บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วประเทศ

เสาร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2561 จำนวนผู้เข้าชม 982 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วประเทศ
 
บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วประเทศ
 
บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วประเทศ
 
บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วประเทศ
 
บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วประเทศ
 
บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วประเทศ
 
บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วประเทศ
 
บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วประเทศ
 

บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วประเทศ

บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วประเทศ

 

ที่สำนักงานชมรมนักข่าวภูธรฯ กทม.: เมื่อวันที่ 5 มกราคม2561ได้มีนายวัชรินทร์(โทน)  เนื่องไชยยศ บรรณาธิการ/เจ้าของ นสพ. (รวมข่าวดาวสยามนิวส์)ได้มาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมว่าตนเองเป็นเจ้าของนสพ.ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามได้นำนสพ.ฉบับดังกล่าวมาให้ดูและบอกกับฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ว่าเป็นเจ้าของนสพ.จริงที่ได้ออกบัตร(ผู้สื่อข่าว)ให้นาย (เอก สยามนิวส์) ไปจริงและได้ปลดออกจากกองบรรณาธิการไปแล้วตั้งแต่เมื่อปี2559 ตนเองให้นายเอกทำข่าวในจังหวัดสระบุรี ดูแลทำข่าวส่งให้ประจำที่จังหวัดสระบุรีแต่ นายเอกทำเกินอำนาจการเป็นผู้สื่อข่าวด้วยการนำรถไปติดไซเลนต์โดยมิได้ขออนุญาติและไปใช้อำนาจหน้าที่เกินกว่าการเป็นผู้สื่อข่าวตนจึงปลดออกและติดประกาศส่งไปตามสถานที่ราชการต่างๆว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองบก.นสพ.ใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่เดือน กันยายน 59 เป็นต้นมาโดยเอานสพ.ฉบับดังกล่าวไปอ้างอีกว่ายังเป็นอยู่ตนเลยขอแจ้งให้ตำรวจและหน่วยงานราชการให้ได้รับทราบว่านาย (เอก สยามนิวส์) มิได้อยู่ในนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)ฉบับนี้ตั้งแต่เดือน กันยายน 59 แล้วตามข่าวดังกล่าว  

   เรื่องเดิมมีอยู่ว่านาย(เอก สยามนิวส์)อ้างว่าเป็นนักข่าวอยู่(นสพ.สยามนิวส์)มาขอขอเก็บเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบ(น้ำมัน)ทุกเดือนในเขตจังหวัดปทุมธานี/สมุทรปราการ/สมุทรสงคราม/สมุมรสาคร/นครปฐม/

ชลบุรี/สระแก้ว/ฉะเชิงเทรา/และ/สระบุรี/ โดยอ้างว่าเก็บไปให้กลุ่มนักข่าวแต่ไม่มี(ใบเสร็จรับเงินให้) จนผู้ประกอบการได้ร้องทุกข์มาที่ ชมรมนักข่าวภูธรแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบว่ามีนักข่าวที่ชื่อ (เอก สยามนิวส์) มีหรือไม่ทางชมรมนักข่าวฯตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อนสพ. ชื่อ(นสพ.สยามนิวส์) ในสาระบบและชื่อ (เอก สยามนิวส์)ตามที่ผู้ประกอยการร้องมาแต่มีชื่อ(นายวุฒิพงค์ เยี่ยวยา) อยู่ในสังกัดนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)มีนายวัชรินทร์(โทน)  เนื่องไชยยศ เป็น บรรณาธิการ/เจ้าของ อยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม โดยแจ้งว่าได้ปลด (นายเอกหรือเอ๋)(ออกไปจากกองบก.ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559  แล้วสาเหตุนำรถไปติดไซเลนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสนง.ตำรวจแห่งชาติตั้งตัวเองเป็นบก.และเจ้าของโดยได้ไปจดทะเบียน (หจก.ชื่อนสพ.รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โดยไม่บอกให้บรรณาธิการ/เจ้าของตัวจริงรับรู้ให้ ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเอาหัวนสพ.ไปหรีดไถผู้ประกอบการน้ำมันถ้าไม่ให้เงินก็จะเอาตำรวจไปจับผู้ประกอบการทำให้ตนเองได้รับความเสียหาย โดยผู้ประกอบการโวยมาจึงได้ ปลดออกจากกองบก.ดังกล่าวและไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สภ.เมืองจ.มหาสารคาม จับนาย(เอก สยามนิวส์)แล้วดังกล่าวตามข่าว  (พตท.พัฒน์พงศ์ มูลกำเนิด/ ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์รายงาน)นสพ.พิมพ์นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วปรข่าวยอดนิยม @ข่าวอาชญากรรมนิวส์หาชน

ท่านรองผบ.ภาค7พล.ต.ต.ธนายุตม์!(รษก.)ตำรวจภูธรฯจ.ประจวบฯนำทีมทหารตำรวจฝ่ายปกครองกวาดล้างผู้มีอิทธิพลได้ของกลางเพี๊ยบ!ผู้ต้องหา415 คน (ตาม!แผนยุทธการปิดเมือง สยบโจร โค่นอิทธิพล)เยี่ยม!ตามข่าว

 
อ้างตัวเป็นนักข่าว(ชื่อเอก สยามนิวส์หรือวุฒิพงษ์) มาไถเงินผู้ประกอบการในเขตชานเมืองและหนักสุดที่สมุทรสาครเลยวิ่งโล่ห์ร้องทุกข์ ชมรมนักข่าวภูธรฯให้ตรวจว่าเป็นนักข่าวจริงหรือเปล่าตามข่าว
 
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบก.สปพ.! แถลงข่าว จับ! ( แบ็ค ปากแดง)ขายสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมปลอม!ในอินเตอร์เน็ต!หลายร้อยใบรัฐเสียหายหลายล้าน!บาท
 
บรรณาธิการนสพ.(รวมข่าวดาวสยามนิวส์)โวยลั่นทั่วแจ้งจับ(เอก สยามนิวส์)อ้างเป็นนักข่าวในสังกัดทั้งๆที่ไล่ออกไปแล้วตั้งแต่กันยายน ปี2559ยังกร่างติดไซเลนท์ถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจใหญ่เบ่งคับฟ้าเดินสายไถทั่วประเทศ
 
ท่าน พล.ท.ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 นำทีม!จับมือกับท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ท่านพล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 ท่าน พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข ผบช.ปส. แถลงข่าว ชุดไล่ล่ากวาดล้างยา เสพติดทั่วชายแดนสามเหลี่ยมทองคำเชียงรายมูลค่า
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวอาชญากรรมนิวส์หาชน

สืบภาค5!กับทหาร!กองทัพน้อยที่3เยี่ยม!จับยาบ้าได้ 2 ล้านกว่าเม็ด(มูลค่า10 กว่าล้านบาท)ที่รัฐเสียหายท่านพล.ต.ท.พูลทรัพย์ ฯ กับท่านรองผบ.พล.ต.อ.สมเกียรติ์ ฯนำมาแถลงข่าวที่ภาค 5

 
ฝรั่งชั่วชาวรัสเซีย ชิงทรัพย์บูธแลกเงินต่อยพนักงานสาวตั้ง13 ครั้งสลบ!คาบูธ แรกเงินเอาเงินวิ่งไปโดนตำรวจท่องเที่ยว! รวบแล้วคาสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อตอนดึก ตามข่าว
 
แม่ทัพภาค1ทนดูไม่ไหวสั่งทหารหน่วยชุดเฉเพาะกิจกองทัพภาคที่1(ลุย!จับบ่อน)ย่านบางปู(เขตสภ.เมือง) จับนักพนันได้เพื้ยบ!ผกก.เมืองหนาวปล่อยให้เล่นพนันบ่อนใหญ่มานานปีตามข่าว!
 
จับย้าบ้ารายวันเชียงรายยังไม่หมด..! วันเดียว 3 ราย ยึดยาบ้ากว่า 2 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 500 กว่าล้านบาท ผบ.ภาค 5 ท่านพล.ต.ท.พูนทรัพย์แถลงข่าวประกาศลั่น!ต้องหมดไปในภาค 5
 
ตำรวจ/ทหาร/ฝ่ายปกครองร่วมกันไล่จับนักพนัน 48 ราย พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน ต้อนรับผบ.ภ.3 (คนใหม่)