ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว

อาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 จำนวนอ่าน 2360 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว
 
ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว
 
ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว
 
ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว
 
ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว
 
ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว
 
ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว
 
ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว
 
ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว
 
ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว
 
ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว
 
ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว
 

ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว

ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว

 

    ที่ศูนย์แถลงข่าวศาลากลาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าฯได้มอบหมายให้ ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลอดภัยต่อคนเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วตามข่าว

    จากการแถลงข่าวได้มีการเปิดเผยจากคณะทำงานชุดควบคุมโรคโคหวิดได้แจ้งว่าผลการดำเนินงาน ติดตามผู้สัมผัส ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 รหัส 11991P2611JP0035  จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 พ.ย. 63 เวลา 21.00 น.ผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 29 ปี ผู้ป่วยได้ขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิค 19 ที่ รพ.ราชเวช เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 ผลการตรวจยืนยัน 2 แลป (รพ.ราชเวชและ รพ.นครพิงค์) ผลยืนยันพบเชื้อโควิด 19  ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ไอ ปวดศีรษะ ท้องเสีย จมูกไม่ได้กลิ่น

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563  จากการตรวจสอบของชุด (ศปก.ทน.ชม.) ว่า...

    ข้อมูลจากการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์และสัมภาษณ์ผู้ป่วยพบว่าวันที่ 24 พ.ย. 2563 เดินทางจากจังหวัดเชียงรายเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ถึงประมาณ 1500 น. หลังจากนั้นมีการใช้สัญญาณโทรศัพท์บริเวณโกดังแห่งหนึ่งจนถึงเที่ยงคืน (ตำรวจสันนิฐานว่าอาจจะกระทำสิ่งผิดกฎหมาย กำลังตรวจสอบเพิ่ม) จนกระทั่งเที่ยงคืนถึงตีสองเดินทางไปเที่ยวร้านคิงส์เวย์ โฮสต์แอนด์คาราโอเกะ กับเพื่อนอีก 2 คน จากนั้นไปพักค้างคืนที่วีดีคอนโดมิเนียมกับเพื่อนชาย และเดินทางกลับถึงที่พักดีคอนโดพิงค์ เวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 25 พ.ย.หลังจากนั้นเวลา 15.15 น. เดินทางด้วยรถ (Grab) (คุณสมบูรณ์) ไปที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าไปสถานที่ดังนี้

- เวลา 15.24 น. เดินทางถึงเซนทรัลเฟสติวัล โดยเข้าประตูด้านร้าน KFC 

- เวลา 15.26 – 15.29 น. เข้าไปดูสินค้าที่ร้าน H&M - เวลา 15.32 น. กด ATM ที่ตู้ธนาคาร SCB - เวลา 15.39 – 16.22 น. รับประทานชาบูที่ร้านชาบูชิ

- เวลา 15.36 – 18.45 น. ชมภาพยนตร์ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ โรงที่ 6

- เวลา 18.47 – 19.16 น. เข้าวัตสันชั้น 4- เวลา 19.23 – 19.42 น. เดินทางไป Food Hall- เวลา 19.45 – 20.13 น. เดินทางไปร้าน CDS - เวลา 20.15 –20.24 น. ขึ้น Grab กลับ ดีคอนโดพิงค์ (คุณประพัฒน์)

          และวันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 15.30 น. ได้เดินทางไปขอรับการตรวจที่ รพ.ราชเวช ด้วย รถ grabของ (คุณสมบูรณ์) ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด 19 และถูกส่งตัวไปยัง รพ.นครพิงค์ เพื่อแยกกักในเวลา 22.00 น.ของวันที่

26 พ.ย. 2563 เลยและได้ทำการตรวจคนใกล้ชิดยังไม่พบเชื่อต้องรออีก 7วัน เพื่อแจ้งให้(ประชาชนทราบอีกครั้งดังกล่าว)แต่ท่านรองผู้ว่าได้ชีแจงกับคนข่าวว่าทางคณะทำงานสกัดกั้นโรคไว้แล้วพร้อมให้ผู้ที่ทั้งได้กักบริเวณคนที่ใกล้ชิดทั้งหมดแล้วตามข่าว

     ต่อมาเวลา 19.00น.  ศปก.ทน.ชม. โดยท่าน ณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกฯ/นายเอกชัย ท้าวคำมา หน.ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจ/แนะนำ การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด19 บริเวณถนนคนเดินวัวลายด้วยดังกล่าว (คน จอหอ/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯนำทีมท่าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สส.จ. ท่าน พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รองผบก. ชุดป้องกันโรคโค (หวิด19) จ.เชียงใหม่ แถลงว่าคุมได้แล้วพร้อมกับ (สั่งปิดคาเฟ่) ตรวจหาเชื้อเพื่อให้ความปลข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน