ท่าน พลตำรวจเอก (ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายก(สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดสระเก้าดำหัว ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ของสมาคมฯ (มีคนใต้บ้านเรามาเต็มสมาคมฯ)ตามข่าว

อังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 จำนวนอ่าน 645 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พลตำรวจเอก (ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายก(สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดสระเก้าดำหัว ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ของสมาคมฯ (มีคนใต้บ้านเรามาเต็มสมาคมฯ)ตามข่าว
 
ท่าน พลตำรวจเอก (ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายก(สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดสระเก้าดำหัว ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ของสมาคมฯ (มีคนใต้บ้านเรามาเต็มสมาคมฯ)ตามข่าว
 
ท่าน พลตำรวจเอก (ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายก(สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดสระเก้าดำหัว ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ของสมาคมฯ (มีคนใต้บ้านเรามาเต็มสมาคมฯ)ตามข่าว
 
ท่าน พลตำรวจเอก (ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายก(สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดสระเก้าดำหัว ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ของสมาคมฯ (มีคนใต้บ้านเรามาเต็มสมาคมฯ)ตามข่าว
 
ท่าน พลตำรวจเอก (ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายก(สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดสระเก้าดำหัว ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ของสมาคมฯ (มีคนใต้บ้านเรามาเต็มสมาคมฯ)ตามข่าว
 
ท่าน พลตำรวจเอก (ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายก(สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดสระเก้าดำหัว ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ของสมาคมฯ (มีคนใต้บ้านเรามาเต็มสมาคมฯ)ตามข่าว
 
ท่าน พลตำรวจเอก (ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายก(สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดสระเก้าดำหัว ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ของสมาคมฯ (มีคนใต้บ้านเรามาเต็มสมาคมฯ)ตามข่าว
 
ท่าน พลตำรวจเอก (ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายก(สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดสระเก้าดำหัว ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ของสมาคมฯ (มีคนใต้บ้านเรามาเต็มสมาคมฯ)ตามข่าว
 

ท่าน พลตำรวจเอก (ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายก(สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดสระเก้าดำหัว ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ของสมาคมฯ (มีคนใต้บ้านเรามาเต็มสมาคมฯ)ตามข่าว

ท่าน พลตำรวจเอก (ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายก(สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดสระเก้าดำหัว ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ของสมาคมฯ (มีคนใต้บ้านเรามาเต็มสมาคมฯ)ตามข่าว

 

    ที่ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนน พุทธมนฑลสาย1 กทม. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566  สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยท่าน พลตำรวจเอก

(ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ /  ท่าน ว่าที่ร้อยตรี  สิทธิพร บาลทิพย์ ประธานจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และท่าน สุรพล เลอวิศิษฎ์ อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ , อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรรมการ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้สูงอายุ จำนวน 130 ท่าน   ได้จัดงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 )

   มีท่าน  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มาร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานนี้ท่าน พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์     สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุชาวปักษ์ใต้ที่มีอายุ 78 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 101 ปี และวันนี้มีผู้สูงอายุ 14 จังหวัดภาคใต้ มาร่วมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจำนวน 130 ท่าน  ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านผู้สูงอายุมีความสุขที่ได้มาพบปะพูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนฝูงและชื่นใจที่พี่น้อง ลูกหลานชาวปักษ์ใต้มารดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ซึ่งนับเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวปักษ์ใต้ และเพื่อให้ทุกสมาคม ทุกชมรม และชาวใต้กลุ่มต่างๆ รวมถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครได้มาร่วมงาน และในปีนี้ไดัเชิญผู้ร่วมงานให้มาพร้อมครอบครัว บุตรหลาน เพื่อให้รุ่นหลังได้ซึมซับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามต่อไปตามข่าว(ปอ คุ้มพระลอ / รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน พลตำรวจเอก (ดร.) สุรเชษฐ์ หักพาล นายก(สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดสระเก้าดำหัว ผู้สูงอายุ คณะกรรมการ ของสมาคมฯ (มีคนใต้บ้านเรามาเต็มสมาคมฯ)ตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน