ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และ ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล

อาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2567 จำนวนอ่าน 320 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และ ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล
 
ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และ ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล
 
ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และ ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล
 
ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และ ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล
 
ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และ ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล
 
ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และ ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล
 
ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และ ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล
 
ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และ ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล
 

ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และ ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล

ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และ ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมีท่าน มานพ พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและรายงาน ผลงานตลอดตามข่าว

 

 

 

                ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือ เข้ามาว่าท่าน มานพ พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจ ผู้ประกอบการขนส่ง ร่วมให้การต้อนรับ  ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ณ ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3  โดยท่านรองผู้ว่าฯที่ดูแลกรมการขนส่ง ได้มาเป็นประธานในพิธีในการ ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจ ผู้ประกอบการขนส่ง ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3ดังกล่าวตามข่าวเนื่องจาก...

       สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567​ ระหว่างวันที่​ 29​ ธันวาคม​ 2566​ -​ 4​ มกราคม​ 2567 โดยจัดชุดผู้ตรวจการตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่​ และผลการปฏิบัติงานในวันที่​ 31 ธันวาคม​ 2566 ที่ผ่านไปแล้วตามข่าว...

(ปอร์ คุ้มพระลอ – รายงาน) ศูนย์ข่าวนสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจ และ ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน