ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน

อาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2566 จำนวนอ่าน 440 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 
ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน
 

ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดน

ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ  พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ใช่เหตุ รวมๆแล้ว (พันกว่าล้าน ที่มาเยี่ยมชาวบ้านเวลาโดนท่วม!) ชาวบ้านบอกผ่านมา ให้ นายกฯ คิดใหม่ ทำใหม่ๆ ได้ เลย หลัง (นักวิชาเกิน!)โวยลั่นต้านห้ามแจกเงิน (ดิจิตอล) แต่ที่อุบลฯนายกฯมาเยี่ยม!ชาวบ้าน บอกสื่อฯทุกแขนง ฯ ไม่ฟังนักวิชาเกิน จะ (แจกเงิน ดิจิตอล แน่นอน ) ให้ชาวบ้านสบายใจได้ ตามข่าว

      ที่ สำนักกรมชลประทาน 7 จ.อุบลฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวภาคอีสานรายงานเข้ามาว่า ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ส่วนหนึ่ง ได้มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่าน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักผาล นำทีมคณะตำรวจมาคอยรักษาความปลอดภัย ทำให้ชาวบ้านที่มาต้อนรับ ชอบใจขอถ่ายรูปคู่กับ(บิ๊กโจ๊ก)

มือปราบส่วย! (ที่มีคุณธรรม) ปลื้มใจ!ไป แล้วทำให้งานนี้ยิ้มชื่นใจ กันไปเต็มงานที่นายกฯ ได้ไปเยือนด้วยดังกล่าว และนายกฯได้บอกว่า ตนเอง ตั้งใจอย่างสูงสุดที่อยากจะต้องมาเยือน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เข้ามาบริหารราชการ ตนเองได้มาพบปะกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ของ จังหวัดอุบลราชธานี ได้บอกกับตนเองว่า มีปัญหาน้ำท่วมและการใช้ชีวิตที่ยากลำบากของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลฯ ทั้งในอำเภอวารินชำราบ ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมมากขึ้นทุกปี จนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้ตรวจราชการที่ กรมชลประทานได้รับทราบรายงานว่า จังหวัดอุบลราชธานียังไม่เดือดร้อนมาก แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า ในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่แย่ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วม อย่างในจุดบริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตยได้เกิดน้ำท่วมมากทุกครั้ง ทำให้มูลค่าการค้าขาย การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายมาก รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่มาปรึกษาหารือพูดคุยกับหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการน้ำที่จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดน้ำท่วมในทุกปี โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ร่วมกันหาวิธีการคิดนอกกรอบไม่ให้เกิดน้ำท่วมเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งต้องอาศัยการทำงานจากทุกภาคส่วนร่วมกันเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับน้ำที่กำลังจะมา ลดความลำบากของพี่น้องประชาชนทุกคน การมาลงพื้นที่ในวันนี้รู้สึกอบอุ่นที่พี่น้องชาวอุบลราชธานีให้การต้อนรับรัฐบาลและคณะ รู้สึกมีความภาคภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่าอุบลราชธานีต้องไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ต้องดูแลเรื่องปากท้องของประชาชนรวมถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเรื่องปัญหายาเสพติดด้วย จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบถุงยังชีพเป็นสิ่งของเพื่อที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี หลังจากนั้นท่านนายกฯเศรษฐา ทวีสิน ก็ให้สัมภาษณ์ (สื่อมวลชน) ทุกแขนงสาขาว่าไม่สนใจกับการที่ นักวิชาเกิน! มาบอกให้ท่านว่าไม่ต้องแจกเงิน(ดิจิตอล)ให้ชาวบ้าน นายกฯบอกเต็มปากเต็มคอหน้าแดงกล่ำว่าผมไม่สนใจกับใครทั้งนั้นที่มาห้ามผมแจกเงินชาวบ้านผมต้องทำตามนโยบายของผมและพรรคผมที่ ลั่นวาจาไว้กับ ประชาชน / ว่าต้องทำให้ได้ดังกล่าว / ทำให้ สื่อมวลชน ตกใจ และนำเสนอข่าวดังกล่าวต่อประชาชนจนทำให้ประชาชนชอบใจในตัว นายกฯ เศรษฐา ไปแล้วตามข่าวดังกล่าว (พิชิต มหาชน – รายงาน) มาจากศูนย์ข่าวนสพ.นิวส์มหาชนภาคอีสาน(ตอนบน)เข้าไปดูข่าวได้ที่นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลก.ได้ที่นี่...www.news-mahchon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ฝนตกลงมาที่ไร! น้ำท่วมทุกปี! มี สองจังหวัด อุบลฯ กับจังหวัดสุโขทัย ทำไมไม่สร้างเขื่อนแก้มลิงตามคำ พระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ เคยทรงพระราชดำรัสไว้ เสียดายที่รัฐบาล หมดงบ ตรงนี้ไปโดยไม่ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน