คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์

เสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนอ่าน 797 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
 
คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
 
คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
 
คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
 
คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
 
คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
 
คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
 
คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
 
คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
 
คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
 
คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
 
คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
 

คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์

คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์  กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพ ทั้งสอง ท่าน พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่มีท่านธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมไปอวยพรด้วย ณ.ที่ สโมสรบันเทิง กองทัพภาคที่ 3 ตามข่าว

 

 

  ที่ สโมสรบันเทิง กองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า ในวันที่ 29 ก.ย. 2566 นี้ทางกองทัพภาคที่3 จะจัดงานพิธีใหญ่เพื่อสับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ในกองทัพภาคที่ 3 โดยท่านพลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3(คนเก่า) ได้ทำพิธีมอบงานและมอบรับตำแหน่งใหม่ให้ ท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาค 3 (คนใหม่) เพื่อปฎิบัติงานต่อตามที่ได้มี การโปรดเกล้าไปแล้วดังกล่าวโดยมีมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านแม่ทัพทั้งสองท่านพล.ท. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่มีท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมไปร่วมอวยพรด้วย ณ.ที่ สโมสรบันเทิง กองทัพภาคที่ 3 โดยจัดการทำพิธียิ่งใหญ่ไปแล้วดังกล่าว ท่านแม่ทัพ3(คนใหม่) ได้เผยกับคนข่าวของเราว่าตนเองเป็นคนทำงานโดยมีนโยบาย สั้นๆ ให้ทหารๆทุกท่านที่อยู่ในกองทัพภาคที่ 3 ว่าที่ตนมี...คติประจำใจ ว่า...  “ทำงานด้วยใจ   ไปด้วยพลัง   ไม่หวังผลตอบแทน”     ตามที่ จะมาดูแลงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือดังกล่าว

ตามนั้นและมีประวัติของท่านไปอ่านประวัติของท่านได้ตามนี้....

 

     ท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ มทภ.3  ชื่อเล่น (สาน/เข้)

จบจาก นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 24 นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 35

ภูมิลำเนา 

ท่านเป็นคนพิจิตร อยู่ที่ อ.เมือง จ.พิจิตร ภรรยาชื่อ  คุณ คัทลียา  แสงศิริรักษ์ (เปิ้ล) รับหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3  มีลูกชาย1คน คือนักเรียนนายเรืออากาศ

จีรภัทร  แสงศิริรักษ์ (น้องนิว) นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 63

กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนนายเรืออากาศ (นวมินทกษัตริยาธิราช)

 

การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น   รร.ขอนแก่นวิทยายน ปี 2523

มัธยมศึกษาตอนปลาย  รร.พิจิตรพิทยาคม   ปี 2525

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย จปร. ปี 2531

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปี 2552

การศึกษาตามแนวทางรับราชการ

หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 84 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 58 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

หลักสูตร หลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 75

ประวัติรับราชการในตำแหน่งที่สำคัญ

ปี 2531 บรรจุรับราชการในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 4

ปี 2559 เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 4 , ปี 2560 เป็นเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4

ปี 2563 เป็นรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 , ปี 2564 เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4

ปี 2565 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3 ,

ปี 2566 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นแม่ทัพภาคที่ 3

ปฎิบัติงานราชการพิเศษ

ปี 2534 – 2548  ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน พื้นที่ จ.ตาก

ปี 2549 – 2550  ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จ.ปัตตานี

ปี 2551 – 2552  ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จ.ยะลา

ปี 2553 – 2564  ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน พื้นที่ จ.ตาก

ปี 2564 – 2565  ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน พื้นที่ จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน

ปี 2565 – 2566  ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน พื้นที่ เขตติดต่อ สหภาพเมียนมาร์

และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผลงานที่ประทับใจ

1.จัดระเบียบพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบพื้นที่ชายแดน จ.ตาก บ.ห้วยกะโหลก อ.แม่สอด และ บ.บ้านมอเกอ อ.พบพระ ไปอยู่รวมกัน ณ พื้นที่พักพิงฯ บ.อุ้มเปี้ยม อ.พบพระ

ให้ห่างจากชายแดนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2. รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยใช้การบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน

นโยบายและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน

กองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยขึ้นตรงและกำลังรบหลักของกองทัพบก รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือโดยมีภารกิจหลักในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายในและดูแลความสงบตามแนวชายแดน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงครามเพื่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสกัดกั้น           และปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย    การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน การบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อร่วมทำกิจกรรมกับส่วนราชการและประชาชนในการช่วยเหลือดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ และ การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ การปศุสัตว์ และการประมง ให้เป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะเคียงข้างประชาชนและสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่กองทัพบกมอบหมายได้ จึงต้องมีการวางรากฐานในการพัฒนาหน่วยอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยควบคู่ไปกับการพัฒนายุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น มีเมตตา มีคุณธรรม และต้องดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของกำลังพลให้ดีที่สุด          ให้กำลังพลและครอบครัวอยู่ดีกินดี มีขวัญและกำลังใจที่ดี สามารถตอบสนองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดการเจ็บป่วยและการสูญเสีย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งการทำงานเป็นบุคคล การทำงานเป็นทีมและการทำงานเป็นหมู่คณะ เน้นย้ำให้กำลังพลกระทำความผิดลดลง ไม่ให้กำลังพลและครอบครัวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หามาตรการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับกำลังพลลดหนี้สิน สร้างความสามัคคี ปลูกฝังอุดมการณ์กำลังพลให้ พร้อมรบ ทันสมัย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม     ทำความดีด้วยหัวใจ ดูแลยุทโธปกรณ์และพัฒนานวัตกรรมของหน่วยให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานต้องทำงานเชิงรุก เชิงลึก รวดเร็ว และ ทันเวลา ทั้งเรื่อง ยาเสพติด สถานการณ์ชายแดน กำลังป้องกันชายแดนต้องมีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที สภาพความมั่นคงในแต่ละจังหวัด การแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่จะต้องมีการสานสัมพันธ์และบูรณาการในการแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วน ในค่ายทหารเขตสุขาภิบาลจะต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งอาคารสำนักงาน บ้านพักกำลังพล ซึ่งการปฏิบัติงานทุกอย่างจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คติประจำใจ   ทำงานด้วยใจ   ไปด้วยพลัง   ไม่หวังผลตอบแทน”       

ผลงานที่ได้รับ

1.โล่เกียรติคุณคนดีศรีสองแคว ประจําปี 2566 โดยสมาคมผู้เสียสละพิษณุโลกมอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอุทิศเวลาเสียสละเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและสร้างชื่อเสียงให้แก่ จังหวัดพิษณุโลก

2.โล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2566 โดย มรภ.พิบูลสงคราม ซึ่งมี ผวจ.พิษณุโลก เป็นผู้มอบ ผลงานเด่นนอกเหนือจากภารกิจด้านการทหาร คืองานด้านกิจการพลเรือน การพัฒนาสัมพันธ์กับส่วนราชการองศ์กรหน่วยงานฯ

3. โล่เกียรติยศ (คนดีของแผ่นดิน) รับจากท่านพล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร โดย...สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย   

     (ประเทศไทย)  ดังกล่าว

    ท่านเป็น (คนดีของสังคมจริงใจและจริงจัง) ในการปกป้องประชาชนอย่างจริงจัง ในทุกพื้นที่ๆปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญต่างๆ และความเป็นกันเองกับ สื่อมวลชน ทุกแขนงสาขาซึ่งจะพบตัวท่านจะมีส่วนร่วมในทุกโอกาสมาโดยตลอดดังกล่าวตามข่าว

( ปรีชา มหาชน  – รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : คนภาคเหนือ 17 จังหวัดปลื้มใจ!ที่ได้คนดีของแผ่นดินมาปกป้องคุ้มภัย ไปแล้วท่าน พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ กองทัพภาคที่3 จัดพิธีรับมอบงาน แม่ทัพภาคที่ 3 (คนใหม่) และมี ผบ.กองกำลังเหล่าทัพทุกท่านมาร่วมแสดงคข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน