ฝ่ายปกครองเชียงใหม่! น้อมรับ นโยบายนายกรัฐมนตรีฯ(นิด!)(ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน) นายกฯอบจ.ใจดีทุ่มงบให้(ทุกอบต.ในชม. 10 ล้าน)ให้ (ทำจริง/ทำทันที/ทำเลย) ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งขับเคลื่อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว!

พุธ ที่ 17 มกราคม 2567 จำนวนอ่าน 174 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ฝ่ายปกครองเชียงใหม่! น้อมรับ นโยบายนายกรัฐมนตรีฯ(นิด!)(ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน) นายกฯอบจ.ใจดีทุ่มงบให้(ทุกอบต.ในชม. 10 ล้าน)ให้ (ทำจริง/ทำทันที/ทำเลย) ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งขับเคลื่อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว!
 
ฝ่ายปกครองเชียงใหม่! น้อมรับ นโยบายนายกรัฐมนตรีฯ(นิด!)(ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน) นายกฯอบจ.ใจดีทุ่มงบให้(ทุกอบต.ในชม. 10 ล้าน)ให้ (ทำจริง/ทำทันที/ทำเลย) ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งขับเคลื่อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว!
 
ฝ่ายปกครองเชียงใหม่! น้อมรับ นโยบายนายกรัฐมนตรีฯ(นิด!)(ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน) นายกฯอบจ.ใจดีทุ่มงบให้(ทุกอบต.ในชม. 10 ล้าน)ให้ (ทำจริง/ทำทันที/ทำเลย) ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งขับเคลื่อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว!
 
ฝ่ายปกครองเชียงใหม่! น้อมรับ นโยบายนายกรัฐมนตรีฯ(นิด!)(ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน) นายกฯอบจ.ใจดีทุ่มงบให้(ทุกอบต.ในชม. 10 ล้าน)ให้ (ทำจริง/ทำทันที/ทำเลย) ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งขับเคลื่อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว!
 
ฝ่ายปกครองเชียงใหม่! น้อมรับ นโยบายนายกรัฐมนตรีฯ(นิด!)(ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน) นายกฯอบจ.ใจดีทุ่มงบให้(ทุกอบต.ในชม. 10 ล้าน)ให้ (ทำจริง/ทำทันที/ทำเลย) ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งขับเคลื่อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว!
 
ฝ่ายปกครองเชียงใหม่! น้อมรับ นโยบายนายกรัฐมนตรีฯ(นิด!)(ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน) นายกฯอบจ.ใจดีทุ่มงบให้(ทุกอบต.ในชม. 10 ล้าน)ให้ (ทำจริง/ทำทันที/ทำเลย) ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งขับเคลื่อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว!
 
ฝ่ายปกครองเชียงใหม่! น้อมรับ นโยบายนายกรัฐมนตรีฯ(นิด!)(ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน) นายกฯอบจ.ใจดีทุ่มงบให้(ทุกอบต.ในชม. 10 ล้าน)ให้ (ทำจริง/ทำทันที/ทำเลย) ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งขับเคลื่อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว!
 
ฝ่ายปกครองเชียงใหม่! น้อมรับ นโยบายนายกรัฐมนตรีฯ(นิด!)(ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน) นายกฯอบจ.ใจดีทุ่มงบให้(ทุกอบต.ในชม. 10 ล้าน)ให้ (ทำจริง/ทำทันที/ทำเลย) ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งขับเคลื่อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว!
 

ฝ่ายปกครองเชียงใหม่! น้อมรับ นโยบายนายกรัฐมนตรีฯ(นิด!)(ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน) นายกฯอบจ.ใจดีทุ่มงบให้(ทุกอบต.ในชม. 10 ล้าน)ให้ (ทำจริง/ทำทันที/ทำเลย) ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งขับเคลื่อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว!

ฝ่ายปกครองเชียงใหม่! น้อมรับ นโยบายนายกรัฐมนตรีฯ(นิด!)(ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน) นายกฯอบจ.ใจดีทุ่มงบให้(ทุกอบต.ในชม. 10 ล้าน)ให้ (ทำจริง/ทำทันที/ทำเลย) ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งขับเคลื่อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว! ตามข่าว

     ที่ห้องประชุมรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

จ.เชียงใหม่  ผู้สื่อข่าวศูนย์ภาคเหนือ นสพ.นิวส์มหาชนออไลน์ทั่วโลก   ได้รายงานเข้ามาว่าเมื่อที่วันที่ 16 ม.ค. 67 นี้  ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2567  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  

    โดยมี ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงมีการบูรราการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

   ท่านผู้ว่าฯนิรัตน์ ได้เผยกับคนข่าวของเราว่าทาง นายกฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กัดฟัน) ตัดเงินงบประมาณแผ่นดินหลวงมาให้ (องค์การบริหารส่วนตำบลทุกที่ในเชียงใหม่ 10 ล้านเพื่อนำไปใช้จ่าย(ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนในเขต(อบต.ของจังหวัดเชียงใหม่โดยให้... ทำจริงๆ / ทำทันที / ทำเลย)

ตามนโยบายในการป้องกันไฟป่า/หมอกควันให้ไปในยุ๊คของ(นายกเศรษฐา 1)ดังกล่าวตามที่ท่านผู้ว่าฯได้เรียกประชุมในวันนี้ตามข่าว...(ปอร์ คุ้มพระลอ-รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ฝ่ายปกครองเชียงใหม่! น้อมรับ นโยบายนายกรัฐมนตรีฯ(นิด!)(ป้องกันไฟป่า-หมอกควัน) นายกฯอบจ.ใจดีทุ่มงบให้(ทุกอบต.ในชม. 10 ล้าน)ให้ (ทำจริง/ทำทันที/ทำเลย) ประชุมหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งขับเคลืข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน