ขอเชิญประชุม(วิสามัญประจำปี 2565 ครั้งที่7)ที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย

พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 จำนวนอ่าน 672 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ขอเชิญประชุม(วิสามัญประจำปี 2565 ครั้งที่7)ที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
ขอเชิญประชุม(วิสามัญประจำปี 2565 ครั้งที่7)ที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
ขอเชิญประชุม(วิสามัญประจำปี 2565 ครั้งที่7)ที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
ขอเชิญประชุม(วิสามัญประจำปี 2565 ครั้งที่7)ที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
ขอเชิญประชุม(วิสามัญประจำปี 2565 ครั้งที่7)ที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
ขอเชิญประชุม(วิสามัญประจำปี 2565 ครั้งที่7)ที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
ขอเชิญประชุม(วิสามัญประจำปี 2565 ครั้งที่7)ที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
ขอเชิญประชุม(วิสามัญประจำปี 2565 ครั้งที่7)ที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ไปทอดถวายยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ไปทอดถวายยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย...มีท่าน พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่3 และท่านพล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 คอยเฝ้ารับเสด็จตามข่าว

 

 

 ที่วัดพระศรีฯ(วัดใหญ่) อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 27 ต.ค.65 เวลา 16.00 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ ท่าน พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย ท่าน  กันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 จากนั้นเสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี ท่าน พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เฝ้ารับเสด็จ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า "วัดใหญ่" ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา  ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก/ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย และเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิม เนื่องจากพบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัย ว่าประมาณปี 1900 สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ พญาลิไท แห่งราชวงศ์พระร่วง ทรงสร้างขึ้น ต่อมาปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารภายในวัด มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ อาทิ พระวิหารพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย มีขนาดหน้าตักกว้าง  5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก มีพุทธลักษณะงดงาม และเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านาน นอกจากนี้ยังมีพระเสสันตปฏิมากร หรือ "พระเหลือ" เป็นพระพุทธรูปที่นำเศษทองสัมฤทธิ์ ที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดามาหล่อปัจจุบันวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารมี ท่านพระคุณเจ้า (พระสุธรรมมุนี) รักษาการเจ้าอาวาสอยู่ดังกล่าวตามข่าว(ปอ คุ้มพระลอ – รายงาน) เข้าไปดูข่าวได้ที่...นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ไปทอดถวายยัง วัดพรข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน