ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ) โดยมีท่านพล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ (แม่ทัพภาคที่ 3 ) พร้อมด้วย ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อ

ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 จำนวนอ่าน 520 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ) โดยมีท่านพล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ (แม่ทัพภาคที่ 3 ) พร้อมด้วย ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อ
 
ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ) โดยมีท่านพล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ (แม่ทัพภาคที่ 3 ) พร้อมด้วย ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อ
 
ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ) โดยมีท่านพล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ (แม่ทัพภาคที่ 3 ) พร้อมด้วย ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อ
 
ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ) โดยมีท่านพล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ (แม่ทัพภาคที่ 3 ) พร้อมด้วย ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อ
 
ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ) โดยมีท่านพล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ (แม่ทัพภาคที่ 3 ) พร้อมด้วย ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อ
 
ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ) โดยมีท่านพล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ (แม่ทัพภาคที่ 3 ) พร้อมด้วย ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อ
 
ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ) โดยมีท่านพล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ (แม่ทัพภาคที่ 3 ) พร้อมด้วย ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อ
 
ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ) โดยมีท่านพล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ (แม่ทัพภาคที่ 3 ) พร้อมด้วย ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อ
 

ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ) โดยมีท่านพล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ (แม่ทัพภาคที่ 3 ) พร้อมด้วย ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อ

ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ) โดยมีท่านพล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ (แม่ทัพภาคที่ 3 ) พร้อมด้วย ท่าน วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯตากร่วมประชุมและให้การต้อนรับด้วยตามข่าว

 

 

ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก  ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ)โดยมี ท่านพล.ท. ประสาน  แสงศิริรักษ์ (แม่ทัพภาคที่ 3) ท่าน พล.ต. สกล เพชรทอง ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ท่าน พล.ต. เจษฏา เงินกอบทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310   พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ติดตามความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยกรมทางหลวงชนบท ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมโยงศาลาอเนกประสงค์ และลานเฮลิคอปเตอร์ การขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ได้ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านโครงการหลวงเลอตอ คงเหลือการดำเนินงาน 5 หย่อมบ้าน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง , ลานเฮลิคอปเตอร์ และเส้นทางอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยด้วย

      ในส่วนของการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ได้มีการปลูกหญ้าแฝกและถั่วบราชิล ตามแนวรางระบายและขอบถนนรอบอาคารศาลาอเนกประสงค์ , ปลูกหญ้าเพิ่มเติม , ตัดแต่ง ดูแลพุ่มไม้ประดับ และไม้ยืนต้น , วางระบบน้ำใหม่ บริเวณดินสไลด์รอบอาคารฯ ขณะที่ ระบบน้ำชลประทานของอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย ทางชลประทานดำเนินการหาแนวทางการเติมน้ำให้เต็มความจุ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ/เกิดประโยชน์สูงสุด  และจุดจ่ายน้ำในพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตลอดจนสามารถจ่ายน้ำให้กับราษฎรสามารถทำการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค รวมพื้นที่ 60 ไร่

            สำหรับโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก เป็นโครงการหลวงแห่งแรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน / สืบสาน / รักษา / ต่อยอด โครงการในพระราชดำริทั้งปวง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปัจจุบันโครงการหลวงเลอตออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ให้ครอบคลุมในทุกมิติ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามข่าวดังกล่าว (ปอ คุ้มพระลอ – รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านพล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ (องคมนตรี) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมา เป็นประธานในพิธีในการประชุมติดตามความพร้อมฯ การดำเนินงานในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (เลอตอ) โดยมีท่านพล.ท.ประสาน แสงศิรข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน