กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป

พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 จำนวนผู้เข้าชม 389 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 

กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป

กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป

 

     ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกทม.: เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า ที่ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท) ร่วมกับอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เปิดเวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคู่มือมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของสื่อมวลชน เพื่อนำไปพัฒนากรอบแนวคิด จรรยาบรรณรวมทั้งข้อบังคับเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางทางจริยธรรมตามแนวทางของ ร่างพ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  โดยพล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน กล่าวว่า การเปิดเวทีในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาคู่มือมาตรฐานกลางทางจริยธรรมเพื่อให้สื่อมวลชนสามารถนำไปใช้เป็นกรอบอ้างอิงได้

                ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสปท. คนที่ 1 กล่าวว่า สื่อสารมวลชนเป็นอีกประเด็นที่จะต้องปฏิรูป ซึ่งปัจจุบันสื่อสารมวลชนถือว่ามีความสำคัญต่อสังคม การจัดทำมาตรฐานจริยธรรมนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพสื่อ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการปฏิรูปสื่อ มีการพยายามสร้างแนวปฏิบัติของสื่อมวลชนจนทำให้เกิดเป็นองค์กรด้านสื่อ อาทิ การตั้งสภาวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ปัจจุบันโลกได้มีความเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้สื่อจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากสื่อสิ่งพิมพ์ มาเป็นสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ แต่ประเด็นสำคัญคือวันนี้จะทำอย่างไรให้สื่อเป็นปากเสียงให้กับประชาชนอย่างมีมาตรฐาน บนหลักของความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งหลักสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปสื่อเกิดผลสำเร็จมีหลากหลายประเด็น อาทิหลักสิทธิเสรีภาพของสื่อซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสื่อต้องไม่เลือกข้างไม่ขยายความขัดแย้ง เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการสร้างสันติสุข ช่วยในการเดินหน้าสร้างความปรองดองและการนำเสนอข่าวสารต้องไม่ใส่ความเห็นส่วนตัวลงไปในข่าว  หลักความเป็นอิสระ โดยต้องไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐและเอกชน ขณะเดียวกันยังมีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนซึ่งเปรียบเสมือนศีลในทางศาสนาเป็นหลักของทุกอาชีพที่จะต้องปฏิบัติและบังคับใช้ เป็นต้น

 

                ด้านท่าน  ประภา เหตระกูล( ศรีนวลนัด) เจ้าของนสพ.เดลินิวส์ เป็นประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ กล่าวยืนยันว่า การจัดทำคู่มือมาตรฐานกลางด้วยความเป็นกลาง และเมื่อมีประประกาศเป็นกฎหมายทุกคนต้องเคารพปฏิบัติตาม ทั้งนี้ยอมรับการปรับแก้ขั้นตอนต่างๆ เพราะจากนี้ยังต้องเสนอไปยังรัฐบาล และการพิจารณาของ สนช.ที่อาจมีการปรับแก้ตามความเหมาะสมต่อไปตามข่าว(ศตวรรต สัจจธรรม/ข้อมูล/ ปอ คลองตัน!รายงาน)นสพ.มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปข่าวยอดนิยม @ข่าวการเมืองนิวส์มหาชน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! (ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และ แต่งตั้งรัฐมนตรี)

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญ
 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ คนดีมีคุณธรรมเป็นปลัดมหาดไทยคนใหม่แล้วตามความคาดหมายที่ท่านพล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการนำเสนอตามข่าว
 
นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว
 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ คนดีมีคุณธรรมเป็นปลัดมหาดไทยคนใหม่แล้วตามความคาดหมายที่ท่านพล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการนำเสนอตามข่าว
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวการเมืองนิวส์มหาชน

ข่าวด่วน!ศาลออกหมายจับแล้ว!

 
ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปลื้มใจ! ชาวโคราชมาต้อนรับ เต็มลานหอประชุมฯที่ไปเยี่ยมชาวบ้าน ก่อนประชุม(ครม.สัญจร)ที่โคราชบ้านเอง ในระหว่างวันที่ 21 - 22 ส.ค.2560 นี้! ตามข่าว
 
นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว
 
ท่านนายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดียและเป็นแขกเกียรติยศในงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69
 
ครูดอยและชาวดอยทั่วประเทศปลื้ม!ครม.อนุมัติให้(กรมทางหลวงชนบท)รีบสำรวจเส้นทางที่ขี้นดอยที่เป็นทางลูกรังและพังทลายให้รีบทำซ่อมและลาด(ยางมะตอย)เพื่อนำยางจากชาวสวนยางมาทำถนนลาดยางดังกล่าว