ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว

อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนอ่าน 328 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 

ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว

ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว

       ที่บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.แม่สอด จ.ตาก    เมื่อวันที่ 19 ก.พ.67  เวลา 09.00 น.  ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในกิจกรรมถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน อ.แม่สอด แม่ระมาด และ อ.พบพระ กว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยได้พร้อมใจกันสวมใส่ชุดผ้าไทยโทนสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ ชุดชาวเขาพื้นเมือง และชุดนักเรียน มาร่วมกันแสดงพลัง กล่าวถวายความจงรักภักดี ร้องเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้ม และเพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง พร้อมแปรอักษรเป็นข้อความ TAK สธ. (TAK รัก สิรินธร) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

    เช่นเดียวกับที่โดมสวนสุขภาพ เทศบาล ต.แม่ต้าน หน้าที่ว่าการ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ท่าน อัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอท่าสองยาง นำข้าราชการทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกว่า 1,200 คน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่วนที่ อ.อุ้มผาง นายมาโนช โพธิ์เนียม นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภออุ้มผาง ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ที่สนามโรงเรียนอุ้มผาง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,400 คน

ทั้งนี้ ประชาชนชาว จ.ตาก ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ จ.ตาก อย่างต่อเนื่อง และทรงทุ่มเทอุทิศพระองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ แม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย หรือทรงมีพระอาการประชวร ก็มิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อน้ำพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาในการอำนวยประโยชน์สุข ให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดมา

   ส่วนที่จังหวัดตาก...ได้ จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ที่บริเวณถนนริมน้ำปิง (ฝั่งอาคารริมน้ำปิง) อำเภอเมืองตาก ท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     โดยผู้ร่วมกิจกรรมกว่าสามพันคน ได้พร้อมใจกันสวมใส่ชุดผ้าไทยโทนสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ และชุดนักเรียน นักศึกษา มาร่วมกันแสดงพลัง กล่าวถวายความจงรักภักดี ร้องเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้ม และเพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง พร้อมแปรอักษรเป็นข้อความ TAK สธ. (TAKรักสิรินธร) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านดังกล่าวตามข่าว

        ...(ปอร์ คุ้มพระลอ – รายงาน)ศูนย์ข่าวภาคเหนือนสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน บุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีม...! พสกนิกรใน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก พร้อมใจจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน