สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มี ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้วาฯท่าน พล.ต.ท.ณัฐ

พฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 จำนวนอ่าน 1489 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มี ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้วาฯท่าน พล.ต.ท.ณัฐ
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มี ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้วาฯท่าน พล.ต.ท.ณัฐ
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มี ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้วาฯท่าน พล.ต.ท.ณัฐ
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มี ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้วาฯท่าน พล.ต.ท.ณัฐ
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มี ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้วาฯท่าน พล.ต.ท.ณัฐ
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มี ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้วาฯท่าน พล.ต.ท.ณัฐ
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มี ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้วาฯท่าน พล.ต.ท.ณัฐ
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มี ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้วาฯท่าน พล.ต.ท.ณัฐ
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มี ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้วาฯท่าน พล.ต.ท.ณัฐ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มี ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้วาฯท่าน พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม (ผบ.ช.ตชด.) เฝ้าฯ รับเสด็จและถวายรายงาน ตามข่าว

 

 

    ที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64 เวลา 09.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร สิรินธรชัยพัฒน์ (แม่สอด)  ณ โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมทอดพระเนตรวีดีทัศน์ความเป็นมาของอาคารสิรินธรชัยพัฒน์ (แม่สอด) และห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ 

    โดยมี ท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  / ท่าน พลตรี เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310  /ท่าน / ท่าน พลตำรวจตรีปกปภพ บดีพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก  / คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด  และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

    สำหรับอาคาร สิรินธรชัยพัฒน์ (แม่สอด)จัดสร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่บริการผู้ป่วยสาขาอายุรกรรมให้มีความเพียงพอ และเสริมศักยภาพความเชี่ยวชาญตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ชั้น จำนวน 298 เตียง นอกจากนี้โรงพยาบาลแม่สอด ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชานุมัติ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์  (True Negative Pressure) โดยใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19 จำนวน 29,600,000 บาท พระราชทานแก่โรงพยาบาลแม่สอด ด้วย

   หลังจากนั้นช่วงบ่าย เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 หมู่ 9 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมี ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ,นายอำเภอท่าสองยาง ,ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ,รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จโอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ในโรงเรียน และผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งต่าง ๆ

    จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด , กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน , กิจกรรมห้องพยาบาล , กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน , กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม , การสาธิตการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จนสมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตากดังกล่าวตามข่าว( กินรี1 - รายงาน / ข้อมูลนำเสนอจาก.PR..จ.ตาก)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงพยาบาลแม่สอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตข่าวยอดนิยม @ข่าวพระราชสำนักฯนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวพระราชสำนักฯนิวส์มหาชน