ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ตามข่าว

จันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 จำนวนอ่าน 569 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ตามข่าว
 
ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ตามข่าว
 
ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ตามข่าว
 
ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ตามข่าว
 
ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ตามข่าว
 
ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ตามข่าว
 
ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ตามข่าว
 
ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ตามข่าว
 

ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ตามข่าว

ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยท่าน ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ตามข่าว

           ที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก(แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า เมื่อวันที่  13 กันยายน 2566 ท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย  ประจำจังหวัดตาก- ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน  ที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก(แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีท่าน สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ส่วนราชการ-ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)- ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก-ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตาก-เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  =นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ -ภาคประชาสังคม-ภาคเอกชน-และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน ทั้งนี้เพื่อร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนเดินหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน (อ.แม่สอด-อ.พบพระ-อ.แม่ระมาด-อ.ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง) เพื่อระดมความคิดรูปแบบต่างๆ เดินหน้าเขตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน- ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเร็วโดยที่ประชุมสนับสนุนให้ ท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย  ประจำจังหวัดตาก เข้าไปมีตำแหน่งทางการเมืองและบทบาทหน้าที่ ในรัฐบาลชุดใหม่ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ เพื่อให้เกิดรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก

      รายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมเห็นควรให้มีการตั้งจังหวัดส่วนหน้า(ที่ อ.แม่สอด) และเร่งผลักดันกฎหมาย ซึ่งทำให้ เกิด พรบ.เขตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยเร่งด่วนภายใน 2 ปี รวมทั้งมีการตั้งคณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ในระดับพื้นที่  โดยมี คณะกรรมการนโยบายเขตฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน เป็นศูนย์กลางในการสั่งการและบริหารงาน

      ท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย  จะได้นำข้อหารือและบันทึกผลการประชุมในครั้งนี้ เสนอไปยังรัฐบาล ต่อไปโดยเร็ว

     ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่าแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน- นั้นหากจะเกิดขึ้นนั้นจะต้องให้สิทธิประโยชน์ พิเศษกับนักลงทุนผู้ประกอบการรายเดิมที่เข้ามาลงทุนอยู่แล้วด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมยกมือสนับสนุนให้ ท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย  ได้มีโอกาสเข้าไปมีตำแหน่งในรัฐบาล ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย อีกด้วยตามข่าว

(ปอ คุ้มพระลอ – รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน ชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยท่าน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน ก่อนทีข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน