วันที่ 24 เป็นวัน (มาฆบูชา) ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (ประจำปี 2567 ) ที่วัดพระธาตุดอ

อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนอ่าน 194 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

วันที่ 24 เป็นวัน (มาฆบูชา) ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (ประจำปี 2567 ) ที่วัดพระธาตุดอ
 
วันที่ 24 เป็นวัน (มาฆบูชา) ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (ประจำปี 2567 ) ที่วัดพระธาตุดอ
 
วันที่ 24 เป็นวัน (มาฆบูชา) ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (ประจำปี 2567 ) ที่วัดพระธาตุดอ
 
วันที่ 24 เป็นวัน (มาฆบูชา) ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (ประจำปี 2567 ) ที่วัดพระธาตุดอ
 
วันที่ 24 เป็นวัน (มาฆบูชา) ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (ประจำปี 2567 ) ที่วัดพระธาตุดอ
 
วันที่ 24 เป็นวัน (มาฆบูชา) ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (ประจำปี 2567 ) ที่วัดพระธาตุดอ
 
วันที่ 24 เป็นวัน (มาฆบูชา) ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (ประจำปี 2567 ) ที่วัดพระธาตุดอ
 
วันที่ 24 เป็นวัน (มาฆบูชา) ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (ประจำปี 2567 ) ที่วัดพระธาตุดอ
 

วันที่ 24 เป็นวัน (มาฆบูชา) ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (ประจำปี 2567 ) ที่วัดพระธาตุดอ

วันที่ 24 เป็นวัน (มาฆบูชา) ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล (ประจำปี 2567 ) ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯตามข่าว

 

ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

   ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงานเข้ามาว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 67  ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ท่าน คุณนาย กุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้ารับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคล

   ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อีก 3 ท่าน  นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน ณ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย  วัดสวนดอกอารามหลวง นำโดย ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ /  วัดพระสิงห์วรวิหาร นำโดย ท่าน ชัชวาลย์ ปัญญา  และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นำโดย ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม  ทั้งนี้ มีส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

   วันมาฆบูชา หรือเรียกอีกอย่างว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สำคัญคือ เป็นวันที่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ยังถือเป็นวันพระใหญ่ที่มีกิจกรรมหลายอย่างทั้งการเวียนเทียน รักษาศีล และทำบุญตักบาตรเสริมบุญบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคลดังกล่าวตามข่าว (ปอร์ คุ้มพระลอ / รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : วันที่ 24 เป็นวัน (มาฆบูชา) ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และเสรข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน