ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว

ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 จำนวนอ่าน 956 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว
 

ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว

ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าว

 

   ที่ศูนย์การเลือกตั้งสภาทนายความ ในย่าน บางกะปิ กทม. ของ ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไทสง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ได้ทำการ เปิดใจกับทีมงาน นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ว่า ขอเป็นทาสรับใช้ (ทนายความทั่วประเทศ) โดยได้

     ท่านวิเชียร ชุบไทสง สมัครนายก (เบอร์ 3) และกรรมการสภาทนายความ เบอร์ (25-46) ทีมงานคณะกรรมการมีรายชื่อผู้สมัคร เป็นกรรมการสภาทนายความ มีทั้งชื่อและเบอร์ดังต่อไปนี้ที่สมัคร เป็น คณะกรรมการ(ส่วนกลาง) เบอร์ 25 ท่าน สงคราม สกุลพราหมณ์  เบอร์ 26 ท่าน สมพร ดำพริก เบอร์ 27 ท่าน

วีระศักดิ์ โชติวนิช เบอร์ 28 ท่าน สมพงษ์ จู๋ตันส่วน(กือ) เบอร์ 29 ท่าน

สุชาติ ชมกุล เบอร์ 30 ท่านสัญญาภัชระ สามารถ เบอร์ 31 ท่าน สฤษดิ์ เจียมกมล เบอร์ 32 ท่านชัยวัฒน์บุญเกื้อ เบอร์ 33 ท่าน ไพบูลย์ แย้มเอม เบอร์ 34 ท่าน ดร. ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ เบอร์ 35  ท่าน ดร.วิรัลพัชร เวชการักธิ์ธร เบอร์ 36 ท่าน สิรินธร เลืองวัฒนะวณิช  เบอร์ 37 ท่าน สุนทร พยัคฆ์

ซึ่งคณะกรรมการที่ลงสมัครดังกล่าว (เบอร์ 25 ถึงเบอร์ 37) เป็นผู้สมัคร และ คณะกรรมการภาคต่างๆมีดังนี้ ภาค 1 เบอร์ 38 ท่าน ฉัตรประพล แย้มพริศศรี ภาค2 เบอร์ 39 ท่านชลิตขวัญแก้ว ภาค3 เบอร์ 40 ท่าน วีระศักดิ์บุญเพลิง ภาค 4เบอร์ 41  ท่านพิเชษฐ์ คูหาทอง ภาค 5 เบอร์42  ท่านพรศักดิ์ สังวาลย์ ภาค6เบอร์ 43 ท่าน สาโรจน์จันทศิริ ภาค7 เบอร์ 44 ท่านอรรถพร  อัมพวา ภาค 8 เบอร์ 45   ท่าน ยุทธนา เนติศุภชัย ภาค 9 เบอร์ 46 ท่าน โอฬาร  กุลวิจิตร ตามที่คณะของท่าน ดร.วิเชียร ชุบไทสง ทนายความภาคต่างๆ ได้อาสา เป็น คณะกรรมการส่วนกลางและภาค 1-9 เพื่ออาสามาดูแลทนายความทั่วประเทศใน วันอาทิตย์ที่24 เมษายน 2565 เวลา9.00น.-15.00น.

ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง บอกกับคนข่าวว่า พร้อมทุกด้าน พร้อมทุกเวลา พร้อมเป็นตัวแทนของทนายความทุกท่านอย่างแท้จริงในการนำสภาทนายความสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดแนวทางการปกป้อง / ปรับปรุง/ โปร่งใส / เปิดกว้าง และประสิทธิภาพ ในการบริหารองค์กรตามข่าวดังกล่าวท่าน ดร.วิเชียรชุบไธสง จึงได้บอกให้กับเราชาวคณะนสพ.นิวส์ มหาชนออนไลน์ ตามข่าวดังกล่าว (กัน มหาชน – รายงาน / ปอ คุ้มพระลอ – นำเสนอข่าว) เข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เปิดใจกับ นิวส์มหาชน ออนไลนทั่วโลกพร้อมทีมงานผู้สมัครนายกสภาทนายความ เบอร์3และกรรมการ เบอร์25-46 ที่ อาสารับใช้ทนายความทั่วประเทศตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน