มาแล้ว!(คนดีของแผ่นดิน) ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนใหม่) อรรถพล เจิรญชันษา (มาแทนเจ้าของสโรบาย) ไม่เอากระเช้า เอาแต่สตางค์โดนปลดไปแล้ว หลังจากมีคำสั่ง ลุยงานทันที เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยืนยันทำงานเต็มที่ ตามข่าว

ศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 จำนวนอ่าน 921 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

มาแล้ว!(คนดีของแผ่นดิน) ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนใหม่) อรรถพล เจิรญชันษา (มาแทนเจ้าของสโรบาย) ไม่เอากระเช้า เอาแต่สตางค์โดนปลดไปแล้ว หลังจากมีคำสั่ง ลุยงานทันที เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยืนยันทำงานเต็มที่ ตามข่าว
 
มาแล้ว!(คนดีของแผ่นดิน) ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนใหม่) อรรถพล เจิรญชันษา (มาแทนเจ้าของสโรบาย) ไม่เอากระเช้า เอาแต่สตางค์โดนปลดไปแล้ว หลังจากมีคำสั่ง ลุยงานทันที เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยืนยันทำงานเต็มที่ ตามข่าว
 
มาแล้ว!(คนดีของแผ่นดิน) ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนใหม่) อรรถพล เจิรญชันษา (มาแทนเจ้าของสโรบาย) ไม่เอากระเช้า เอาแต่สตางค์โดนปลดไปแล้ว หลังจากมีคำสั่ง ลุยงานทันที เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยืนยันทำงานเต็มที่ ตามข่าว
 
มาแล้ว!(คนดีของแผ่นดิน) ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนใหม่) อรรถพล เจิรญชันษา (มาแทนเจ้าของสโรบาย) ไม่เอากระเช้า เอาแต่สตางค์โดนปลดไปแล้ว หลังจากมีคำสั่ง ลุยงานทันที เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยืนยันทำงานเต็มที่ ตามข่าว
 
มาแล้ว!(คนดีของแผ่นดิน) ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนใหม่) อรรถพล เจิรญชันษา (มาแทนเจ้าของสโรบาย) ไม่เอากระเช้า เอาแต่สตางค์โดนปลดไปแล้ว หลังจากมีคำสั่ง ลุยงานทันที เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยืนยันทำงานเต็มที่ ตามข่าว
 
มาแล้ว!(คนดีของแผ่นดิน) ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนใหม่) อรรถพล เจิรญชันษา (มาแทนเจ้าของสโรบาย) ไม่เอากระเช้า เอาแต่สตางค์โดนปลดไปแล้ว หลังจากมีคำสั่ง ลุยงานทันที เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยืนยันทำงานเต็มที่ ตามข่าว
 
มาแล้ว!(คนดีของแผ่นดิน) ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนใหม่) อรรถพล เจิรญชันษา (มาแทนเจ้าของสโรบาย) ไม่เอากระเช้า เอาแต่สตางค์โดนปลดไปแล้ว หลังจากมีคำสั่ง ลุยงานทันที เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยืนยันทำงานเต็มที่ ตามข่าว
 
มาแล้ว!(คนดีของแผ่นดิน) ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนใหม่) อรรถพล เจิรญชันษา (มาแทนเจ้าของสโรบาย) ไม่เอากระเช้า เอาแต่สตางค์โดนปลดไปแล้ว หลังจากมีคำสั่ง ลุยงานทันที เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยืนยันทำงานเต็มที่ ตามข่าว
 

มาแล้ว!(คนดีของแผ่นดิน) ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนใหม่) อรรถพล เจิรญชันษา (มาแทนเจ้าของสโรบาย) ไม่เอากระเช้า เอาแต่สตางค์โดนปลดไปแล้ว หลังจากมีคำสั่ง ลุยงานทันที เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยืนยันทำงานเต็มที่ ตามข่าว

มาแล้ว!(คนดีของแผ่นดิน) ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนใหม่) อรรถพล  เจิรญชันษา (มาแทนเจ้าของสโรบาย) ไม่เอากระเช้า เอาแต่สตางค์โดนปลดไปแล้ว  หลังจากมีคำสั่ง ลุยงานทันที เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยืนยันทำงานเต็มที่ ตามข่าว

 

          ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  บางเขน กทม. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าสักการะสิ่งศักดิ์และถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี ท่านรอง รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ และท่าน นรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดี คณะผู้บริหารเข้าร่วมฯ จากนั้นได้ ตอบข้อซักถามของ สื่อมวลชนที่มาทำข่าว ถึงการเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

      ท่าน อรรถพล  ได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เสี่ยท็อป)ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา  ได้มอบหมายให้มาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่สามารถทำงานได้เลย จึงใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและต่อเนื่องในการทำงาน

     สำหรับนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการ จะเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนพร้อมกัน 8 เรื่อง คือ เรื่องของ การปรับปรุง แก้ไขการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมโดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่งผมจะเซ็นคำสั่งนี้เป็นคำสั่งแรก การทำงานอย่างโปร่งใส แผนการทำงาน ต้องมีความโปร่งใสถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ยกระดับความเข้มข้นในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันปรามปรามการบุกรุกพื้นที่ และยกระดับชุดปฏิบัติการให้มีความเข้มแข็งการจัดการที่ดินทำกิน ภายใต้ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 เพื่อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ และเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน การป้องกันไฟป่า เพิ่มการปฏิบัติอย่างเต็มที่ในการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า ร่วมกับเครือข่ายประชาชน โครงสร้างการทำงานของกรมอุทยานฯ โดยให้แต่ละพื้นที่บริหารเชิงพื้นที่มากขึ้นในรูปแบบ Single Command ปรับบุคลากรให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นๆ

     สำหรับในการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

ต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ดี ร่วมกันทำสิ่งที่ดี สร้างความมั่นใจให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานของกรมอุทยานฯ รวมถึง เข้ามาดูแลสวัสดิการและค่าตอบแทนของผู้พิทักษ์ป่าให้จริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือการลาดตระเวน และสุดท้าย ผลักดันกองทุนจัดการปัญหาช้างป่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าและช่วยเหลือช้างป่าอย่างรวดเร็วดังกล่าวตามข่าว (ปอ คลองตัน – รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : มาแล้ว!(คนดีของแผ่นดิน) ท่าน อธิบดีกรมอุทยานฯ(คนใหม่) อรรถพล เจิรญชันษา (มาแทนเจ้าของสโรบาย) ไม่เอากระเช้า เอาแต่สตางค์โดนปลดไปแล้ว หลังจากมีคำสั่ง ลุยงานทันที เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยืนยันทำงานเต็มข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน