ตำรวจได้ฤกษ์ให้ทหารมาปฎิรูปตำรวจเริ่มแล้ว ได้ตัวท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คนดีของแผ่นดินมาเป็นประธานปฎิรูปเยี่ยม!

พุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2560 จำนวนอ่าน 1632 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ตำรวจได้ฤกษ์ให้ทหารมาปฎิรูปตำรวจเริ่มแล้ว  ได้ตัวท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คนดีของแผ่นดินมาเป็นประธานปฎิรูปเยี่ยม!
 
ตำรวจได้ฤกษ์ให้ทหารมาปฎิรูปตำรวจเริ่มแล้ว  ได้ตัวท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คนดีของแผ่นดินมาเป็นประธานปฎิรูปเยี่ยม!
 
ตำรวจได้ฤกษ์ให้ทหารมาปฎิรูปตำรวจเริ่มแล้ว  ได้ตัวท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คนดีของแผ่นดินมาเป็นประธานปฎิรูปเยี่ยม!
 
ตำรวจได้ฤกษ์ให้ทหารมาปฎิรูปตำรวจเริ่มแล้ว  ได้ตัวท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คนดีของแผ่นดินมาเป็นประธานปฎิรูปเยี่ยม!
 
ตำรวจได้ฤกษ์ให้ทหารมาปฎิรูปตำรวจเริ่มแล้ว  ได้ตัวท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คนดีของแผ่นดินมาเป็นประธานปฎิรูปเยี่ยม!
 
ตำรวจได้ฤกษ์ให้ทหารมาปฎิรูปตำรวจเริ่มแล้ว  ได้ตัวท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คนดีของแผ่นดินมาเป็นประธานปฎิรูปเยี่ยม!
 
ตำรวจได้ฤกษ์ให้ทหารมาปฎิรูปตำรวจเริ่มแล้ว  ได้ตัวท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คนดีของแผ่นดินมาเป็นประธานปฎิรูปเยี่ยม!
 
ตำรวจได้ฤกษ์ให้ทหารมาปฎิรูปตำรวจเริ่มแล้ว  ได้ตัวท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คนดีของแผ่นดินมาเป็นประธานปฎิรูปเยี่ยม!
 

ตำรวจได้ฤกษ์ให้ทหารมาปฎิรูปตำรวจเริ่มแล้ว ได้ตัวท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คนดีของแผ่นดินมาเป็นประธานปฎิรูปเยี่ยม!

ตำรวจได้ฤกษ์ให้ทหารมาปฎิรูปตำรวจเริ่มแล้ว

ได้ตัวท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คนดีของแผ่นดินมาเป็นประธานปฎิรูปเยี่ยม!

ได้คณะกรรมการที่มีคุณวุฒิอีก15 ท่าน

 

      ที่ทำเนียบรัฐบาลกทม.:  ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2560  เข้ามาว่าท่าน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประกาศ คณะกรรมการปฎิรูปตำรวจ โดยมีท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานในการปฎิรูป โดยมีปลัดมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยตำแหน่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่คุณวุฒิดังนี้ 15 ท่านได้แก่ 1.พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2.พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ อดีตรองผบ.ตร. 3.  พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผบ.ตร. 4.พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 5.พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม 6.พ.ต.ต. ยงยุทธ สาระสมบัติ อดีตเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี 7.พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จเรตำรวจแห่งชาติ 8.พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 9.พล.ต.อ.บุญชัย ชื่นสุชน อดีตผู้ช่วยผบ.ตร. 10.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร 11.พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ อดีตรองผบ.ตร. 12.พล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา อดีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 13.พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองผบ.ตร.   

14.พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และ 15.พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.   กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน ประกอบด้วย 1.นายทศพร ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 4.นายมานิจ สุขสมจิตร อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 5.นางเบญจพรรณ สร่างนิทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 6.นายศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 7.นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 8.นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9.นายธานิศ เกศวพิทักษ์ อดีตรองประธานศาลฎีกา 10.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด 11.นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 12.พล.อ.อ.อิทธิพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ 13.นายอมร วาณิชวิวัฒน์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14.พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ 15.นายวรรณชัย บุญบำรุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่(ครม.เสนอที่ประชุมฯอนุมัติดังกล่าวตามข่าว(ปอ คลองตัน!/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ตำรวจได้ฤกษ์ให้ทหารมาปฎิรูปตำรวจเริ่มแล้ว ได้ตัวท่าน ดร.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คนดีของแผ่นดินมาเป็นประธานปฎิรูปเยี่ยม!ข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน