 บาท) ที่จะมอบให้กับประชาชน ทั่วประเทศนั้น ขอยืนยันต่อสื่อมวลชนและนสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกว่าจะมอบให้เป็นของ  ขวัญในวันปีใหม่ในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 นี้แน่นอนขให้ประชาชนสบายใจได้แม้นแต่มีเสียงค้านจาก(นักวิชาเกิน)ก็รับฟังไว้ แต่ก็จะต้องทำเพื่อให้ชาวบ้านทุกๆท่านมีความสุขถ้วนหน้าต่อสู้มีชีวิตที่กินดีอยู่ดีมีความสุข เพื่อปากท้องของคนรากหญ้าและไม่รากหญ้าต่อไปดังกล่าวที่ได้เปิดเผยกับนสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกดังกล่าวตามข่าว( เสรี มหาชน - รายงานสดจากสนามข่าว / ปอ คุ้มพระลอ – เรียบเรียง)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : คนพิดโลกปลื้มใจ! ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาซับน้ำตาชาวพิดโลก(ยืนยันกับ คนพิดโลก ว่าเดือนกุมภาพันธ์ 67นี้ เพื่อมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจต่อสู้ ให้กับ ชาวบ้านทั่วประเทศปลื้มใจแน่!หิ้วปีก ท่าน สมข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน